Supersemma 2022 Kiljavalla

Supersemma tulee jälleen syksyllä 2022!

Supersemma on piirin luottisten ja johtokolmikoiden yhteinen koulutustapahtuma. Viikonlopun aikana pääset kuulemaan inspiroivia puhujia, osallistumaan pestiäsi tukeviin pajoihin ja viettämään aikaa partiokavereidesi kanssa. 

Supersemmaan kutsutaan kaikki Päpan luottiset sekä jokaisesta päpalaisesta lippukunnasta lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja ohjelmajohtaja. Jos joku lippukunnan johtokolmikosta on estynyt, lippukunnasta voidaan lähettää joku toinen tilalle.  

Semma on osallistujille ilmainen (HUOM! kuitenkin PäPan yleiset ilmoittautumis- ja peruutusohjeet, jonka mukaan semmaan saapumatta jättämisestä laskutetaan osallistujalta 20 euroa.). Lisätietoja ilmoittautumisesta ja yhteiskuljetuksista löydät tapahtuman Kuksa-lomakkeelta.

Supersemma Kiljavalla 23.-25.9.2022 

 

SUPERSEMMAN 2022 PAJAT 

HUOM! Joihinkin pajoihin menee molemmat slotit eli paja alkaa aamupäivällä ja jatkuu iltapäivällä. 

Aamupäivän pajat 

1. Eri tavat toteuttaa samoajaohjelmaa lippukunnissa 

Kenelle? Ohjelmajohtajille 

Taso: perus 

Miksi? Työpajassa opit keinoja samoajaohjelman soveltamisesta ja toteuttamisesta lippukunnalle sopivalla tavalla. Mahdollisuus myös hyvien kokemusten jakamiseen muiden osallistujien kanssa. Pajassa käydään lyhyesti läpi samoajaohjelman rakenne, joten voit tulla ilman ennakko-osaamista paikalle. 

Pajan kuvaus: Osallistuja saa uusia ajatuksia ja työkaluja samoajaohjelman toteuttamiseen 

 1. Vaelluskarttojen askartelua vaeltajille

Kenelle? Vaeltajille 

Taso: rentoilu 

Miksi? Vaeltaja tutustuu vaeltajaohjelmaan ja tekee itselleen vaelluskartan 

Pajan kuvaus: Pajassa tehdään tervetuloa vaeltajaksi -rastin vaeltajaohjelma-aktiviteetti. Vaeltaja tutustuu vaeltajaohjelmaan ja ottaa selvää vaeltajille soveltuvista tapahtumista. Sopii sekä juuri vaeltajaksi siirtyneille että vanhemmille vaeltajille, joilta puuttuu vielä vaelluskartta. 

 1. Monikulttuurisuustyöpaja

Kenelle? Lippukunnan johtajistolle 

Taso: perus 

Miksi? Osallistuja saa työkaluja lippukunnan monikulttuurisen toiminnan mahdollistamiseen 

Pajan kuvaus: Monikulttuurisuuspaja tarjoaa työkaluja toiminnan monikulttuurisempaan toteuttamiseen. Pääsette miettimään yhdessä muiden osallistujien kanssa kuinka partiotoiminnasta saadaan monipuolisempaa juuri teidän lippukunnassa. Mukaan viemisiksi saat toimintasuunnitelmapohjan, jonka kanssa toteutusta on helppo tuoda käytäntöön. 

 1. Piirin pyörteisiin

Kenelle? Kaikille

Taso: perus  

Miksi? Piirin pyörteisiin -koulutus tarjoaa perehdytyksen olennaiseen, vastauksia luottiksen perusjuttuihin ja vähän enemmän. Hyvä päivitys ja kokonaisuus jo jonkun aikaa luottispestissä toimineellekin. Työpaja sopii myös johtokolmikon jäsenille, jos olet kiinnostunut siitä, miten piirissä tehdään luottispestejä, millaisia peruspelisääntöjä on piiripestissä toimimiseen ja millainen organisaatio piiri on. 

