Partiokannuksen syyskokous

Partiokannuksen syyskokouksessa käsitellään sääntömääräisesti seuraavat asiat:

– Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.
– Päätetään hallituksen koko seuraavalle toimikaudelle.
– Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
– Valitaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille yksi (1) yhteinen varatilintarkastaja tilejä ja hallintoa tarkastamaan vuodeksi kerrallaan. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuoden mittainen.
– Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.
– Vahvistetaan talousarvio seuraavalle toimikaudelle.
– Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
– Käsitellään hallituksen esittämät asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen (lippukunta) haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.