PäPan seuraava piirileiri järjestetään kesällä 2024 ja sen tärkeimpiin pesteihin eli leiritoimikuntaan etsitään nyt tekijöitä. Mutta mikä edes on leiritoimikunta ja miten sinne pääsee? Piirileirin johtajat Sanni ja Vili vastasivat muutamaan yleisimpään kysymykseen aiheesta.

 

Mikä on leiritoimikunta?

Leiritoimikunta koostuu leirinjohtajista ja -osa-alueiden johtajista. Tällä ryhmällä tehdään suurimmat leiriin liittyvät päätökset sekä pidetään huolta yhteisestä visiosta ja osa-alueiden yhteistyöstä. Tässä haussa etsimme siis osa-alueiden johtajia, viittä paria, jotka syttyvät johtamisesta, oman osa-alueen työn mahdollistamisesta sekä luomaan ja vahvistamaan piirileirin visiota.

 

Milloin leiritoimikunnan rekry on auki?

16.10.-16.11.2022

 

Miten rekryprosessi etenee? Koska pestissä voi aloittaa?

Leiritoimikunnan rekryprosessiin kuuluu vähintään yksi ja tarvittaessa useampi haastattelu leirinjohtajien kanssa. Haastattelut aloitetaan heti, kun ensimmäiset hakemukset pesteihin on saatu, mutta viimeistään viikoilla 47-48. Mikäli tarvetta on, järjestämme tämän jälkeen vielä toisen haastattelukierroksen ja pestivalinnoista ilmoitamme joulukuun alussa.

Haastattelukierrosten aikana pyrimme myös löytämään yksin pestiä hakeneille henkilöille mahdollisen johtajaparin.

Pestit vahvistetaan suunnitelmien mukaan piirihallituksen kokouksessa joulukuussa. Tämän jälkeen valinnat ovat julkisia ja leiritoimikunnan työ voi alkaa.

 

Mitä haastatteluissa tapahtuu?

Haastatteluissa kysymme lisää hakijoiden taustasta ja johtamiskokemuksesta sekä näkeyksistä pestiin liittyen. Keskustelemme siitä, millaista piirileiriä haluaisimme lähteä tekemään.

 

Kuka voi hakea pestiin?

Pestiin voi hakea kuka vain yli 18-vuotias. Toivomme hakemuksia monenlaisia taustoja omaavilta henkilöiltä. Pesti-ilmoituksesta voit lukea lisää siitä, millaisella tyypillä olisi parhaat edellytykset tulla valituksi ja onnistua pestissään:

Piirileirin leiritoimikunnan jäsenen pesti-ilmoitus

 

Miksi leiritoimikuntapestissä on ikäraja?

Haluamme, että piirileiri tarjoaa kullekin ikäkaudelle laadukasta partio-ohjelmaa, eikä alle 18-vuotiailla tähän kuulu isot projektinjohtamispestit. Tarkoituksena on varmistua siitä, että jokainen voisi osallistua leirillä omaan ohjelmaansa. Leiritoimikuntapesti edellyttää myös sellaista johtamiskokemusta ja -osaamista, mitä esimerkiksi samoajaikäisille on harvemmin ehtinyt kertyä.

Samasta syystä toivomme, että pestiin hakijat olisivat ensisijaisesti yli 22-vuotiaita eli aikuisia vapaaehtoisia.

 

Millaista kokemusta leiritoimikunnan jäsenellä pitää olla?

Leiritoimikuntapesti on ensisijaisesti johtamispesti ja eniten hyötyä on isompien, esimerkiksi piiri- tai aluetasoisten projektien johtamiseen liittyvistä pesteistä. Sinulla ei välttämättä tarvitse olla aiempaa kokemusta piirin pesteistä tai juuri oman osa-alueesi johtamisesta, joskin näistä molemmista on varmasti hyötyä.

 

Haittaako, jos ei ollut Kajolla isossa pestissä?

Ei haittaa, mutta aiemmasta kokemuksesta suurleirien tekemisestä on pestissä varmasti hyötyä.

 

Entä, jos ei ole koskaan ollut suurleirillä?

Sekään ei ole este pestiin hakemiselle. Oman leirikokemuksen puuttuminen edellyttää kuitenkin huolellista perehtymistä leireihin sekä niiden tekemiseen muilla tavoilla.