Pajan kuvaus: Kiinnostaako pesti piirin luottiksena (luottamushenkilönä), kouluttajana, projektissa tai keikkaajana? Oletko jo mukana jossain tehtävässä, mutta luottiksille tarjotut järjestelmät, se mitä tähän pestiin kuuluu, muut ryhmät, toimisto tai hyörinä Passalla on jäänyt epäselväksi? Tämä koulutus on myös edellytys piirihuivin saamiseksi ryhmä- tai toimikuntapestin lisäksi. 

 1. Uuden aikuisen polku lippukunnassa

Kenelle? Johtokolmikoille

Taso: perus 

Miksi? Osallistuja saa eväitä siihen miten uuden aikuisen polku omassa lippukunnassa voisi mennä ja mitä asioita lippukunnassa tulisi valmistella, jotta polku olisi sujuva. 

Pajan kuvaus: Kääk! Meillä on uusi innokas aikuinen, mitä meidän kannattaisi nyt tehdä?  Pajassa tutustutaan uuden aikuisen partiopolkuun ja mietitään minkälainen olisi sujuva aikuisen polku omassa lippukunnassa. 

 1. Ko-Gi -ohjaaminen (TÄMÄ PAJA KESTÄÄ SEKÄ AAMU- ETTÄ ILTAPÄIVÄSLOTIT)

Kenelle? Ko-Gin käyneille 

Taso: Syventävä 

Miksi? Osallistuja osaa ohjata Ko-Gi-kouluttautujaa koko koulutuksen ja kehittämistehtävän ajan. 

Pajan kuvaus: Kiinnostaako untuvikon ohjaaminen? Tämän koulutuksen jälkeen osaat ohjata Ko-Gi-kouluttautujaa koko koulutuksen ja kehittämistehtävän ajan. Koulutus sopii sekä uusille ohjaajille että vanhoille konkareille ja on voimassa kolmen vuoden ajan.  

 1. PJ-PK johtamistehtävän ohjaaminen (TÄMÄ PAJA KESTÄÄ SEKÄ AAMU- ETTÄ ILTAPÄIVÄSLOTIT)

Kenelle? Johtokolmikoille

Taso: perus 

Miksi? Pj-Pk -johtamistehtävän ohjaaja -koulutuksen käytyään partiojohtaja tuntee partiojohtaja peruskoulutuksen kokonaisuuden ja osaa ohjata kouluttautujaa koko koulutuksen ja johtamistehtävän ajan. 

Pajan kuvaus: Miten tukea lippukunnan Pj-peruskurssin käyviä nuoria heidän johtamistehtävässään? Tästä koulutuksesta saat eväät hyvään ohjaamiseen sekä lisää tietoa kurssista ja johtamistehtävästä. 

 1. Partiossa osataan 

Kenelle? Kaikille 

Taso: perus 

Miksi? Osallistuja harjoittelee sanoittamaan partiossa kertynyttä osaamista. 

Pajan kuvaus: Mitä partiossa oppii? Miten sen voi kertoa esimerkiksi cv:ssä? Pohditaan yhdessä partiossa ja erityisesti lippukunnassa kertyvää osaamista. Tästä työpajasta saat työkaluja siihen, miten voit auttaa lippukunnan johtajia tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan. 

 1. Koko Kiljava leipoo

Kenelle?Kaikille

Taso: rentoilu 

Miksi? Osallistuja pääsee kokeilemaan trangialla leipomista, pitää hauskaa ja ehkä inspiroituu kokeilemaan samaa myös pienryhmänsä kanssa. 

Pajan kuvaus: Koko Kiljava leipoo on leikkimielinen trangia-leivontakilpailu. Tule kokeilemaan, millainen kakku trangialla onnistuu parhaiten ja maistelemaan metsäisiä herkkuja. Aikaisempaa leivontakokemusta et tarvitse. 

 1. Lippukunnan toimiva työnjako

Kenelle? Kaikille

Taso: perus  

Miksi? Osallistuja oppii lippukunnan toimivasta työnjaosta ja siitä miten siihen voitaisiin päästä. 

Pajan kuvaus: Tervetuloa löytämään ideoita, miten jakaa tehtäviä lippukunnassa innostavasti ja aiempaa useampi mukaanottaen. Tämä tuokio herättää osallistujan ajattelemaan oman lippukuntansa työnjakoa. 

