Partiokannuksen syyskokous

Tervetuloa Partiokannus ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 25.10.2021 Partioasemalle.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat muun muassa vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen, yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2022 sekä hallituksen uusien jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Kokousmateriaalit lähetetään lippukunnanjohtajille sähköpostitse kaksi viikkoa ennen kokousta. Muistakaa tutustua materiaaliin lippukunnassanne ja kirjatkaa valtakirjaan, ketkä toimivat lippukuntanne virallisina kokousedustajina. Asioista päättävät ne kokousedustajat, jotka ovat paikalla kokouksessa.