Piirihallitus 20192020

Piirihallitus vastaa piirin toiminnan johtamisesta käytännössä. Piirihallitus hoitaa käytännön asiat piirineuvoston keskittyessä pidemmän aikavälin linjauksiin. Piirihallituksen jäsenet johtavat piirin eri toiminnanaloja apunaan omat ryhmänsä. Hallituksen jäsenten ja ryhmien alaisuudessa toimivat kaikki piirin toimikunnat, jotka järjestävät muun muassa kursseja ja tapahtumia.

Piirinjohtaja, Pinja Lehtinen
”Olen Pinja Lehtinen, 25-vuotias partiojohtaja Vartiovuoren Tytöistä. Toimin tulevalla kaksivuotiskaudella Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirinjohtajana. On mahtavaa päästä mahdollistamaan nuorille paikka, jossa voi tehdä vaikuttavaa vapaaehtoistyötä, kokeilla avoimessa ilmapiirissä ja oppia uutta. Pyrin luomaan ympärilleni tervettä vapaaehtoistyön kulttuuria. Seuraavan kahden vuoden aikana pääkaupunkiseutulaisessa partiossa tapahtuu paljon, ja on mahtavaa päästä luotsaamaan meidän kaikkien yhteistä piiriä!”

Piirin varajohtaja, Tiia Merenheimo
“Olen Tiia Merenheimo, 26, kotilippukuntani on Haukkavuoren Haltiat. Toimin kuluvalla kaudella lippukuntien kasvun tuesta vastaavana piirihallituksen jäsenenä. Olen kuluneen hallituskauden aikana kohdannut erilaisia lippukuntia ja kuullut heidän tarpeistaan. Haluan olla ensi kaudellakin mukana tukemassa omalla toiminnallani lippukunnille tarjottavaa tukea. Lisäksi olen innoissani siitä, miten upeaa osaamista ja innostunutta tekemisen meininkiä eri toiminnanaloilta löytyy.”

Koulutus, Kira Järves
”Olen Kira Järves Olarinmäen Samoojista. Koulutus on minulle tuttu toiminnanala edelliseltä kahdelta vuodelta kun olen istunut Kotkassa eli koulutusryhmässä vastaten PJ-koulutuksesta ja partiojohtajien palveluista. Nyt on kuitenkin hyvä hetki jättää pulut seuraavalle puheenjohtajalle ja kasvattaa omaa osaamista laajemmin koulutuksen saralla. Haluan tulevalla kaudella painottaa erityisesti seuraavia asioita: panostaa löytämään ja pestaamaan koulutuksille parhaat mahdolliset tyypit, pohtia uusia tapoja nostaa ja varmistaa koulutusten laatua, tuottaa selkeitä pohjia ja materiaalipankkeja luottiksille, tuoda ulkopuolisia osaajia luottisten ja lippukuntatoimijoiden saataville, kokeilla rohkeasti uusia aloitteita sekä luopua käytänteistä, jotka havaitaan toimimattomiksi.”

Lippukuntatuki, Johanna ”Tintti” Kauppila
”Olen Tintti, 29-vuotias partiojohtaja Susiveikoista. Viimeiset kaksi vuotta lippukuntatuen ytimessä valmentajavastaavana ovat olleet ihan huippuja, mutta nyt on alkanut tuntua siltä, että saappaat ovat jäämässä pieniksi. Lippukuntatuen ryhmä on saanut viime vuosina ihan hurjan paljon aikaan, ja on ollut etuoikeus saada tehdä hommia huikeiden tyyppien kanssa. Seuraavat kaksi vuotta haluan itse olla luotsaamassa sitä porukkaa eteenpäin.”

Kasvun tuki, Matti ”Masa” Mannonen
”Olen Matti Mannonen, 25-vuotias partionjohtaja Vuorenhaltioista. Kasvun tuesta vastaavaksi piirihallituslaiseksi hakeminen oli luonnollinen jatkumo edellisiin piiripesteihini. Haluan olla mukana tekemässä yhteiskuntasuhteita yhdessä piirinjohtajien kanssa, tarjoten hyvät mahdollisuudet lippukunnille verkostoitua ja hioa vanhoja kumppanuuksia timanttiseen kuosiin. Yksittäisenä panostuksena meidän täytyy koko piirinä edelleenkin satsata uusien kolotilojen lobbaamiseen.”

