Päivitetty 28.9.2021 (maskisuosituksen osalta päivitetty 30.9.)

Tiivistetysti tässä, lue tarkemmin alta. Hyödynnä syksyn retkien suunnittelussa ja toteuttamisessa päpa.fi/lippukuntaleirit-sivulta löytyvän Turvallinen kesäleiri -ohjeistuksen vinkit. Lippukunnan tapahtumia suunnitellessa voi apua olla myös Johtajatulien suunnitelmasta tartuntatautien torjumiseksi tapahtumassa, www.johtajatulet.fi/korona.

 • Tällä hetkellä partiotoimintaa voi järjestää kaikenikäisille harrastajille sekä sisällä että ulkona. Kannustamme järjestämään viikkotoiminnan ensisijaisesti ulkona, väljästi ja terveysturvallisuus huomioiden.
 • Toimintaan osallistutaan vain täysin terveenä.
 • 12 vuotta täyttäneiden on hyvä käyttää kasvomaskia tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja joissa tartuntariski saattaa olla suuri. 
 • 10.2021 alkaen Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Myöskään kahden metrin turvavälivaatimus ei ole tällä hetkellä voimassa. Toiminta tulee kuitenkin järjestää niin, että osallistujien pitää pystyä halutessaan välttämään fyysinen kontakti muihin osallistujiin sekä sisällä että ulkona järjestettävässä toiminnassa.
 • Ohjeistakaa osallistujat huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta, yskimään ja niistämään oikein sekä säilyttämään tarvittaessa riittävä etäisyys muihin osallistujiin. Huolehtikaa tilojen ja pintojen puhdistamisesta.
 • Viikkotoiminnan lisäksi ryhmien omia retkiä, ikäkausitapahtumia sekä koko lippukunnan retkiä ja tapahtumia voi järjestää. Kannustamme suosimaan ulkona järjestettäviä tapahtumia ja toteuttamaan tapahtumat mahdollisimman väljästi.
 • Kannustamme pitämään tarkasti kirjaa toimintaan osallistuneista ja kirjaamaan retkien ja tapahtumien turvallisuussuunnitelmiin myös terveysturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet.

Tälle sivulle kokoamme ohjeita ja vinkkejä turvallisen toiminnan järjestämiseen.

Piirihallitus ja piirin toimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja näitä ohjeita päivitetään aina tarvittaessa.

 

Ajantasaisin partiotoimintaa koskeva valtakunnallinen ohjeistus löytyy osoitteesta www.partio.fi/korona.

Pääkaupunkiseutulaista partiotoimintaa koskevissa ohjeistuksissa huomioidaan THL:n ja OKM:n antamat ohjeistukset koronavirustartuntojen ehkäisemisestä sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamat suositukset ja ohjeistukset harrastamiseen ja kokoontumiseen liittyen.

HUS-alueen yleiset rajoitukset ja suositukset löydät täältä: www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirusepidemiatilanne-rajoitukset-ja-suositukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisema ohje hygieniakäytännöistä (voimassa 31.12.2021 saakka) löytyy täältä: https://minedu.fi/-/yleisotilaisuuksissa-huomioitava-alueelliset-paatokset-seka-riittava-hygieniataso

