Organisaatiossa toimiminen -koulutus: Projekti

Avainsanat: organisaatiossa toimiminenluottiskoulutusiltakoulutus

Organisaatiossa toimiminen -koulutus on tarkoitettu piirin kiinteässä organisaatiossa toimiville ryhmien ja toimikuntien sekä piirihallituksen ja -neuvoston puheenjohtajille ja jäsenille. Koulutuksen esitietona on partiojohtajan peruskurssi, ja se koostuu neljästä iltakoulutuksesta vuonna 2021.

Voit osallistua haluamaasi yhteen iltaan tai kaikkiin. (Merkinnän koulutuskokonaisuudesta saat Kuksaan osallistumalla kaikkiin neljään illoista.) Koulutukset toteutetaan toistaiseksi etäkoulutuksina!

Koulutusiltojen aiheet ja esimerkkejä sisällöstä (vetäjät)

Ilmoittautuminen päättyy aina vuorokautta ennen koulutusta ja osallistumislinkki toimitetaan koulutuspäivänä sähköpostitse Kuksa-tietojesi mukaiseen sähköpostiin!

28.4. Projekti (Joonas Hirn ja Ville Miettinen)

 • projektin tavoitteiden asettamisesta ja niiden pohjalta toimimiseen
 • projektiorganisaation suunnittelusta
 • projektiorganisaatiossa toimimisesta sekä johtajana että jäsenenä
 • projektin talouden suunnittelusta ja seurannasta.

6.5. Ryhmän toiminnan suunnittelu (Matti Mannonen ja Emma Vartiala)

 • Kiinteän organisaation ryhmän tavoitteiden asettamisesta
 • Suunnitteluaikataulun ja talousarvion laatimisesta
 • Toiminnan arvioinnista ja palautteen hyödyntämisestä
 • Ryhmän vuorovaikutuksesta muun organisaation kanssa

17.5. Aikuisryhmän johtaminen (Nina Pitkänen)

 • ryhmän tavoitteiden asettamisesta ja ryhmän sitouttamisesta niihin motivaation vahvistamisesta
 • erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta sekä
 • ryhmän toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä.

Kehittämishankkeen suunnittelu, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

 • nykytilan jäsentämisestä ja tavoitteiden määrittelystä
 • ratkaisujen kehittelystä ja sopivien valinnasta
 • toteutuksen suunnittelusta ja seurannasta
 • kehittämishankkeen toimeksiannosta ja projektisuunnitelman tekemisestä.

Ilmoittautuminen päättynyt