Julkista tukea saamme Helsingin kaupungin nuorisopalveluilta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Opintokeskus Sivikseltä.

Lisäksi saamme suoraa ja epäsuoraa tukea Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistykseltä, Pääkaupunkiseudun Partiosäätiöltä, Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion Muistosäätiöltä sekä Urlus-Säätiöltä.

Partiotoimintaa ja lippukuntiamme tukevat monin tavoin myös Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, seurakunnat, erilaiset vanhempain- ja kannatusyhdistykset sekä killat ja lukuisat yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt.

Tämän tuen avulla vapaaehtoistoiminnan vetäminen on mahdollista.

Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys r.y.
Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys on ollut vuosikymmenien ajan pääkaupunkiseutulaisen partiotoiminnan merkittävin tukija. Yhdistyksen jäseniksi on kutsuttu Helsingin Partiopoikapiirin ja Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n johtotehtävissä toimineita kokeneita partiojohtajia. Kannatusyhdistys tukee Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:tä vuosittaisella toiminta-avustuksella.

Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö sr
Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö on perustettu vuonna 2003. Säädekirjansa mukaisesti säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää pääkaupunkiseudun partiotoimintaa. Säätiö hallinnoi, ylläpitää ja kehittää pääkaupunkiseudun partioyhteisölle aiemmin kuulunutta omaisuutta. Säätiön keskeisimpänä tukimuotona toiminta-avustusten ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahaston lisäksi ovat säätiön omistamien ja hallinnoimien leirikeskusten, kurssikeskusten ja retkeilykämppien tarjoaminen partiotoiminnan käyttöön.

Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion Muistosäätiö sr
Arkkitehti Väinö Vähäkallio määräsi testamentissaan 1956 huomattavan suuren rahasumman lahjoitettavaksi Kiljavan partiokämpän ylläpitoon. Hänen nuorena edesmenneiden lastensa nimeä kantava säätiö on perustettu 1958. Säätiön tarkoituksena on tukea Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön omistaman Kiljavan leirikeskuksen kunnossapitoa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla avustusta rakennusten ja laitteiden kunnossapitoon, korjaukseen sekä uusien rakennusten rakentamiseen.

Urlus-Säätiön tarkoituksena on tukea maan ja etenkin Helsingin seudun liikuntakasvatus- ja urheiluelämää sekä muutoin edistää maanpuolustuksellista ja muuta maan itsenäisyyttä tukevaa toimintaa. Tätä tarkoitusta säätiö toteuttaa muun muassa myöntämällä avustuksia eri yhteisöille. Urlus-Säätiö on tukenut piiriä jo vuosikymmeniä merkittävän kokoisilla toiminta-avustuksilla. Lisäksi useat lippukunnat ovat saaneet Urlus-Säätiöltä kohdennettua avustusta kämppien ja koulutusalusten remontointiin.