Piirissä järjestetään kuhunkin lippukuntapestiin tarpeellista koulutusta Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän mukaisesti. Tärkeimmät koulutussisällöt pyritään tarjoamaan niin ilta-aikaan kuin viikonloppuisin vuoden aikana. Sen lisäksi Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tarjoavat paljon muuta lippukuntatoimintaa tukevaa lisäkoulutusta. Lippukunnan suunnitelmalliseen toimintaan ja kehittymiseen kuuluu omien toimijoiden aktiivinen kouluttautuminen. 

Pestijohtajalle

Pestijohtaja on lippukunnassa toimiva partiojohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia lippukunnan johtajaresursseista ja pestisuunnittelusta yhdessä lippukunnanjohtajan ja ohjelmajohtajan kanssa. Edelliseen liittyen hänen tulisi huolehtia erityisesti aikuisten ja lippukunnan erilaisissa pesteissä toimivien kouluttautumisesta ja ottaa tiukka ote heidän ohjaamiseksi koulutuksiin! Tarkemmat tiedot pestijohtajan tehtävänkuvauksesta.

Tukenasi toimii piirin koulutusryhmä ja koulutusohjaajat. Heiltä saat tarvittaessa lisätietoja koulutuksista ja tehtävistäsi:

  • Oman alueesi pestausvalmentaja (ent. alueellinen koulutusohjaaja)
  • Partiojohtajakursseihin liittyen: Kira Järves
  • Kolmiapila-Gilwell-kurssit ja ohjaaminen, vastaava koulutusohjaaja: Heidi ”Heitu” Taskinen
  • Koulutusryhmän puheenjohtaja: Evis Eteläniemi
  • Yleiset ilmoittautumis- ja peruutuskäytännöt, Ilmoittautumis- ja peruutusasioissa ole aina yhteydessä piirin toimistoon!

Partiojohtajakoulutus

Partiojohtajaperuskurssi (PJ-PK) on kaikista partiokursseista rautaisin, jolta saat kaikki partiojohtajan tarvitsemat perustyökalut. Pj-peruskurssi on jokaisen yli 18-vuotiaan partiolaisen tärkein koulutus ja on vaeltajaohjelman pakollinen aktiviteetti. Kurssilla käsitellään niin partioaatetta, johtamista, kuin lippukuntatoimintaa. Kurssi sisältää meheviä keskusteluja, menetelmiä ja uusia asioita – yhteensä noin 4 vuorokautta mahtavaa meininkiä. Kurssin käynyt voi anoa piiristä Pj-valtakirjaa, jota vaaditaan useiden tapahtumien johtotehtävässä.

Kurssi on tarkoitettu kaikille lippukunnassa tai piirissä toimiville vaeltajille ja aikuisille. Se soveltuu erinomaisesti myös partion vasta aloittaneille aikuisille, jotka haluavat syventää ymmärrystään partiosta. (Esitietovaatimuksena Pj-kurssille on Tervetuloa partioon-kurssi tai vastaavat tiedot partiokokemuksen myötä, Pj-kurssin ikäraja on 18v.)

Anottuasi Pj-valtakirjan piiri tarjoaa sinulle partiojohtajien juhlaillallisen seuraavalla partioviikolla.

Vuonna 2017 järjestetään seuraavat partiojohtaja-peruskurssit:

  • 5-2017 Osittain Johtajatulien yhteydessä (k-22 kurssi)
  • 6-2017 Monimuotoinen iltakurssi
  • 7-2017 Piirileiri-painoitteinen (toki avoin kaikille, mutta tukee ajankohdan ja johtamistehtävän osalta hyvin piirileirin tekijöitä)
  • 8-2017 Kahden viikonlopun perinteinen kurssi joulukuussa
  • 1-2018 Loppiaisen putkikurssi

Tapahtumakalenterista voit hakea laajemmin tietoa piirin tarjoamista koulutuksista. Huomaathan, että kalenteria voi ”sortata” ikäkausien mukaisesti.

Ohjeita Pj-kurssilaiselle ja lippukunnalle:

Partiojohtajien jatkokoulutus

Suomen Partiolaiset järjestävät vuosittain partiojohtajille sopivaa jatkokoulutusta mm. Kolmiapila-Gilwell-kursseja. Suosittelemme näitä kaikille aikuisille, joiden Pj-peruskurssista on muutama vuosi aikaa. Lisätietoja partiojohtajien jatkokoulutuksesta.

Kysy tarkemmin yllä olevista aiheista piirin koulutusryhmältä ja Pj-kurssitoimikunnalta.

Lisätietoja koulutusjärjestelmästä partiossa