12 vuotta täyttäneiden ajanvaraus koronarokotukseen: www.koronarokotusaika.fi

YLEISET OHJEET 

 • Vain täysin terveenä voi osallistua toimintaan – ja tämä koskee myös johtajia. Nyt on erityisen tärkeää, että jokaiselle johtajalle on nimettynä varahenkilö. Jos osallistujan perheessä on joku perheenjäsenistä karanteenissa, emme suosittele osallistumista partiotoimintaan.
 • Muistuttakaa perheitä siitä, että karanteenissa (omaehtoisessa tai virallisessa) oleminen tarkoittaa sitä, että myöskään partiotoimintaan ei voi osallistua. Tämä koskee myös tilanteita, joissa henkilön Koronavilkku-sovellus on hälyttänyt.
 • Kaikki muut (niin johtajat kuin lapset ja nuoret huoltajineen) tekevät itse päätöksen osallistumisestaan toimintaan.
 • 10.2021 alkaen Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Myöskään kahden metrin turvavälivaatimus ei ole tällä hetkellä voimassa. Toiminta tulee kuitenkin järjestää niin, että osallistujien pitää pystyä halutessaan välttämään fyysinen kontakti muihin osallistujiin.
 • Ohjeistakaa osallistujat huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta, yskimään ja niistämään oikein sekä säilyttämään tarvittaessa riittävä etäisyys muihin osallistujiin.
 • Huolehtikaa siitä, että osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
 • Noudattakaa THL:n maskisuositusta.
 • Huolehtikaa tilojen ja pintojen säännöllisestä puhdistamisesta.
 • Huolehtikaa siitä, että kaikki ilmoittautumiset ja osallistumisten peruutukset ovat ajan tasalla Kuksassa.
 • Pitäkää kirjaa viikkotoimintaan osallistuneista.
 • Muistakaa pitää huolta johtajiston jaksamisesta ja hyvinvoinnista: pitäkää yhteyttä toisiinne ja huolehtikaa siitä, että partiotoiminta on hauskaa myös johtajille. Vinkit johtajahuoltoihin täältä!
 • Jos joku osallistujista sairastuu retkellä / tapahtumassa, huolehtikaa hänen eristämisestään muista osallistujista siihen saakka, että hänet noudetaan pois retkeltä / tapahtumasta.
 • Mikäli lippukunnan toimintaan osallistuneella todetaan koronatartunta, toimikaa ohjeiden mukaan: Koronatartunnasta tiedottaminen lippukunnassa. Tukea asian hoitamiseen saat piirin toimistolta.

SUOSITUS KASVOMASKIN KÄYTÖSTÄ 

Partiotoiminnassa suosittelemme noudattamaan THL:n ohjeistusta maskin käytöstä. Kasvomaskia on hyvä käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja joissa tartuntariski saattaa olla suuri. Tartuntariski on suurempi sisätiloissa kuin ulkona. Kannustamme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään maskia

 • julkisilla kulkuvälineillä liikuttaessa
 • sisätiloissa silloin, kun koolla on paljon ihmisiä lähellä toisiaan
 • paikallinen epidemiatilanne ja viranomaisohjeistukset huomioiden.

THL:n ohjeet kasvomaskin käyttämiseen löydät täältä.

Kannustamme hankkimaan lippukunnalle kertakäyttömaskeja, jotta maskeja on tarvittaessa tarjolla myös niille toimintaan osallistuville, joilla sellaisia ei omasta takaa ole.

TOIMINTA TERVEYSTURVALLISUUS HUOMIOIDEN

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut kuntien omien rajoitusten purkamisesta harrastustoimintaan liittyen: Jatkossakin harrastustoiminnan järjestämisessä suositellaan muun muassa, että harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa, kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa vältetään ja että harrastustoimintaan osallistutaan vain terveenä. Harrastustoiminnassa suositellaan välttämään tarpeetonta fyysistä kontaktia ja noudattamaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta. Harrastustoiminnan ohje on voimassa toistaiseksi.

VIIKKOTOIMINTA

 • Viikkotoimintaa voi järjestää kaikille ikäkausille
 • Kannustamme järjestämään viikkotoiminnan ensisijaisesti ulkona, jossa etäisyydet toisiin osallistujiin on helpompi säilyttää. Sisätiloissa kokoonnuttaessa käsihygieniaan, kasvomaskien käyttämiseen, tilojen väljään käyttöön ja tilojen puhtaana pitämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Muistakaa informoida koteja mahdollisista ulkokokouksista, jotta jokainen osaa varautua viikkokokoukseen säänmukaisella varustuksella.
 • Sisätiloissa voi tämänhetkisten suositusten mukaan järjestää toimintaa, kunhan osallistujilla on halutessaan mahdollisuus välttää lähikontakti muihin osallistujiin. Jos kokouksen ohjelma vaatii toteutuakseen sisätiloja eikä koko ryhmä ei mahdu riittävän väljästi kololle kerralla, jakakaa ryhmä pienryhmiin ja suunnitelkaa viikkokokouksen ohjelma rastikiertotyyppiseksi niin, että vain yksi pienryhmä on kerrallaan sisällä.
 •  Vinkkejä viikkotoimintaan

