Päivitetty 3.12.2021

 Tiivistetysti tässä, lue tarkemmin alta. Hyödynnä syksyn retkien suunnittelussa ja toteuttamisessa päpa.fi/lippukuntaleirit-sivulta löytyvän Turvallinen kesäleiri -ohjeistuksen vinkit. Lippukunnan tapahtumia suunnitellessa voi apua olla myös Johtajatulien suunnitelmasta tartuntatautien torjumiseksi tapahtumassa, www.johtajatulet.fi/korona.

 • Tällä hetkellä partiotoimintaa voi järjestää kaikenikäisille harrastajille sekä sisällä että ulkona, kunhan 4.-31.12.2021 voimassa olevat kokoontumista ja tilojen käyttöä koskevat rajoitukset otetaan toiminnassa huomioon
 • Kirjallinen terveysturvallisuussuunnitelma tulee olla osallistujien nähtävillä. Tämä koskee sekä yleisötilaisuuksia (tapahtumat, joissa lippukunnan ulkopuolisia paikalla) että lippukunnan omaa toimintaa
 • Kaikkeen toimintaan osallistutaan vain täysin terveenä.
 • Uudellamaalla on voimassa laaja kasvomaskisuositus. Kannustamme kaikkia 12 vuotta täyttäneitä käyttämään maskia sisätiloissa kokoonnuttaessa. Maskia on hyvä käyttää myös ulkona, mikäli etäisyyksien säilyttäminen ei ole mahdollista.
 • Toiminta tulee järjestää niin, että osallistujien pitää pystyä halutessaan välttämään fyysinen kontakti muihin osallistujiin sekä sisällä että ulkona järjestettävässä toiminnassa.
 • Ohjeistakaa osallistujat huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta, yskimään ja niistämään oikein sekä säilyttämään tarvittaessa riittävä etäisyys muihin osallistujiin. Huolehtikaa tilojen ja pintojen säännöllisestä ja huolellisesta puhdistamisesta.
 • Viikkotoiminnan lisäksi ryhmien omia retkiä, ikäkausitapahtumia sekä koko lippukunnan retkiä ja tapahtumia voi järjestää. Kannustamme suosimaan ulkona järjestettäviä tapahtumia ja toteuttamaan tapahtumat mahdollisimman väljästi. Suosittelemme yöretkien muuttamista päiväretkiksi.
 • Kannustamme pitämään tarkasti kirjaa toimintaan osallistuneista
 • Mikäli jollain toimintaan osallistuneella todetaan koronatartunta, kannustamme tiedottamaan osallistujia mahdollisesta altistumisesta (muista yksityisyydensuoja)

Tälle sivulle kokoamme ohjeita ja vinkkejä turvallisen toiminnan järjestämiseen.

Piirihallitus ja piirin toimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja näitä ohjeita päivitetään aina tarvittaessa.

Ajantasaisin partiotoimintaa koskeva valtakunnallinen ohjeistus löytyy osoitteesta www.partio.fi/korona.

Pääkaupunkiseutulaista partiotoimintaa koskevissa ohjeistuksissa huomioidaan THL:n ja OKM:n antamat ohjeistukset koronavirustartuntojen ehkäisemisestä sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamat suositukset ja ohjeistukset harrastamiseen ja kokoontumiseen liittyen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamat rajoitukset 4.–31.12.2021: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69926502

HUS-alueen yleiset rajoitukset ja suositukset löydät täältä: www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirusepidemiatilanne-rajoitukset-ja-suositukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisema ohje hygieniakäytännöistä (voimassa 31.12.2021 saakka) löytyy täältä: https://minedu.fi/-/yleisotilaisuuksissa-huomioitava-alueelliset-paatokset-seka-riittava-hygieniataso

