PäPan kisasääntöjen uudistuksen aloituskokous

Avainsanat: kokous

MITÄ: Piirin kisasääntöjen uudistuksen aloituskokous
MILLOIN: ke 28.8. klo 18–20
MISSÄ: Partioasema (Tori)
MIKSI: Tule tutustumaan piirin kisasääntöjen uudistamiseen ja antamaan evästyksiä uusia sääntöjä varten

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kilpailutoimikunta on aloittamassa piirin kilpailusääntöjen uudistamisen syksyllä 2019. Uudistuksessa tarkastellaan sääntöjä SP:n uudistuneita kisasääntöja vasten ja tarkastellaan, tuovatko ne tarpeita muuttaa piirin kisasääntöjä.

Prosessin aikana on tarkoitus pohtia, tarvitaanko piirille itsenäisiä erillisiä sääntöjä, vai voisiko piirin kisasääntöinä toimia SP:n kisasäännöt sekä muutaman sivun tarkentavia määräyksiä antava dokumentti, joka olisi kisaajille yksinkertaisempi ratkaisu. Lisäksi alustavasti on pohdittu esim. järjestelyjen keventämistä sääntötasolla sallimalla talvikisojen tai yösarjojen kisojen järjestämisen päiväkisoina.

Vaikka suurempia muutoksia ei päädyttäisi tekemään, säännöissä on joka tapauksessa pieniä yksittäisiä kohtia, jotka voisi päivittää vastaamaan viime vuosina järjestelyissä vakiintuneita tapoja.

Tavoite olisi saada uudet säännöt hyväksyttäväksi vuoden 2020 ensimmäiseen piirineuvostoon, ja ne tulisivat voimaan viimeistään 1.1.2021 (piirin kaikki kisat ovat kevätkauden aikana, joten vielä 2020 kevään kisoille uusia sääntöjä tuskin saadaan).

Uudistusta tekemään kootaan erillinen työryhmä, johon on avoin pääsy. Työskentely aloitetaan 28.8. avoimella aloituskokouksella, johon voi tulla mukaan, vaikka ei haluaisi olla mukana työryhmässä. Aloituskokouksessa kerrotaan kisatoimikunnan alustavat ajatukset aiheesta ja sovitaan, ketkä ovat mukana työryhmässä.

Lisätietoja uudistuksesta piirin kisatoimikunnalta: ville.vuorenmaa@partio.fi

Piirin nykyiset kisasäännöt: https://partio.sharepoint.com/:b:/g/partioyhteisot/papa/toiminnanalat/ohjelma/EfevF3lE4L9JlHWRd249NQAByLG1NhtTNjUHZQ4Aej3drw

SP:n uudet säännöt: https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/12/PT_kisas%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t_2018-3.pdf

Ilmoittautuminen päättynyt