Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit

Sidosryhmät ovat järjestöjä, henkilöitä, yrityksiä ja muita tahoja, jotka vaikuttavat lippukunnan ympäristössä tai ovat muutoin tärkeitä partiotoiminnan kannalta. Kaikki partion ulkopuoliset tahot, joiden kanssa yhteistyötä tehdään, kuuluvat nimikkeen alle. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi kunnat, jotka saattavat myöntää lippukunnalle avustusta, ja lähialueyhdistykset, joiden kanssa voidaan esimerkiksi suunnitella tapahtumia omalle alueelle. 

Seurakunta

Seurakunta on monelle lippukunnalle tärkeä yhteistyökumppani. Partio on piispainkokouksen 1983 mukaan yksi seurakunnan työmuodoista. Seurakunnat lukevat partion yhdeksi nuorisotyön muodoksi silloin, kun taustayhteisösopimus seurakunnan kanssa on tehty. Pääkaupunkiseudun lippukunnista yli 90 prosentilla on taustayhteisönään seurakunta. Useat niistäkin lippukunnista, joilla ei seurakunta taustayhteisönä ole, tekevät yhteistyötä seurakunnan kanssa. Parhaimmillaan yhteistyö lippukuntien ja seurakunnan välillä on eläväistä ja molempia hyödyttävää. Kannattaa siis pitää rohkeasti yhteyttä oman seurakunnan Sepon eli seurakunnan partiotyöstä vastaavan työntekijän kanssa. Kirkkoherra vastaa kokonaisuudessaan seurakunnan toiminnasta ja taloudesta. Häneen kannattaa myös lippukunnan olla säännöllisesti yhteydessä. Tukea seurakuntayhteistyöhön saat toimistolta järjestökoordinaattoriltasi tai täältä.

Yritysyhteistyö 

Yhteistyöllä voidaan tukea lippukunnan taloutta ja/tai monipuolistaa toimintaa. Paikallinen yritys tai muu toimija voi antaa lippukunnan tueksi alennuksia, mahdollisuuden kerätä kaupan pullonpalautusautomaatilla lahjoituksia pullokuittien muodossa, tuotelahjoituksia tai suoraa taloudellista tukea, mutta yhtä hyvin yhteistyö voi olla yhdessä tekemistä ja toiselta oppimista. 

Tavoitteeksi kannattaa ottaa aito yhteistyösuhde, eli tekeminen, josta molemmat osapuolet saavat lisäarvoa – jopa uudenlaisen toiminnan ja oppimisen kautta. Yhteistyötä suunniteltaessa on tärkeä katsoa asiaa hetki myös vastapuolen edun näkökulmasta. 

Yhteistyön avulla partion näkyvyys paikkakunnalla vahvistuu. Se voi vaikuttaa lasten ja vanhempien tietoisuuteen partiosta harrastusmahdollisuutena ja päättäjien mielikuvaan lippukunnan aktiivisuudesta. Siten näkyvyydellä voi olla merkitystä myös muiden tukijoiden ja taustayhteisöjen kannalta. Partio ei ole lakisääteistä toimintaa, eikä kunnan tai seurakunnan ole pakko tukea partiotoimintaa. Siksi on tärkeää, että partio näkyy, vaikuttaa ja partiotoiminta tunnetaan paikkakunnalla. Innostava ja monipuolinen toiminta myös houkuttelee uusia jäseniä lippukuntaan. 

Muut yhteistyökumppanit 

Yhteistyötä kannattaa tehdä myös muiden oman alueen toimijoiden kanssa. Jos oman alueenne toimijat eivät ole teillä tiedossa, kannattaa ottaa Google avuksi. Löytyykö alueelta esimerkiksi asukasyhdistystä, muita harrastusyhdistyksiä, lionsklubia tai paikallista rotaryklubia? Mitä yrityksiä Googlen kartta tarjoaa? Yhteistyötä suunniteltaessa kannattaa tutustua Suomen Partiolaisten laatimiin kumppanuustoiminnan eettisiin periaatteisiin.