 

Paljonko aikaa leiritoimikunnan pesti vie?

Leiritoimikuntapesti on yksi piirin isoimmista pesteistä seuraavan kahden vuoden aikana ja siihen kuuluu viikottaista ajankäyttöä vuoden 2024 loppuun asti. Leiritoimikuntalaisen aikaa kuluu mm. leiritoimikunnan sekä oman osa-alueen kokouksiin sekä viikonloppuihin, omien tekijöiden tukemiseen sekä yhteistyöhön muiden osa-alueiden kanssa.

 

Miksi pestiin haetaan johtajaparia? Voiko hakea yksin?

Uskomme, että parhaan tuen omaan pestiin saa, jos sitä ei lähde tekemään yksin. Johtajaparin kanssa ison pestin vastuunjako helpottaa kummankin työtaakkaa ja kokemusta ja näkökulmia johtamiseen on parilla väistämättä enemmän kuin vain yhdellä johtajalla. Lisäksi johtajaparius tuo jatkuvuutta tilanteessa, jossa toinen joutuu jäämään lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi pois pestistä vaikkapa sairastumisen takia.

Leiritoimikuntapestiin voi hakea myös yksin. Tällöin yritämme löytää sinulle sopivan johtajaparin muista hakijoista.

 

Pitääkö olla partiolainen?

Kaikki projektin tekijät liittyvät partion jäseniksi aloittaessaan pestinsä ja ovat siten partiolaisia. Pestissä ei edellytetä aiempaa partiotaustaa, mutta siitä on valtavasti hyötyä pestissä onnistumisessa. Partion ulkopuolelta tulevan on syytä käyttää paljon aikaa perehtyäkseen partiotoimintaan sekä partioprojektien toimintatapoihin.

 

Mitä tarkoittaa, että leiritoimikunnan jäsenen pitää olla sitoutunut partion strategiaan?

Piirileiri on PäPan isoin projekti ja tapahtuma seuraavien vuosien aikana, ja siksi se on myös piirin merkittävin yksittäinen työkalu partion strategian edistämiseksi. On siis tärkeää, että piirileirillä pyritään kohti sellaista partiota, joka tavoittaa uusia kohderyhmiä, antaa taidot elämään nyt ja tulevaisuudessa ja on hyvä paikka tehdä vapaaehtoistyötä.

Toivomme siis, että leiritoimikunnan jäsenillä on vahva sitoutuminen näihin yhteisiin tavoitteisiin ja myös ajatuksia siitä, miten ne tuodaan toteen omalla osa-alueella. Miten esimerkiksi leirin muonitus voisi olla kestävämpää tai millaisia taitoja piirileirin ohjelmassa pitäisi 2020-luvulla harjoitella? Miten piirileiri on jokaiselle tekijälle hyvä paikka olla ja harrastaa partiota?

 

Pitääkö pestiin olla suosittelija?

Kysymme osana pestihakemusta suosittelijaa, joka osaisi kertoa, millainen olet johtajana. Suosittelijan kertominen ei ole välttämätöntä, mutta se auttaa pestihaussa varmasti.

Suosittelijaksi on hyvä kysyä sellaista henkilöä, jonka kanssa olet toiminut aiemmissa johtamistehtävissäsi. Hän voi olla esimerkiksi entinen johtajapari, tiimiläisesi tai oma johtajasi jostakin projektista.

 

Miten pestiä haetaan?

Voit hakea pestiä lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen sanni.pohjannoro@partio.fi. Voi lukea lisää hakemisesta leiritoimikunnan pesti-ilmoituksesta:

Piirileirin leiritoimikunnan jäsenen pesti-ilmoitus

Hakemuksessa kannattaa kertoa itsestäsi, ajatuksistasi piirileirin ja oman osa-alueesi suhteen sekä kokemuksestasi projektien tekemisestä ja johtamisesta.

 

Jäikö vielä avoimia kysymyksiä?

Laita meille viestiä:

Sanni Pohjannoro, 050 516 9898, sanni.pohjannoro@partio.fi

Vili Huhta-Koivisto, 040 533 3930, vili.huhta-koivisto@partio.fi

 

KUVA: Susanna Mikander