 1. Luova kirjoittaminen

Kenelle? Kaikille 

Taso: rentoilu 

Miksi? Osallistuja pääsee herättelemään luovuuttaan ja pohdiskelemaan itseään kiinnostavia partioaiheita kirjoitusharjoitusten avulla. 

Pajan kuvaus: Tule herättelemään omaa luovuuttasi ja pohdiskelemaan partiomaailmaa matalan kynnyksen kirjoitusharjoitusten avulla! Tässä pajassa ei keskitytä pilkkusääntöihin tai tavoitella loisteliasta lopputulosta vaan nautiskellaan kirjoittamisesta ilman suorituspaineita. Tervetulleita mukaan ovat niin aloittelijat kuin kokeneemmatkin tekijät. 

 1. Johtokolmikon oma aika

Jos olette koko johtokolmikko semmassa paikalla ja tuntuu, että teillä ei ole ollut tarpeeksi yhteistä aikaa, voitte valita yhden pajan sijasta myös johtokolmikon yhteistä aikaa. Voitte esimerkiksi työstää haaveiden lippukunta -työkalua (hali) tai vaikka lyhentää yhdessä to do –listaa. 

 

Iltapäivän pajat  

 

1. Virkkauspaja 2.0 

Kenelle? Kaikille

Taso: rentoilu 

Miksi? Osallistuja oppii virkkaamaan 

Pajan kuvaus: Jos et osaa vielä virkata, täällä voit oppia! Voit tulla myös tekemään muuta omaa käsityötä oli se virkkaamista tai jotain muuta. 

 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman paja

Kenelle? Lippukunnan johtajisto 

Taso: perus

Miksi? Lippukunnat saavat työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon 

Pajan kuvaus: Tasa-arvo ja yhdenvertaissuunnitelma on asiakirja, jolla halutaan tehdä partiosta avointa kaikille. Jokaisessa lippukunnassa on hyvä olla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja tässä pajassa saatte vinkkejä suunnitelman tekoon. 

 1. Mentori, ohjaaja, valmentaja – roolittelua ja hyötyjä

Kenelle? Kaikille

Taso: perus 

Miksi? Työpaja avaa osallistujalle roolien eroja ja antaa työkaluja ja ajatuksia eri rooleissa toimimiseen. 

Pajan kuvaus: Mentori, ohjaaja, valmentaja – mitä eroa näillä on? Työpajassa päästään pohtimaan roolien eroja ja saadaan uutta näkökulmaa sekä työkaluja pesteissä toimimiseen.  

 1. Turvallinen ja tukeva lippukunta

Kenelle? Johtokolmikoille 

Taso: perus 

Miksi? Osallistuja saa näkökulmaa turva-aikuisasioihin oman pestinsä kautta, työkaluja haasteisiin tarttumiseen ja niiden taltuttamiseen sekä turva-aikuisen tukemiseen. 

Pajan kuvaus: Mikä se turva-aikuinen olikaan ja mistä se vastaakaan? Työpajassa päästään pohtimaan turva-aikuisasioita johtokolmikon pestien näkökulmasta käsin ja päästään pureutumaan haastaviin tilanteisiin ja niiden purkamiseen lippukunnassa. 

 1. Ko-Gi -ohjaaminen (TÄMÄ PAJA KESTÄÄ SEKÄ AAMU- ETTÄ ILTAPÄIVÄSLOTIT)

Kenelle? Ko-Gin käyneille 

Taso: Syventävä 

Miksi? Osallistuja osaa ohjata Ko-Gi-kouluttautujaa koko koulutuksen ja kehittämistehtävän ajan. 

Pajan kuvaus: Kiinnostaako untuvikon ohjaaminen? Tämän koulutuksen jälkeen osaat ohjata Ko-Gi-kouluttautujaa koko koulutuksen ja kehittämistehtävän ajan. Koulutus sopii sekä uusille ohjaajille että vanhoille konkareille ja on voimassa kolmen vuoden ajan.  

 1. PJ-PK johtamistehtävän ohjaaminen (TÄMÄ PAJA KESTÄÄ SEKÄ AAMU- ETTÄ ILTAPÄIVÄSLOTIT)

Kenelle? Johtokolmikoille

Taso: perus 

Miksi? Pj-Pk -johtamistehtävän ohjaaja -koulutuksen käytyään partiojohtaja tuntee partiojohtaja peruskoulutuksen kokonaisuuden ja osaa ohjata kouluttautujaa koko koulutuksen ja johtamistehtävän ajan. 

