Piirihallitus 20192020

Piirihallitus vastaa piirin toiminnan johtamisesta käytännössä. Piirihallitus hoitaa käytännön asiat piirineuvoston keskittyessä pidemmän aikavälin linjauksiin. Piirihallituksen jäsenet johtavat piirin eri toiminnanaloja apunaan omat ryhmänsä. Hallituksen jäsenten ja ryhmien alaisuudessa toimivat kaikki piirin toimikunnat, jotka järjestävät muun muassa kursseja ja tapahtumia.

Piirihallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)partio.fi.

Piirinjohtaja, Pinja Lehtinen
Piirinjohtajana johdan piirihallitusta ja sitä kautta koko piirin toimintaa. Toimin piirihallituksen kokouksissa puheenjohtajana ja vastaan yhdessä varajohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa kokousten valmistelusta. Edustan piiriämme lippukuntien ja erilaisten yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa. Yhtenä isoimmista vastuualueistani on piirin johtaminen niin, että toimintamme toteuttaa partion yhteistä strategiaa. Toimin myös yhtenä piirimme neljästä edustajasta Suomen Partiolaisten Partioneuvostossa, joka on SP:n ylin päättävä elin jäsenkokousten välillä.

Piirin varajohtaja, Tiia Merenheimo
Piirin varajohtajana huolehdin yhdessä piirinjohtajan kanssa, että piirihallituksella on parhaat edellytykset johtaa toiminnanalojaan, ja että tekemisellä on yhteinen suunta. Piirinjohdon arkeen kuuluu hallituksen ja piirineuvoston kokousten valmistelua, ja vuotta rytmittää koko piirin toiminnansuunnittelun ja -arvioinnin läpivienti. Itse koen tärkeäksi erityisesti piirihallituksen tukemisen rajapintojen ja yhteisten isojen kokonaisuuksien työstämisessä. Minun tehtäviini kuuluu lisäksi erityisesti piirin kasvutyön johtaminen eli siitä huolehtiminen, että eri toiminnanalojen tekemiset yhdessä tukevat jäsenmäärän kasvua ja lippukuntien hyvinvointia kattavasti. Edustan myös PäPaa Suomen Partiolaisten kasvun johtoryhmässä.

Kasvun tuki, Matti ”Masa” Mannonen
Kasvun tuesta vastaavana piirihallituksen jäsenenä mun tehtävä on pitää huolta siitä, että lippukunnat kasvavat ja yhteiskuntasuhteet ovat kunnossa. Osa-alueelle kuuluu Taimi-toimikunta, jossa johdetaan kasvuprojekteja, joiden tarkoituksena on auttaa lippukuntia kasvamaan. Yhteiskuntasuhteiden ryhmässä puolestaan keskitytään tukemaan erityisesti lippukuntia hyvien sidosryhmien luomisessa ja kehittämisessä. Mun arkipäivät koostuvat erityisesti näiden ryhmien puheenjohtajien johtamisesta sekä rajapintayhteistyötä tehdessä muiden toiminnanalojen kanssa. Yritetään yhdessä löytää keinot, jotta pystyttäisiin tarjoamaan entistä isommalle joukolle lapsia ja nuoria paikka harrastaa partiota.

Moninaisuus, Johanna ”Hanna” Jormakka
Toimin piirihallituksen moninaisuudesta vastaavana jäsenenä. Pestiini kuuluu tuoda piirihallitukselle moninaisuuden näkökulmaa moninaisuusryhmältä. Moninaisuusryhmä ja sen työvaliokunta kokoontuvat kumpikin noin kerran kuukaudessa. Moninaisuusryhmän tavoitteena on poistaa esteitä partioharrastukselta ja saada kaikki halukkaat mukaan toimintaan. Moninaisuusryhmä auttaa lippukuntia löytymään keinoja, joilla he voivat ottaa mukaan toimintaansa erilaisia lapsia, nuoria ja aikuisia. Erilaisuutta on monenlaista ja se voi liittyä esimerkiksi liikkumiseen, kulttuuriseen taustaan, fyysisiin ominaisuuksiin, seksuaalisuuteen tai sukupuoleen. Piirihallituksen jäsenenä haluan yhdessä moninaisuusryhmän kanssa olla mukana piirin tapahtumissa suunnittelemassa ja tekemässä kaikille avointa partiota.

