Turva-aikuinen

Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias henkilö, joka tuntee turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaa auttaa lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. Lippukunnan kaikkien jäsenten on tärkeä tietää, että turva-aikuinen on se henkilö, jolle voi kertoa mieltä painavista asioista, huolista, kiusaamisesta tai jolle voi kertoa omasta tai muiden kaltoinkohtelusta. Turva-aikuinen opastaa tarvittaessa lippukunnassa ottamaan yhteyttä lastensuojeluun ja on prosessissa johtajien tukena.

Partiopiireissä on nimettynä työntekijä, joka toimii turva-aikuisten tukena. Pääkaupunkiseudun partiolaisten työntekijänä toimii Reetta Siltanen. Yhteystiedot löydät päpa.fi/toimisto.

Turva-aikuisen tehtäviin kuuluu tukea lippukunnan johtajistoa haastavissa ja vaativissa tilanteissa liittyen partiolaisten hyvinvointiin lippukunnassa, lastensuojelua vaativiin tilanteisiin tai kiusaamistapauksiin sekä tarvittaessa osallistua tällaisten tilanteiden hoitamiseen. Lisäksi turva-aikuinen vastaa yksin ryhmää johtavien johtajien rikostaustan selvityksistä. Jos lippukunta ei nimeä turva-aikuista, kuuluvat tehtävät lippukunnan hallituksen puheenjohtajalle.

Turvataidot-ohjelmapaketti

Turvataidot-ohjelmapaketti sisältää jokaiselle ikäkaudelle sopivalla tavalla turvataitoja käsittelevää ohjelmaa. Turvataidoilla tarkoitetaan taitoja, joiden avulla lapsella ja nuorella on valmius suojella itseään turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa sekä ohjata heidät puhumaan asiasta aikuisille. Turvataitojen avulla pyritän vahvistamaan lapsen ja nuoren itsetuntoa ja itsensä tuntemista sekä edistää vuorovaikutustaitoja ja kannustaa hyviin kaverisuhteisiin.  

Turvallisesti yhdessä-blogisarja

Turvallisesti yhdessä -blogisarjassa käsitellään kerrallaan yhtä tai useampaa turva-aikuisen pestiin tai lippukunnan arkeen liittyvää asiaa. Blogisarjan on tarkoitus antaa tietoa, ohjeita ja vinkkejä uusiin tai hankaliin tilanteisiin.

Turva-aikuisten valtakunnalliset virtuaaliset koloillat

Turvallisuusverkoston järjestämät turva-aikuisten valtakunnalliset koloillat ovat matalan kynnyksen vertaistuellisia tapaamishetkiä kaikille turva-aikuisille. Iltojen ideana on pohtia yhdessä konkreettisia keinoja arkipartion mahdollisiin haasteisiin sekä keskustella asioista, joita turva-aikuisille on mielessä. Teams-koloiltoja järjestetään kerran kuussa.

Lisätietoja ja liittymislinkit löydät SP:n turva-aikuisten sivulta.


Olethan rohkeasti yhteydessä piiritoimistolle, jos lippukunnan tai turva-aikuisen arjessa nousee haastavia tai uusia tilanteita, joissa kaipaat apua!

Järjestökoordinaattorit auttavat asiassa kuin asiassa, yhteystiedot löytyvät päpa.fi/toimisto! Turva-aikuisten apuna toimii Reetta Siltanen, 040 832 7073, reetta.siltanen@partio.fi