Pajan kuvaus: Miten tukea lippukunnan Pj-peruskurssin käyviä nuoria heidän johtamistehtävässään? Tästä koulutuksesta saat eväät hyvään ohjaamiseen sekä lisää tietoa kurssista ja johtamistehtävästä. 

 1. Valmentaudu aluetapaamiseen

Kenelle? Valmentajille 

Taso: perus 

Miksi? Valmentajat saavat koulutusta materiaalin käsittelyyn seuraavan päivän aluetapaamisessa 

Pajan kuvaus: Tässä pajassa pääset valmentajana tutustumaan etukäteen sunnuntain aluetapaamisen materiaaleihin sekä saat vinkit sen kouluttamiseen johtokolmikoille.  

 1. Vertaistukea ja vaahtokarkkeja

Kenelle? Johtokolmikoille 

Taso: perus 

Miksi? Johtokolmikot saavat vertaistukea 

Pajan kuvaus: Oletko vailla vertaistukea tai rauhallista aikaa vapaamuotoisemmalle keskustelulle lippukuntasi asioista? Nyt siihen on mahdollisuus nuotion ja osallistujien omien toiveiden mukaisten asioiden äärellä! 

 1. Uudet tavat harrastaa partiota

Kenelle? Kaikille

Taso: syventävä 

Miksi? Osallistuja pääsee osallistumaan mielenkiintoiseen ja ajatuksia herättävään keskusteluun partiolaisuudesta, vaikuttamaan partion jäsenyysajatteluun sekä ideoimaan uusia harrastamisen mahdollisuuksia ja luomaan entistä avoimempaa partiota 

Pajan kuvailu: Mitä on partiolaisuus? Tule mukaan keskustelemaan ja oppimaan uutta Suomen Partiolaisten Uudet tavat harrastaa partiota -kärkkihankkeen työpajaan! Työpaja tuo sinut perimmäisten kysymysten äärelle: Kuka on partiolainen – ja kenet laskemme mukaan jäseneksemme? Pääset pohtimaan sitä, mikä yhdistää partiolaisia ympäri maailman ja millä eri tavoilla partiota voi harrastaa. Aivonystyrät oikeaan asentoon, ja hyppää kerralla partion syvään päätyyn! Työpajaan ovat tervetulleita kaikki, ei siis tarvitse omata nappuloita taikka pj-valtakirjaa – keskusteleva asenne riittää! 

 1. Lippukunnan toiminnan suunnittelu

Kenelle? Johtokolmikoille 

Taso: perus  

Miksi? Lippukunta saa käytännön vinkkejä ja työkaluja tehostamaan toiminnan suunnittelua. 

Pajan kuvaus: Pajassa tutustut työkaluihin toiminnan suunnittelun apuna (perinteinen toimintasuunnitelma, erilaiset excel-ratkaisut, HaLi, jne.). Tutustutaan myös tapoihin osallistaa koko lippukunnan johtajistoa suunnittelussa. Pääset myös jakamaan ja saamaan vertaistukea muiden lippukuntien parhaista ratkaisuista. 

 1. Valokuvaus

Kenelle? Kaikille 

Taso: rentoilu 

Miksi? Osallistuja oppii valokuvauksen perusteet ja pääsee kokeilemaan taitojaan käytännössä 

Pajan kuvaus: Pajassa pääset tutustumaan valokuvauksen saloihin ja kokeilemaan taitojasi käytännössä. Paja sopii niin aloittelijalle kuin kokeneemmallekin kuvaajalle. 

 1. Johtokolmikon oma aika

Jos olette koko johtokolmikko semmassa paikalla ja tuntuu, että teillä ei ole ollut tarpeeksi yhteistä aikaa, voitte valita yhden pajan sijasta myös johtokolmikon yhteistä aikaa. Voitte esimerkiksi työstää haaveiden lippukunta -työkalua (hali) tai vaikka lyhentää yhdessä to do –listaa. 

 

Ilmoittautuminen päättynyt