12 vuotta täyttäneiden ajanvaraus koronarokotukseen: www.koronarokotusaika.fi

YLEISET OHJEET

 • Vain täysin terveenä voi osallistua toimintaan – ja tämä koskee myös johtajia. Nyt on erityisen tärkeää, että jokaiselle johtajalle on nimettynä varahenkilö. Jos osallistujan perheessä on joku perheenjäsenistä karanteenissa, emme suosittele osallistumista partiotoimintaan.
 • Muistuttakaa perheitä siitä, että karanteenissa (omaehtoisessa tai virallisessa) oleminen tarkoittaa sitä, että myöskään partiotoimintaan ei voi osallistua. Tämä koskee myös tilanteita, joissa henkilön Koronavilkku-sovellus on hälyttänyt.
 • Kaikki muut (niin johtajat kuin lapset ja nuoret huoltajineen) tekevät itse päätöksen osallistumisestaan toimintaan.
 • Uudellamaalla on voimassa laaja kasvomaskisuositus. Kannustamme kaikkia 12 vuotta täyttäneitä käyttämään maskia sisätiloissa kokoonnuttaessa. Maskia on hyvä käyttää myös ulkona, mikäli etäisyyksien säilyttäminen ei ole mahdollista.
 • Tällä hetkellä partiotoimintaa voi järjestää kaikenikäisille harrastajille sekä sisällä että ulkona, kunhan 4.-31.12.2021 voimassa olevat kokoontumista ja tilojen käyttöä koskevat rajoitukset otetaan toiminnassa huomioon
 • Kirjallinen terveysturvallisuussuunnitelma tulee olla osallistujien nähtävillä. Tämä koskee sekä yleisötilaisuuksia (tapahtumat, joissa lippukunnan ulkopuolisia paikalla) että lippukunnan omaa toimintaa
 • Toiminta tulee järjestää niin, että osallistujien pitää pystyä halutessaan välttämään fyysinen kontakti muihin osallistujiin.
 • Ohjeistakaa osallistujat huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta, yskimään ja niistämään oikein sekä säilyttämään tarvittaessa riittävä etäisyys muihin osallistujiin.
 • Huolehtikaa siitä, että osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
 • Huolehtikaa tilojen ja pintojen säännöllisestä ja huolellisesta puhdistamisesta.
 • Huolehtikaa siitä, että kaikki ilmoittautumiset ja osallistumisten peruutukset ovat ajan tasalla Kuksassa.
 • Pitäkää kirjaa viikkotoimintaan osallistuneista.
 • Muistakaa pitää huolta johtajiston jaksamisesta ja hyvinvoinnista: pitäkää yhteyttä toisiinne ja huolehtikaa siitä, että partiotoiminta on hauskaa myös johtajille. Vinkit johtajahuoltoihin täältä!
 • Jos joku osallistujista sairastuu retkellä / tapahtumassa, huolehtikaa hänen eristämisestään muista osallistujista siihen saakka, että hänet noudetaan pois retkeltä / tapahtumasta.
 • Mikäli lippukunnan toimintaan osallistuneella todetaan koronatartunta, toimikaa ohjeiden mukaan: Koronatartunnasta tiedottaminen lippukunnassa. Tukea asian hoitamiseen saat piirin toimistolta.

SUOSITUS KASVOMASKIN KÄYTÖSTÄ

Uudellamaalla on voimassa laaja kasvomaskisuositus. Kannustamme kaikkia 12 vuotta täyttäneitä käyttämään maskia sisätiloissa kokoonnuttaessa. Maskia on hyvä käyttää myös ulkona, mikäli etäisyyksien säilyttäminen ei ole mahdollista.

THL:n ohjeet kasvomaskin käyttämiseen löydät täältä.

Kannustamme hankkimaan lippukunnalle kertakäyttömaskeja, jotta maskeja on tarvittaessa tarjolla myös niille toimintaan osallistuville, joilla sellaisia ei omasta takaa ole.

YLEISET HYGIENIAVELVOITTEET KAIKESSA TOIMINNASSA

4.12. voimaan astuvien rajoitusten lisäksi vuoden loppuun saakka pitää noudattaa myös tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia koko Suomessa riippumatta siitä, onko koronapassi käytössä:

 • osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista käytännöistä, joilla estetään tartuntojen leviämistä
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • osallistujien oleskelu järjestetään toiminnan erityispiirteet huomioiden mahdollisimman väljästi. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Lisäksi Uudellamaalla on voimassa laaja kasvomaskisuositus 16.1.2022 saakka. Suositus koskee kaikkia 12 vuotta täyttäneitä ja maskia tulisi käyttää kaikissa julkisissa sisätiloissa ja kulkuvälineissä sekä sellaisissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.

Kaikkia osallistujia on syytä muistuttaa siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä.

KIRJALLINEN TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA KÄYTTÖÖN

Uudellamaalla tiloista vastaavien toimijoiden on varmistettava osallistujille mahdollisuus lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin välttämiseen, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila. Partiokolot ja -kämpät lasketaan tällaisiksi tiloiksi. Ulkotapahtumien osalta suunnitelma tehdään, kun tapahtumassa on yli 50 osallistujaa. Suunnitelma tulee tehdä sekä yleisötilaisuuksiin että lippukunnan sisäiseen toimintaan.

