EA kertaus

Avainsanat: koulutus

Kaikille yli 15-vuotiaille, jotka ovat haluavat kerrata ensiaputaitojaan. Kurssi toteutetaan maastokurssina toimintaharjoituksen muodossa klo 17.30-21.00, tai mikäli koronarajoitukset niin vaativat, etänä. Kertauskurssilla voi kerrata joko EA1- tai EA2-kurssin.

Esitietoina voimassa oleva EA1 tai EA2. Ensiaputodistuksen voi kerrata ainoastaan yhden kerran. Kertausmerkinnän saaminen edellyttää osallistumista koko kurssille, korvausmahdollisuutta ei ole.

Lisätietoja kurssinjohtaja Anssi Ahtiainen (ahtiainen.anssi@gmail.com).

Huom. Mikäli koronarajoitukset vaativat, kurssi on mahdollista järjestää myös etätoteutuksena.