Päivitetty 21.4.2022

Koronarajoitusten keventyessä myös toiminnan järjestäminen helpottuu. Muista kuitenkin huolehtia siitä, että toiminnassanne huomioidaan terveysturvallisuutta koskevat ohjeistukset. Lippukunnan tapahtumia suunnitellessa voi apua olla myös Johtajatulien suunnitelmasta tartuntatautien torjumiseksi tapahtumassa, www.johtajatulet.fi/korona.

Tässä ohjeet toiminnan järjestämiseen pähkinänkuoressa

 • Partiotoimintaa voi järjestää kaikenikäisille harrastajille sekä ulkona että sisätiloissa, kunhan se tapahtuu väljästi ja terveysturvallisuusohjeistukset huomioiden. Ulkona tartuntariski on pienempi, joten kannustamme järjestämään toimintaa mahdollisuuksien mukaan ulkona.
 • Toistaiseksi toiminnan järjestäjän tulee tehdä kirjallinen terveysturvallisuussuunnitelma, jonka tulee olla osallistujien nähtävillä. Tämä koskee sekä yleisötilaisuuksia (tapahtumat, joissa lippukunnan ulkopuolisia paikalla) että lippukunnan omaa toimintaa. Mallin tähän löydät alempana.
 • Kaikkeen toimintaan osallistutaan vain täysin terveenä.
 • Uudellamaalla ei ole voimassa olevaa kasvomaskisuositutusta. Maskia voi kuitenkin käyttää oman harkinnan mukaan.
 • Toiminta tulee järjestää niin, että osallistujien pitää pystyä halutessaan välttämään fyysinen kontakti muihin osallistujiin sekä sisällä että ulkona järjestettävässä toiminnassa.
 • Ohjeistakaa osallistujat huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta, yskimään ja niistämään oikein sekä säilyttämään tarvittaessa riittävä etäisyys muihin osallistujiin. Huolehtikaa tilojen ja pintojen säännöllisestä ja huolellisesta puhdistamisesta.
 • Viikkotoiminnan lisäksi retkiä ja ikäkausitapahtumia voi järjestää.
 • Kannustamme pitämään tarkasti kirjaa toimintaan osallistuneista.
 • Mikäli jollain toimintaan osallistuneella todetaan koronatartunta, kannustamme tiedottamaan osallistujia mahdollisesta altistumisesta (muista yksityisyydensuoja).

YLEISET HYGIENIAVELVOITTEET KAIKESSA TOIMINNASSA

Kannustamme noudattamaan tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia kaikessa toiminnassa:

 • osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista käytännöistä, joilla estetään tartuntojen leviämistä
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • osallistujien oleskelu järjestetään toiminnan erityispiirteet huomioiden mahdollisimman väljästi. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Tartuntatautilain pykälään 58 d liittyvä määräys lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemisestä on edelleen voimassa. Lisäksi koko Suomessa ovat voimassa 30.6.2022 asti tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joiden tarkoituksena on parantaa terveysturvallisuutta. Sisätiloissa kokoonnuttaessa tulee siis huolehtia siitä, että osallistujilla on mahdollisuus olla väljästi ja pystyä halutessaan välttämään fyysinen lähikontakti muihin osallistujiin.

Kaikkia osallistujia on syytä muistuttaa siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä.

KIRJALLINEN TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA KÄYTTÖÖN

Uudellamaalla tiloista vastaavien toimijoiden on varmistettava osallistujille mahdollisuus lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin välttämiseen, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila. Partiokolot ja -kämpät lasketaan tällaisiksi tiloiksi. Ulkotapahtumien osalta suunnitelma tehdään, kun tapahtumassa on yli 50 osallistujaa. Suunnitelma tulee tehdä sekä yleisötilaisuuksiin että lippukunnan sisäiseen toimintaan.

Suunnitelma tartuntariskin välttämiseen tulee olla tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä. Hyödynnä valmis suunnitelmapohja.

TOIMINTA TERVEYSTURVALLISUUS HUOMIOIDEN

VIIKKOTOIMINTA

 • Tällä hetkellä partiotoimintaa voi järjestää kaikenikäisille harrastajille sekä ulkona että sisällä, kunhan se tapahtuu väljästi ja terveysturvallisuusohjeistukset huomioiden
 • Sisätiloissa kokoonnuttaessa käsihygieniaan, tilojen väljään käyttöön ja tilojen puhtaana pitämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Muistakaa informoida koteja mahdollisista ulkokokouksista, jotta jokainen osaa varautua viikkokokoukseen säänmukaisella varustuksella.
 • Sisätiloissa voi siis tämänhetkisten suositusten mukaan järjestää toimintaa kaikenikäisille, kunhan osallistujilla on mahdollisuus välttää lähikontakti muihin osallistujiin. Jos kokouksen ohjelma vaatii toteutuakseen sisätiloja eikä koko ryhmä ei mahdu riittävän väljästi kololle kerralla, jakakaa ryhmä pienryhmiin ja suunnitelkaa viikkokokouksen ohjelma rastikiertotyyppiseksi niin, että vain yksi pienryhmä on kerrallaan sisällä.
 • Vinkkejä viikkotoimintaan
 • Huomioikaa terveysturvallisuus jo suunnitteluvaiheessa: Kokkailukokoukset kannattaa toteuttaa pienryhmissä. Huutamista ja laulamista sisältävät ohjelmat kannattaa toteuttaa ulkona, väljästi ja riittävillä etäisyyksillä.
 • Johtajan tulee pitää kirjaa, kuka osallistui millekin kokouskerralle, jotta mahdolliset tartuntaketjut on helppo selvittää.
 • Katso myös ryhmänjohtajille suunnattu muistilista!