OMAN RYHMÄN RETKET, IKÄKAUSITAPAHTUMAT JA LIPPUKUNNAN YHTEISET KOKOONTUMISET

 • Voidaan järjestää päiväretkien lisäksi myös yöretkinä.
 • Suosikaa retkiä lähialueille, jolloin tarve kimppakyydeille tai julkisilla kulkemiseen vähenee.
 • Jos retkikohde on kauempana, kannustamme suunnittelemaan kuljetukset niin, että tartuntariski pysyy mahdollisimman vähäisenä. Suositeltavaa on esimerkiksi omilla kyydeillä kulkeminen ja julkisten kulkuneuvojen käyttäminen ruuhka-aikojen ulkopuolella. Mikäli käytössänne on tilausbussi, on suositeltavaa täyttää se vain puolilleen. Kasvomaskisuositus on voimassa myös kuljetuksissa.
 • Osallistujamäärää ei tarvitse rajata, kunhan etäisyydet on mahdollista säilyttää.
 • Sisätiloissa voi myös järjestää toimintaa, kunhan osallistujilla on halutessaan mahdollisuus välttää lähikontakti muihin osallistujiin. Tämä koskee yöpymisen lisäksi myös ruokailuja ja muuta ajanviettoa sisätiloissa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kämppäretkellä sisällä nukkuvien määrä on mitoitettava normaalitilannetta pienemmäksi.
 • Muistuttakaa käsihygieniasta, tarjotkaa riittävästi käsienpesupaikkoja ja huolehtikaa siitä, että käsidesiä on tarjolla riittävän monessa paikassa.
 • Retkellä ruuanlaitto, ruuan jakaminen, tiskaus ja tilojen ja pintojen puhtaana pitäminen on suunniteltava tarkemmin kuin ennen. Varatkaa retken suunnittelussa hyvin aikaa turvallisuuden läpikäymiseen ja uusien toimintamallien luomiseen!
 • Suunnitelkaa ohjelma, ruokailut ja biotauot niin, että tiiviitä jonoja ei pääse muodostumaan.
 • Viestikää perheille ja osallistujille, minkälaiseen paikkaan retki sijoittuu. Nukutaanko retkellä ulkona vai sisällä, kuinka paljon osallistujia retkelle odotetaan ja miten paikassa voidaan huolehtia mm. käsihygieniasta. Kertokaa näistä seikoista selkeästi jo retkikirjeessä, jotta osallistujat voivat rauhassa punnita osallistumistaan tapahtumaan ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.
 • Täältä löydät pohjan infokirjeelle retki/tapahtumakirjeen liitteeksi. Tallenna kirjeestä kopio omalle koneellesi, äläkä tee muutoksia tähän versioon.
 • Jos joku sairastuu retken aikana, huolehtikaa eristyksestä ja osallistujan kotiuttamisesta myös kesken päiväretken.
 • Retkikirjeessä kannattaa kertoa huoltajille, että tapahtuma järjestetään vastuullisesti terveysturvallisuus huomioiden. Siihen liittyen osallistujia voidaan lähettää retkeltä matalalla kynnyksellä kotiin, mikäli flunssaa tai muita oireita ilmenee. Sen vuoksi toivotaan, että huoltajat ovat tavoitettavissa myös retken aikana.
 • Varautukaa siihen, että tapahtuma saatetaan edelleen joutua perumaan lyhyelläkin varoitusajalla, jos epidemiatilanne yhtäkkiä huononee paikallisesti.
 • Tapahtumien ilmoittautumisessa tulee hyödyntää Kuksaa. Kuksan tapahtumalomakkeeseen on lisätty tieto koronaepidemiaan liittyvästä tartuntariskistä. On tärkeää, että osallistujat ymmärtävät partiotapahtumiin mahdollisesti liittyvän tartuntariskin.
 • Kuksan kautta tehdyt ilmoittautumiset jäävät talteen, ja retken jälkeen on helppo selvittää, kuka oli retkellä paikalla ja tavoittaa heidät myös jälkikäteen. Pitäkää siis osallistujalista ajan tasalla.
 • Osoitteesta päpa.fi/lippukuntaleirit löydät retkipaikkalistan ja valmiiden ohjelmapakettien lisäksi Turvallinen kesäleiri 2021-ohjeen. Samoja ohjeita voit hyödyntää myös purjehduksen tai pienemmän ryhmän retken suunnittelussa.