Suunnitelma tartuntariskin välttämiseen tulee olla tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä. Aluehallintoviranomaiset ovat tehneet valmiin suunnitelmapohjan terveysturvallisuussuunnitelman tekemiseen: https://naery.fi/wp-content/uploads/2021/04/avi-58-h-mukainen-suunnitelmapohja-11.docx

 

TOIMINTA TERVEYSTURVALLISUUS HUOMIOIDEN

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut harrastustoimintaan liittyen: Jatkossakin harrastustoiminnan järjestämisessä suositellaan muun muassa, että harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa, kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa vältetään ja että harrastustoimintaan osallistutaan vain terveenä. Harrastustoiminnassa suositellaan välttämään tarpeetonta fyysistä kontaktia ja noudattamaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta. Harrastustoiminnan ohje on voimassa toistaiseksi.

VIIKKOTOIMINTA 

 • Viikkotoimintaa voi järjestää kaikille ikäkausille
 • Kannustamme järjestämään viikkotoiminnan ensisijaisesti ulkona, jossa etäisyydet toisiin osallistujiin on helpompi säilyttää. Sisätiloissa kokoonnuttaessa käsihygieniaan, kasvomaskien käyttämiseen, tilojen väljään käyttöön ja tilojen puhtaana pitämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Muistakaa informoida koteja mahdollisista ulkokokouksista, jotta jokainen osaa varautua viikkokokoukseen säänmukaisella varustuksella.
 • Sisätiloissa voi tämänhetkisten suositusten mukaan järjestää toimintaa, kunhan osallistujilla on mahdollisuus välttää lähikontakti muihin osallistujiin. Jos kokouksen ohjelma vaatii toteutuakseen sisätiloja eikä koko ryhmä ei mahdu riittävän väljästi kololle kerralla, jakakaa ryhmä pienryhmiin ja suunnitelkaa viikkokokouksen ohjelma rastikiertotyyppiseksi niin, että vain yksi pienryhmä on kerrallaan sisällä.
 • Vinkkejä viikkotoimintaan
 • Huomioikaa terveysturvallisuus jo suunnitteluvaiheessa: Kokkailukokoukset kannattaa toteuttaa pienryhmissä. Huutamista ja laulamista sisältävät ohjelmat kannattaa toteuttaa ulkona, väljästi ja riittävillä etäisyyksillä.
 • Johtajan tulee pitää kirjaa, kuka osallistui millekin kokouskerralle, jotta mahdolliset tartuntaketjut on helppo selvittää.
 • Katso myös ryhmänjohtajille suunnattu muistilista!

JOULUN AJAN JUHLAT

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Yleisötilaisuudella tarkoitetaan partiotoiminnassa kaikkia sellaisia tilaisuuksia, joissa on mukana muitakin kuin lippukunnan jäseniä (esimerkiksi huoltajat, sidosryhmien edustajat, partiotoiminnasta kiinnostuneet). Tällaisia tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi itsenäisyyspäivän juhlallisuudet, lupauksenantotilaisuudet ja lippukunnan joulujuhlat. Tapahtumille tulee tehdä terveysturvallisuussuunnitelma, joka on tapahtumassa osallistujien nähtävillä.

Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin henkilömäärärajaa ei tarvitse noudattaa. Koronapassi pitää tällöin tarkistaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä kaikilta yli 16-vuotiailta henkilöiltä (Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin henkilömäärärajaa ei tarvitse noudattaa. Koronapassi pitää tällöin tarkistaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä kaikilta yli 16-vuotiailta henkilöiltä (pois lukien työsuhteessa olevat henkilökunnat ja/tai esiintyjät).

Kannustamme järjestämään lippukunnan juhlallisuudet ulkona. Ulkona järjestettävissä tilaisuuksissa henkilömäärää ei ole rajattu, mutta järjestäjän tulee huomioida väljyys toiminnassa, jotta lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Tartuntatautilain pykälän 58 c yleiset hygieniavelvoitteet (voimassa 31.12.2021 saakka) koskevat myös juhlia.

Kannustamme käyttämään sisätiloissa kasvomaskia sekä muistuttamaan osallistujia siitä, että vain täysin terveenä voi osallistua.