LIPPUKUNNAN JUHLAT JA MUUT KOKOONTUMISET

14.2.2022 alkaen yleisötilaisuuksia voi järjestää myös sisätiloissa ilman henkilömäärärajoituksia, kunhan terveysturvallisuudesta huolehditaan. Yleisötilaisuudella tarkoitetaan partiotoiminnassa kaikkia sellaisia tilaisuuksia, joissa on mukana muitakin kuin lippukunnan jäseniä (esimerkiksi huoltajat, sidosryhmien edustajat, partiotoiminnasta kiinnostuneet). Tällaisia tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi lupauksenantotilaisuudet, lippukunnan juhlat ja partion markkinointitapahtumat.  Tapahtumalle tulee tehdä terveysturvallisuussuunnitelma, joka on tapahtumassa osallistujien nähtävillä.

OMAN RYHMÄN RETKET, IKÄKAUSITAPAHTUMAT JA LIPPUKUNNAN YHTEISET KOKOONTUMISET

 • Hyödynnä retkien suunnittelussa ja toteuttamisessa päpa.fi/lippukuntaleirit-sivulta löytyvän Turvallinen kesäleiri -ohjeistuksen vinkit.
 • Lippukunnan yhteisillä kokoontumisilla tarkoitetaan toimintaa, jossa ei ole ulkopuolisia (esim. huoltajia tai muuta ”yleisöä”) mukana
 • Kaikille tapahtumille tulee tehdä terveysturvallisuussuunnitelma, joka on tapahtuman ajan osallistujien nähtävillä.
 • Päiväretkien lisäksi myös yöpymistä vaativat retket, kurssit ja leirit ovat jälleen sallittuja. Muistakaa suunnitella yöpymiset riittävän väljästi, jotta osallistujilla on mahdollisuus säilyttää etäisyys toisiin osallistujiin koko tapahtuman ajan.
 • Suosikaa retkiä lähialueille, jolloin tarve kimppakyydeille tai julkisilla kulkemiseen vähenee.
 • Jos retkikohde on kauempana, kannustamme suunnittelemaan kuljetukset niin, että tartuntariski pysyy mahdollisimman vähäisenä. Suositeltavaa on esimerkiksi omilla kyydeillä kulkeminen ja julkisten kulkuneuvojen käyttäminen ruuhka-aikojen ulkopuolella. Mikäli käytössänne on tilausbussi, on suositeltavaa täyttää se vain puolilleen.
 • Osallistujamäärää ei tarvitse rajata, kunhan etäisyydet on mahdollista säilyttää.
 • Toimintaa voi järjestää kaikille ikäkausille myös sisätiloissa, kunhan osallistujilla on mahdollisuus välttää lähikontakti muihin osallistujiin. Tämä koskee yöpymisen lisäksi myös ruokailuja ja muuta ajanviettoa sisätiloissa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kämppäretkellä sisällä nukkuvien määrä on mitoitettava normaalitilannetta pienemmäksi.
 • Muistuttakaa käsihygieniasta, tarjotkaa riittävästi käsienpesupaikkoja ja huolehtikaa siitä, että käsidesiä on tarjolla riittävän monessa paikassa.
 • Retkellä ruuanlaitto, ruuan jakaminen, tiskaus ja tilojen ja pintojen puhtaana pitäminen on suunniteltava tarkemmin kuin ennen. Varatkaa retken suunnittelussa hyvin aikaa turvallisuuden läpikäymiseen ja uusien toimintamallien luomiseen!
 • Suunnitelkaa ohjelma, ruokailut ja biotauot niin, että tiiviitä jonoja ei pääse muodostumaan.
 • Viestikää perheille ja osallistujille, minkälaiseen paikkaan retki sijoittuu. Ollaanko retkellä ulkona vai sisällä, kuinka paljon osallistujia retkelle odotetaan ja miten paikassa voidaan huolehtia mm. käsihygieniasta. Kertokaa näistä seikoista selkeästi jo retkikirjeessä, jotta osallistujat voivat rauhassa punnita osallistumistaan tapahtumaan ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.
 • Jos joku sairastuu retken aikana, huolehtikaa eristyksestä ja osallistujan kotiuttamisesta myös kesken päiväretken.
 • Retkikirjeessä kannattaa kertoa huoltajille, että tapahtuma järjestetään vastuullisesti terveysturvallisuus huomioiden. Siihen liittyen osallistujia voidaan lähettää retkeltä matalalla kynnyksellä kotiin, mikäli flunssaa tai muita oireita ilmenee. Sen vuoksi toivotaan, että huoltajat ovat tavoitettavissa myös retken aikana.
 • Varautukaa siihen, että tapahtuma saatetaan edelleen joutua perumaan lyhyelläkin varoitusajalla, jos epidemiatilanne yhtäkkiä huononee paikallisesti.
 • Tapahtumien ilmoittautumisessa tulee hyödyntää Kuksaa. Kuksan tapahtumalomakkeeseen on lisätty tieto koronaepidemiaan liittyvästä tartuntariskistä. On tärkeää, että osallistujat ymmärtävät partiotapahtumiin mahdollisesti liittyvän tartuntariskin.
 • Kuksan kautta tehdyt ilmoittautumiset jäävät talteen, ja retken jälkeen on helppo selvittää, kuka oli retkellä paikalla ja tavoittaa heidät myös jälkikäteen. Pitäkää siis osallistujalista ajan tasalla.
 • Osoitteesta päpa.fi/lippukuntaleirit löydät retkipaikkalistan ja valmiiden ohjelmapakettien lisäksi Turvallinen kesäleiri 2021-ohjeen. Samoja ohjeita voit hyödyntää myös purjehduksen tai pienemmän ryhmän retken suunnittelussa.