Moninaisuus, Johanna Jormakka
”Tällä hetkellä toimin Kivenlahden Piilevien ohjelmajohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä Elli ry:n johtokunnan varajäsenenä. Moninaisuuspesti hallituksessa kiinnostaa minua suuresti, koska oman koulutukseni kautta olen pohtinut erilaisuuden kohtaamista monissa yhteyksissä. Itse koen, että harrastuksella on suuri merkitys lasten ja nuorten elämässä, joten partion mahdollistaminen mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle sekä aikuiselle motivoi minua suuresti tässä pestissä.”

Partio-ohjelma, Emma Vartiala
”Olen Emma Vartiala (os. Japisson), pahimman luokan intoilija Itä-Helsingistä. Partio-ohjelma, sen toteuttaminen ja kehittäminen ovat suuria intohimojani.Olen tehnyt merkittävimmän osan partiourastani kotilippukunnassani Vuosaaren Vesipääskyissä. Lippukuntatoiminnan lisäksi olen päässyt toteuttamaan tapahtumia myös piirissä ja keskusjärjestössä. PäPa tarjoaa jäsenilleen loistavaa toimintaa, ja haluan olla mukana viemässä eteenpäin kaikkien ikäkausien ohjelmaa sekä taitotoimikuntien toimintaa. Haluan kehittää ja pitää esillä myös vapaaehtoisten saamaa tukea kaikkialla piirissä, jotta pahimmat partio-burn-outit vältettäisiin, ja partio olisi turvallinen kasvupaikka myös mahdollistajilleen.”

Kasvatus, Vili Niinikivi
”Olen Vili Niinikivi, 29-vuotias luokanopettaja, kasvatuksen ammattilainen ja partiolainen Helsingistä. Hain piirihallitukseen vastaamaan kasvatuksen toimialasta, koska partiossa minua innostaa lasten ja nuorten kasvun tukeminen. Lippukuntien johtajistojen tukeminen vaatii uusia avauksia ja näkökulmia. Parhaat ratkaisut löydetään yhteistyössä asiantuntijoiden ja lippukuntien kanssa. Uudella kasvatuksen vastuualueella on mahdollisuus tarjota tukea lippukuntien partiokasvatukseen välillä kiireisessäkin partioarjessa.”

Vapaaehtoistuki, Saara Leino
”Olen Saara Leino, 27-vuotias oikeustieteiden maisteri. Olen ollut käytännössä koko ikäni partiossa. Partiotaustani on L-SP:ssä, mutta opintojeni myötä siirryin PäPan apajille. Vapaaehtoiset ovat elinehto järjestöllemme, ja siksi heidän hyvinvointinsa pitää olla asialistan kärjessä. Korkealaatuinen koulutus, selkeät ja motivoivat pestit sekä mukava toimintaympäristö pitävät partion vetovoimaisena. Haluan osaltani varmistaa, että tarpeeksi resursseja kohdistetaan siihen, että meillä on myös tulevaisuudessa tekijöitä.”

Viestintä ja markkinointi, Kari Keskitalo
”Olen Kari Keskitalo Espoolaisesta partiolippukunta Pitkäjärven Vaeltajista. Suurimman osan partiourastani olen viettänyt lippukunnassamme. Viime kesänä toimin Kliffan somepäällikkönä ja syksyllä lähdin ensi kesän Lapin Partiolaisten piirileirin viestintä- ja markkinointijohtajaksi. Piirin viestintä ja markkinointi on kehittynyt huimasti viimeisten neljän vuoden aikana. Silti aina löytyy kehitettävää ja uusia tapoja tehdä asioita. Moni asia on kunnossa, ja yhdessä tiimien kanssa onkin tärkeää keskittyä toiminnan ja nuorten vapaaehtoisten tukemiseen.”