Pääkaupunkiseudulla monikulttuurisuus on arkipäivää. Niinpä monikulttuurisuustyötä on turha irrottaa lippukunnan normaalista arjesta. Monikulttuurisuuden huomioiminen riittää; kaikkien lasten vanhemmat eivät ehkä ymmärrä retkikirjettä, joku ei syö sianlihaa, kolmas käyttää huivia. Kyse on yleensä käytännön asioiden ratkaisemisesta.

Retken suunnittelussa, rekrytoinnissa, vanhempainilloissa, lupauksenantotilaisuudessa ja ruokalistan suunnittelussa kannattaa ottaa monikulttuurisuussilmälasit päähän, niin huomioimisesta tulee tekemisen tapa.

Olemme koonneet alle vinkkejä ja lisämateriaalia lippukunnan tueksi ja avuksi monikulttuurisessa partioarjessa. Lisää työkaluja moninaisuuden huomiointiin partiotoiminnassa löydät Moninaisuus-sivuilta ja Suomen Partiolaisten lippukuntasivustolta.

 

Vieraskielisten rekrytointi

Jos monikulttuurisuus näkyy lippukunnassasi merkittävästi vähemmän kuin lähiostarilla, on ehkä syytä kiinnittää huomiota rekrytointiin. Rekryä ryhdistämään voitte laatia monikulttuurisuussuunnitelman. Samalla kannattaa myös tutustua oman alueenne tilastoihin (vieraskielisten määrät ja partiopotentiaali, tilastotiedot vuodelta 2016).

Sitten hommiin!

 

Noudata kolmen K:n ohjetta: Kohtaa – Kutsu – Kysy

Kohtaa. Hyviä kohtaamispaikkoja ovat koulut, kirjastot, alueen tapahtumat ja monikulttuuristen järjestöjen tilat ja tapahtumat. Lasten ja nuorten kaveripiirit ovat jo monesti monikulttuurisia. Mitä enemmän meillä on mukana myös eritaustaisia aikuisia, sitä helpompi lastenkin on lähteä mukaan.

Lapsia on helpointa rekrytoida koulusta. Esimerkiksi piirin Seikkailuviikko tarjoaa valmiit materiaalit kouluvierailuun. Jos luokka on mukana Seikkailuviikossa, lasten koteihin on jaettu myös (monikielisiä) partioesitteitä. Niitä voi silti pyytää piirin toimistolta mukaan tai printata itse materiaalipalvelusta. Monikulttuurisia lapsia tavoittaa etenkin suomi toisena kielenä tunneilta ja valmistavilta luokilta.

Kutsu. Pyydä kohtaamiasi tyyppejä mukaan partioon. Kutsun saaneen kynnys osallistua madaltuu. Pyydä uusi tuttavuus mukaan vaikka partioviikon tapahtumiin tai kesäleirille.

Kouluvierailulla on hyvä olla mukana lapsille kutsu johonkin lippukunnan tapahtumaan, johon lapset pääsevät tutustumaan partioon vaikka yhdessä vanhempansa kanssa. Jos suomi ei vielä suju, voit myös ehdottaa aikuiselle englanninkielistä Tervetuloa partioon -kurssia.

Kysy. Ihmisiähän me kaikki olemme. Kulttuurieroista selviää avoimin mielin ja rohkeasti kysymällä. Olettamalla asioita usein vain vahvistetaan stereotypioita, joten älä epäröi myöntää uudelle tuttavuudelle jos et tiedä hänen tapaansa toimia. Jos vaikka retken nukkumisjärjestelyt mietityttävät, voi vanhemmilta kysyä: “Meillä on totuttu tekemään näin. Onko tämä tapa teille ok, vai mitä ehdottaisitte?” Repussa kielet ja kulttuurit -vihosta voi myös olla apua.

Monikulttuurisuus ei ole kieli- tai uskontokysymys. Se on asennekysymys. Heitetään siis ennakkoluulot ja arkuus romukoppaan ja ryhdytään sanoista tekoihin.

 

Avuksi monikulttuuriseen arkeen:

Erikielisiä lippukunnan perustoimintaa tukevia materiaaleja löydät täältä sekä alta:

Partio-ohjelma englanniksi. Hyvä apuväline esimerkiksi uutta johtajaa perehdyttäessä.

Hankalat tilanteet haltuun -koulutus on vaeltajille ja aikuisille tarkoitettu iltakoulutus. Koulutuksessa käydään läpi tilanteita, joissa esimerkiksi kulttuurierot tai lapsen erityistuen tarve aiheuttavat haasteita johtajiston ja perheiden välille. Katso lisää toimintakalenterista.

Repussa kielet ja kulttuurit on tuhti tietopaketti monikulttuurisuudesta, maahanmuutosta, uskonnoista ja monikulttuurisuudesta partiossa.

Tuut sä mun kaa? – vihkoon on kerätty pelejä, leikkejä ja tekemistä monikulttuurisuuden käsittelyyn lippukunnassa

Näin pidän kerhokerran – Kerhokerran pitäminen esimerkiksi leikkipuistossa tai iltapäiväkerhossa on oiva tapa näyttää mitä partio on. Monikulttuurisia lapsia ja nuoria ei tarvitse erikseen hakea, he ovat siellä, missä muutkin kakarat :).

Maailman pelit -dokkariin on kerätty pelejä maailmalta.

R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta  Vertaistukea saat myös liittymällä facebookryhmään Monikulttuurisuus PäPassa. Piirin monikulttuurisuusryhmän puoleen voi aina myös kääntyä kinkkisissä tilanteissa.

 

Varustelistat ja retkikirjelauseita eri kielillä:

Vieraskielisiä partioperheitä varten on olemassa retken varustelista sekä yleisempiä retkikirjeiden lauseita käännettynä eri kielille: englanniksi, venäjäksi, viroksi, somaliksi ja arabiaksi.

Lippukunta voi kopioida tarvitsemansa tekstit tarvitsemallaan kielellä vaikkapa omaan retkikirjepohjaansa. Täydennettävissä lauseissa on esimerkit valmiina oikeilla paikoilla, jotta enää ei tarvitse miettiä, mihin kohtaan mitäkin täytetään. Arabian kohdalla kannattaa olla tarkkana, ettei tekstinkäsittelyohjelma vahingossa käännä tekstiä väärin päin, arabiaa luetaan oikealta vasemmalle.