Partio-ohjelma, Emma Vartiala
Ohjelmasta vastaavana hallituksen jäsenenä vastaan yhteensä 13 ohjelman toiminnanalaan kuuluvan toimikunnan toiminnasta yhdessä ohjelmaryhmän ja sen puheenjohtajan kanssa. Ohjelman toiminnanala tuottaa tapahtumia ja koulutuksia laidasta laitaan. PäPassa ohjelmaan kuuluu monenmoisia toimikuntia ikäkausien omista toimikunnista leikkitoimikuntaan ja kisatoimikuntaan. Hallituksen jäsenenä vastaan etenkin ohjelman ja muiden toiminnanalojen yhteistyöstä ja intoilen oman toiminnanalani kehittämisestä.

Kasvatus, Vili Niinikivi
Kasvatuksesta vastaavana hallituksen jäsenenä tuen yhdessä muiden luottisten kanssa lippukuntia partiokasvatuksessa. Tavoitteena on, että jokainen meidän toiminnassa mukana oleva lapsi tai nuori saa partiosta hyvät eväät kasvaa ja kehittyä. Meidän toiminnanalan tehtävänä on tukea pääkaupunkiseutulaisia partiolaisia kasvattamaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia ja itsenäisesti ajattelevia ihmisiä. Tätä me toteutamme esimerkiksi tukemalla luotseja, tuottamalla materiaalia partiokasvatuksesta ja tekemällä yhteistyötä niin muiden toiminnanalojen kuin lippukuntien kanssa.

Vapaaehtoistuki, Saara Leino
Vapaaehtoistentuen toiminnanala vastaa aikuisten ja vapaaehtoisten hyvinvoinnista. Hyvinvointi on: jaksamista, palautetta, oikeutusta, yhdessä tekemistä, oikea pesti, motivoitumista, osaamista, kehittymistä, tukea, hyvää fiilistä merkitystä ja riittävä määrä tekijöitä. Toiminnanala järjestää aikuisille tapahtumia aina johtajahuoltotyyppisestä maailman nopeimmista partiotaitokisoista uusien aikuisten Tervetuloa partioon -kursseihin asti. Lisäksi vapaaehtoistentuki auttaa lippukuntia uusien aikuisten löytämisessä, tukee pestissä toimivien aikuisten jaksamista ja pyrkii varmistamaan, että partiota on helppo ja mukava harrastaa kaikenikäisenä. Partion on oltava loistoharrastus kaikenikäisille!

Viestintä ja markkinointi, Kari Keskitalo
Viestinnästä ja markkinoinnista vastaavana hallituksen jäsenenä tuen piirin sometoimikuntaa, alueviestintätoimikuntaa sekä jäsenlehti Hepun toimitusta. Toimikuntien tavoitteena on tuoda PäPan toimintaa lähemmäs nykyisiä jäseniä, saada myös herätettyä kiinnostusta myös ei vielä partiolaisissa ja luoda näkyvyyttä partiolle. Tuotamme lippukunnille markkinointimateriaalia helpottamaan uusien jäsenten hankintaa, järjestämme aikuisrekryä helpottavia tapahtumia ja viestimme aktiivisesti ajankohtaisista asioista lippukuntien johtajistolle.

Koulutus, Kira Järves
Koulutuksen toiminnanala järjestää ja kehittää SP:n koulutusjärjestelmän mukaisia koulutuksia sekä auttaa muita toiminnanaloja omien koulutuksien laadun varmistamisessa. Tuemme pyydettäessä alueita ja lippukuntia omien koulutusten järjestämisessä. Tarkoituksenamme on pitää huolta, että koulutukset ovat innostavia ja partiomaisia toimien vastapainona koulu- ja työelämälle tarjoten tietoja ja taitoja elämään.

 

Lippukuntatuki, Johanna ”Tintti” Kauppila
Lippukuntatuki tarjoaa tukea ja työkaluja lippukunta-arjen pyörteisiin. Toiminnan keskiössä ovat valmentajat, jotka järjestävät johtokolmikoille aluetapaamisia ja esimerkiksi auttavat pitkän tähtäimen suunnittelussa Haaveiden Lippukunta -työkalun avulla. Lippukuntatuen kruununjalokivi on vuosittain järjestettävä lippukuntasemma, joka tuo yhteen lippukuntien johtokolmikot ja piirin eri toiminnanalat.