OMAN RYHMÄN RETKET, IKÄKAUSITAPAHTUMAT JA LIPPUKUNNAN YHTEISET KOKOONTUMISET

 • Lippukunnan yhteisillä kokoontumisilla tarkoitetaan toimintaa, jossa ei ole ulkopuolisia (esim. huoltajia tai muuta ”yleisöä”) mukana
 • Kaikille tapahtumille tulee tehdä terveysturvallisuussuunnitelma, joka on tapahtuman ajan osallistujien nähtävillä.
 • Kannustamme suosimaan päiväretkiä.
 • Suosikaa retkiä lähialueille, jolloin tarve kimppakyydeille tai julkisilla kulkemiseen vähenee.
 • Jos retkikohde on kauempana, kannustamme suunnittelemaan kuljetukset niin, että tartuntariski pysyy mahdollisimman vähäisenä. Suositeltavaa on esimerkiksi omilla kyydeillä kulkeminen ja julkisten kulkuneuvojen käyttäminen ruuhka-aikojen ulkopuolella. Mikäli käytössänne on tilausbussi, on suositeltavaa täyttää se vain puolilleen. Kasvomaskisuositus on voimassa myös kuljetuksissa.
 • Osallistujamäärää ei tarvitse rajata, kunhan etäisyydet on mahdollista säilyttää.
 • Sisätiloissa voi myös järjestää toimintaa, kunhan osallistujilla on mahdollisuus välttää lähikontakti muihin osallistujiin. Tämä koskee yöpymisen lisäksi myös ruokailuja ja muuta ajanviettoa sisätiloissa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kämppäretkellä sisällä nukkuvien määrä on mitoitettava normaalitilannetta pienemmäksi.
 • Muistuttakaa käsihygieniasta, tarjotkaa riittävästi käsienpesupaikkoja ja huolehtikaa siitä, että käsidesiä on tarjolla riittävän monessa paikassa.
 • Retkellä ruuanlaitto, ruuan jakaminen, tiskaus ja tilojen ja pintojen puhtaana pitäminen on suunniteltava tarkemmin kuin ennen. Varatkaa retken suunnittelussa hyvin aikaa turvallisuuden läpikäymiseen ja uusien toimintamallien luomiseen!
 • Suunnitelkaa ohjelma, ruokailut ja biotauot niin, että tiiviitä jonoja ei pääse muodostumaan.
 • Viestikää perheille ja osallistujille, minkälaiseen paikkaan retki sijoittuu. Nukutaanko retkellä ulkona vai sisällä, kuinka paljon osallistujia retkelle odotetaan ja miten paikassa voidaan huolehtia mm. käsihygieniasta. Kertokaa näistä seikoista selkeästi jo retkikirjeessä, jotta osallistujat voivat rauhassa punnita osallistumistaan tapahtumaan ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.
 • Täältä löydät pohjan infokirjeelle retki/tapahtumakirjeen liitteeksi. Tallenna kirjeestä kopio omalle koneellesi, äläkä tee muutoksia tähän versioon.
 • Jos joku sairastuu retken aikana, huolehtikaa eristyksestä ja osallistujan kotiuttamisesta myös kesken päiväretken.
 • Retkikirjeessä kannattaa kertoa huoltajille, että tapahtuma järjestetään vastuullisesti terveysturvallisuus huomioiden. Siihen liittyen osallistujia voidaan lähettää retkeltä matalalla kynnyksellä kotiin, mikäli flunssaa tai muita oireita ilmenee. Sen vuoksi toivotaan, että huoltajat ovat tavoitettavissa myös retken aikana.
 • Varautukaa siihen, että tapahtuma saatetaan edelleen joutua perumaan lyhyelläkin varoitusajalla, jos epidemiatilanne yhtäkkiä huononee paikallisesti.
 • Tapahtumien ilmoittautumisessa tulee hyödyntää Kuksaa. Kuksan tapahtumalomakkeeseen on lisätty tieto koronaepidemiaan liittyvästä tartuntariskistä. On tärkeää, että osallistujat ymmärtävät partiotapahtumiin mahdollisesti liittyvän tartuntariskin.
 • Kuksan kautta tehdyt ilmoittautumiset jäävät talteen, ja retken jälkeen on helppo selvittää, kuka oli retkellä paikalla ja tavoittaa heidät myös jälkikäteen. Pitäkää siis osallistujalista ajan tasalla.
 • Osoitteesta päpa.fi/lippukuntaleirit löydät retkipaikkalistan ja valmiiden ohjelmapakettien lisäksi Turvallinen kesäleiri 2021-ohjeen. Samoja ohjeita voit hyödyntää myös purjehduksen tai pienemmän ryhmän retken suunnittelussa.

