Rahankeräysluvan saaja
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2016/508, myönnetty 21.9.2016

Keräysaika ja -alue
Lupa on voimassa 21.9.2016–31.8.2018 Helsingin poliisilaitoksen, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään pääkaupunkiseutulaisen partiotyön tukemiseen:

  • partion jäsenmäärän kasvuun tähtääviin toimenpiteisiin, joilla tuodaan esille partion roolia harrastuksena ja vapaaehtoistoimintana
  • partion johtajakoulutuksen kehittämiseen
  • partion kalustohankintoihin
  • sosiaalisin taloudellisin, ja terveydellisin syin jaettaviin harrastusstipendeihin.