Joka kolmannella nuorella ei ole harrastusta kodin ulkopuolella. Yhtä moni kokee itsensä yksinäiseksi. Nuorilla ei ole riittävästi paikkoja, joissa vaikuttaa ja olla aktiivinen tekijä. Partio voikin olla ratkaisevan tärkeä paikka nuorelle. Tee hyvää, tue partiota!

Me partiolaiset haluamme, että pääkaupunkiseudulla ryhdytään välittämään enemmän toisistamme ja yhteisistä asioista. Haluamme, että jokainen voi kokea kuuluvansa joukkoon ja että jokaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle on tarjolla mielekästä tekemistä hyvässä seurassa. Nämä ovat isoja ja kunnianhimoisia tavoitteita, mutta uskomme vankasti, että yhdessä tekemällä ne kyllä saavutetaan. Partion perustaja Robert Baden-Powellia lainaten: Mikä on vaikeaa, voidaan tehdä heti. Mikä on mahdotonta, vie vähän enemmän aikaa.

Partiossa opitaan tekemällä. Jo varhain nuoret pääsevät esimerkiksi suunnittelemaan ja toteuttamaan suuria tapahtumia, johtamaan ryhmää sekä seikkailemaan metsään, merelle ja ulkomaille. Meillä nuoret päättävät ja tekevät aikuisten kanssa tasaveroisina. Astumalla aina hiukan suurempiin saappaisiin partiolainen oppii ottamaan vastuuta itsestään ja toisista ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Turvallisessa ympäristössä kokeileminen, uskaltaminen, onnistuminen ja epäonnistuminen kasvattavat nuorelle sellaisen itsetunnon ja itseluottamuksen, että elämässä pärjää silloinkin, kun kaikki ei mene niin kuin Strömsössä.

Tämän terveen luottamuksen itseen, omiin kykyihin ja elämään me voimme ja haluamme tarjota jokaiselle pääkaupunkiseutulaiselle lapselle ja nuorelle partiokasvatuksen kautta. Jo nyt partiolaiset Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa tekevät yhteensä yli miljoona tuntia vapaaehtoistyötä vuodessa. Määrä vastaa noin 600 nuorisotyöntekijän työpanosta. Partiotoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvitsemme myös taloudellista tukea. Niin yksityisten kuin julkisten tahojen antama tuki on toiminnallemme elinehto. Lahjoitusten avulla voimme esimerkiksi järjestää enemmän luonto- ja erätoimintaa, kouluttaa vapaaehtoisia ja varmistaa, että partioon pääsevät kaikki halukkaat pääkaupunkiseutulaiset taustaan tai asemaan katsomatta.

Tekemällä yhteistyötä partiolaisten kanssa rakennat kanssamme turvallista pääkaupunkiseutua, missä lapsilla ja nuorilla on hyvä olla, missä kannetaan ilolla vastuuta yhteisistä asioista ja pidetään huolta toisistamme.

Tee hyvää, tue partiota.

Matti Mannonen
piirinjohtaja
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry