Partiokannuksen kevätkokous

Partiokannuksen kevätkokouksessä käsitellään seuraavat asiat:

– Esitetään toimintakertomus ja päätetään sen vahvistamisesta.
– Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
– Käsitellään hallituksen esittämät asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen (lippukunta) haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.