Lippukuntakurssit lippukunnan eri johtotehtäviin

Avainsanat: kurssiohjelmajohtajapestijohtajaLPK-kurssitLPKJ

Koulutukset on tarkoitettu lippukunnan pesteistä kiinnostuneille sekä lippukunnan johdossa jo toimiville: lippukunnanjohtajille, pestijohtajille, ohjelmajohtajille, hallituksen jäsenille, ikäkausivastaaville, pitkään ryhmänjohtajana toimineille jne.  Viikonloppukurssi sisältää yhteensä kolme koulutusta, joista voit valita itsellesi mieluisimman.

Koulutus sisältää sekä kaikille yhteisiä osioita että pestikohtaisia osuuksia. Kurssin aikana on myös mahdollisuus kehittää oman lippukunnan toimintaa eri pestien näkökulmasta, joten useampi osallistuja lippukunnasta mahdollistaa yhteisen pohdinnan.

Jos koronatilanne alueella vaatii, järjestetään koulutukset monimuotoisena tai etätoteutuksena. Koulutusten esitietovaatimuksena on partiojohtajan peruskurssi.

 

Lippukunnanjohtajakoulutus

Koulutuksessa saat kattavasti tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta, lippukunnan toiminnan johtamisesta, viestinnästä ja sidosryhmistä sekä aikuisten johtamisesta. Kurssilla opit suunnittelemaan ja arvioimaan lippukuntasi toimintaa ja resursseja myös pitkällä aikavälillä, ja syvennät osaamistasi johtamisesta.

Kurssiin kuuluu jälki-ilta 24.11.

Koulutus on suunnattu lippukunnan keskeisille johtajille (LPKJ, LPKJA, hallituksen jäsenet)

Pestijohtajakoulutus

Koulutuksessa saat tietoa lippukunnassa toimivien aikuisten vapaaehtoisten tukemisesta pestaamisen, koulutuksen ja osaamisen tunnistamisen kautta. Koulutuksessa perehdytään rekrytointiin, opetellaan pestaamaan ja tutustutaan partion koulutusjärjestelmään sekä tehdään lippukunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, ja verkostoidutaan.

Kurssilla saa perustiedot ja tukea pestijohtajana toimimiseen, mutta koulutusta suositellaan myös ohjelmajohtajille ja ikäkausivastaaville sekä kaikille pestaamista, rekrytointia ja aikuisten ohjaamista pesteissään tekeville.

Kurssiin kuuluu jälki-ilta 24.11.


Ohjelmajohtajakoulutus

Koulutuksessa saat kattavasti tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suoritettuasi tunnet partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaat soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi olet syventänyt johtamistaitojasi aikuisten johtamisen suuntaan.

Ohjelmajohtajakoulutus sopii ohjelmajohtajien lisäksi loistavasti ikäkausivastaaville, luotseille ja kaikille muille, jotka kaipaavat tukea ja uusia ideoita partio-ohjelman toteuttamiseen ja haluavat laajentaa verkostoaan.

Kurssiin kuuluu jälki-ilta 24.11.

Koulutuksen sisältöä on avattu tarkemmin täällä.

 

Esitietovaatimuksina kaikkiin koulutuksiin on partiojohtajan peruskoulutus, joka tukee sinua kaikissa pesteissäsi.

Ilmoittautuminen päättynyt