Ilmoporrasilta 2/2021

Avainsanat: verkkokoulutus

Keiden sinne lippukuntakurssille oikein pitäisi osallistua? Miten houkutella samoajat ensiapukurssille? Pärjääkö leikkikurssilla ilman ulkohousuja? Näihin ja moniin muihin kinkkisiin kysymyksiin vastataan Ilmoporrasillassa. Kuulet myös tapahtumien ja koulutusten järjestäjien parhaat vinkit siitä, mihin juuri nyt kannattaisi ilmoittautua tai kannustaa muut osallistumaan.

Ilmporrasilta järjestetään Teamsissa, joten voit osallistua mistä haluat. Aloitamme klo 18 ja lopettelemme viimeistään klo 19:30.

Mikäli et ehtinyt ilmoittautumaan, mutta mielit mukaan – löydät alta suoran kokouslinkin Teams-kokoukseen. Hyppääthän linjoille klo 18.00:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQyM2Q3YjYtN2MwZi00ODlmLTgxNjQtMmFjYjZiNGU0ODM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%22420a2c6c-3f6f-4f02-9f4c-c36df41cc9c6%22%7d

Voit halutessasi lähettää kysymyksiä ennakkoon allekirjoittaneelle.

Lisätietoja ja ennakkokysymykset
Satu ”Sussu” Wessman, satu.wessman@partio.fi

 

Ilmoittautuminen päättynyt