KORONATARTUNNASTA TIEDOTTAMINEN LIPPUKUNNASSA

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta. Viikkotoiminnan, retkien ja muiden partiotapahtumien osalta onkin tärkeää huolehtia, että kaikki ilmoittautumiset ja osallistumisten peruutukset ovat ajan tasalla Kuksassa. Tällä hetkellä virusta on niin paljon liikkeellä, että varotoimista huolimatta on mahdollista, että altistumisia tapahtuu.

Viranomaisjäljitystä tehdään 10.1.2022 alkaen asteittain vain vakavan koronavirustaudin riskiryhmien asumisyksiköissä, hoivalaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä. Muissa tilanteissa kuten perhepiirissä, työpaikalla, kouluissa ja harrastuksissa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Altistuneiden suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi. Tartunnanjäljitystä ei siis enää lähtökohtaisesti tehdä, joten lippukunnan on hyvä tiedottaa osallistujia altistumisista, jotta he osaavat tarvittaessa jäädä omaehtoiseen karanteeniin.

On tärkeää, että lippukunta viestii mahdollisesti altistuneille lippukunnan jäsenille ja/tai heidän huoltajilleen tilanteesta yleisesti. Löydät täältä toimintaohjeet!

Muista, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää: Muistuta huoltajia ja johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia, lähikontaktien välttäminen niin viikkotoiminnassa kuin muissakin tapahtumissa ja ulkona järjestettävä toiminta vähentävät tartuntariskiä. Jos jokin turvallisen toiminnan järjestämisessä mietityttää, voit olla yhteydessä toiminnanjohtaja Mimmuun joko puhelimitse 040 132 7088 tai sähköpostilla mimmu.mannermaa(at)partio.fi.

Tarjotaan edelleen lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa. 

RAJOITUSTEN VAIKUTUS PIIRIN TOIMINTAAN

Partioasema on jälleen avoinna 1.2.2022 alkaen kokous- ja koulutuskäyttöön. Kannustamme iltakokousten järjestäjiä tarjoamaan osallistujille toistaiseksi myös etäosallistumismahdollisuuden.

1.2. alkaen myös yli 18-vuotiaiden harrastustoiminnan järjestäminen sisätiloissa on jälleen mahdollista. Mikäli olet saanut helmikuun alussa järjestettävään tapahtumaan liittyvän tarkemman ohjeen tai kurssikirjeen, edetään sen mukaisesti (esimerkiksi kurssin järjestäminen etämuotoisena tai uusi ajankohta myöhemmin keväällä). Mikäli muita muutoksia tulee, ollaan ilmoittautuneisiin henkilökohtaisesti sähköpostitse yhteydessä. Muutoin piirin tapahtuma- ja kurssijärjestelyissä päästään palamaan alkuperäisiin suunnitelmiin ja kuvausten mukaisiin toteutustapoihin.

Piirin toimiston fyysinen asiakaspalvelu Partioaseman toisessa kerroksessa on avoinna tiistaista torstaihin. Toimiston yhteystiedot ja asiakaspalvelun aukioloajat löydät täältä.

 

—–

Piirihallitus ja piirin toimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja näitä ohjeita päivitetään aina tarvittaessa.

Ajantasaisin partiotoimintaa koskeva valtakunnallinen ohjeistus löytyy osoitteesta www.partio.fi/korona.

Pääkaupunkiseutulaista partiotoimintaa koskevissa ohjeistuksissa huomioidaan THL:n ja OKM:n antamat ohjeistukset koronavirustartuntojen ehkäisemisestä sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamat suositukset ja ohjeistukset harrastamiseen ja kokoontumiseen liittyen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 21.2.2022 antamat rajoitukset: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69933080

HUS-alueen yleiset rajoitukset ja suositukset löydät täältä: www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirusepidemiatilanne-rajoitukset-ja-suositukset

12 vuotta täyttäneiden ajanvaraus koronarokotukseen: www.koronarokotusaika.fi

Kuva: Tuuli Paananen