KORONATARTUNNASTA TIEDOTTAMINEN LIPPUKUNNASSA 

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa kevään aikana käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta. Ohjeet tartunnoista tiedottamiseen antaa viranomainen. Turhien huolestumisien ja huhujen leviämisen välttämiseksi lippukunnan voi olla järkevää viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti. Löydät täältä toimintaohjeet!

Muista, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää: Muistuta huoltajia ja johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia, lähikontaktien välttäminen niin viikkotoiminnassa kuin muissakin tapahtumissa ja ulkona järjestettävä toiminta vähentävät tartuntariskiä. Jos jokin turvallisen toiminnan järjestämisessä mietityttää, voit olla yhteydessä toiminnanjohtaja Mimmuun joko puhelimitse 040 132 7088 tai sähköpostilla mimmu.mannermaa(at)partio.fi.

Tarjotaan edelleen lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa.

 

RAJOITUSTEN VAIKUTUS PIIRIN TOIMINTAAN

Kurssien ja tapahtumien osalta koronarajoitukset huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa ja osallistujat ohjeistetaan erikseen. Toiminta järjestetään kasvokkain tai etänä epidemiatilanteesta ja viranomaisohjeistuksista riippuen. Piirin järjestämässä toiminnassa noudatetaan samoja terveysturvallisen toiminnan ohjeita kuin muussakin partiotoiminnassa. Ja kuten muuhunkin partiotoimintaan, myös piirin toimintaan osallistutaan vain täysin terveenä.

Tällä hetkellä piirin kurssit ja tapahtumat on mahdollista järjestää kasvokkain. Tapahtumien osallistujamääriä ei ole rajoitettu, mutta osallistujilla tulee olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa. Sisätiloissa järjestettävien tapahtumien osalta tämä saattaa tarkoittaa sitä, että osallistujamäärä on pienempi kuin normaalitilanteessa.

Piirin järjestämien koulutusten ja tapahtumien lisäksi myös piirin ryhmät ja toimikunnat voivat kokoontua Partioasemalla, kunhan riittävästä käsihygieniasta huolehditaan ja kasvomaskeja käytetään tarvittaessa. Osallistujien tulee voida pitää riittävä etäisyys muihin osallistujiin. Kannustamme kokousten järjestäjiä tarjoamaan mahdollisuuden osallistua ryhmien ja toimikuntien kokouksiin myös etänä.

Piirin toimiston fyysinen asiakaspalvelu Partioaseman toisessa kerroksessa on avoinna tiistaista torstaihin. Käytäthän kasvomaskia toimistolla asioidessasi. Huomioithan, että iso osa toimiston työntekijöistä työskentelee toistaiseksi pääsääntöisesti etänä. Jos haluat tavata jonkun tietyn työntekijän, sovithan siitä hänen kanssaan etukäteen. Toimiston yhteystiedot ja asiakaspalvelun aukioloajat löydät täältä.

 

Kuva: Tuuli Paananen