KORONATARTUNNASTA TIEDOTTAMINEN LIPPUKUNNASSA

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta. Viikkotoiminnan, retkien ja muiden partiotapahtumien osalta onkin tärkeää huolehtia, että kaikki ilmoittautumiset ja osallistumisten peruutukset ovat ajan tasalla Kuksassa. Tällä hetkellä virusta on niin paljon liikkeellä, että huolellisista varotoimista huolimatta on mahdollista, että altistumisia tapahtuu. Tartunnanjäljitys on tällä hetkellä monessa kunnassa ruuhkautunut, joten lippukunnan on hyvä tiedottaa osallistujia ja altistumisista, jotta he osaavat tarvittaessa jäädä omaehtoiseen karanteeniin ja hakeutua pienemmistäkin oireista koronatestiin.

Lippukunnan on siis järkevää viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti. Löydät täältä toimintaohjeet!

Muista, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää: Muistuta huoltajia ja johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia, lähikontaktien välttäminen niin viikkotoiminnassa kuin muissakin tapahtumissa ja ulkona järjestettävä toiminta vähentävät tartuntariskiä. Jos jokin turvallisen toiminnan järjestämisessä mietityttää, voit olla yhteydessä toiminnanjohtaja Mimmuun joko puhelimitse 040 132 7088 tai sähköpostilla mimmu.mannermaa(at)partio.fi.

Tarjotaan edelleen lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa. 

RAJOITUSTEN VAIKUTUS PIIRIN TOIMINTAAN

Koska Partioaseman ilta- ja viikonloppukäyttö on vilkasta ja tilan kokonaishenkilömäärää on vaikea valvoa, vaaditaan kaikissa Partioasemalla järjestettävissä tilaisuuksissa koronapassi lauantaista 4.12.2021 alkaen. Koronapassi kysytään kaikilta 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta. Partioaseman työntekijöiltä ei voida vaatia koronapassia. Koronapassin tarkistamisesta vastaa kyseisen tilaisuuden järjestäjä, esimerkiksi kokouksen koollekutsuja. Velvollisuus passin tarkistamiseen koskee kaikenkokoisia tilaisuuksia. Kannustamme tilaisuuksien järjestäjiä tarjoamaan osallistujille mahdollisuuden osallistua kokouksiin myös etäyhteyksillä.

Partioasema on joulutauolla 23.12.2021-9.1.2022, jona aikana Partioasemalla ei ole mahdollisuutta kokoontua.

Tämänhetkiset rajoitukset eivät estä piirin tapahtumien ja kurssien järjestämistä esimerkiksi piirin kämpillä tai kurssikeskuksissa. On kuitenkin mahdollista, että osa tapahtumista tullaan perumaan tai siirtämään järjestettäväksi joko verkossa tai myöhemmin keväällä, mikäli tapahtuman järjestäminen terveysturvallisesti ei ole tilojen puolesta mahdollista. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse lisätietoa, mikäli tapahtuman tai kurssin järjestämiseen on luvassa muutoksia.

Partioasemalla asioivilta (esimerkiksi avainten noudot tai adventtikalenterien palautukset) koronapassia ei tarkisteta, mutta pyydämme huomioimaan maskisuosituksen myös näissä tilanteissa.

Piirin toimiston fyysinen asiakaspalvelu Partioaseman toisessa kerroksessa on avoinna tiistaista torstaihin. Käytäthän kasvomaskia toimistolla asioidessasi. Huomioithan, että iso osa toimiston työntekijöistä työskentelee toistaiseksi pääsääntöisesti etänä. Jos haluat tavata jonkun tietyn työntekijän, sovithan siitä hänen kanssaan etukäteen. Toimiston yhteystiedot ja asiakaspalvelun aukioloajat löydät täältä.

KORONAPASSI

Koronapassia voi käyttää yleisötilaisuuksissa yli 16-vuotiaiden osallistujien osalta. Koronapassin käyttämiseen lippukunnan sisäisessä toiminnassa ei tämänhetkisten rajoitusten perusteella ole perustetta.

Suomessa koronapassina toimii EU:n koronatodistus, joka on saatavilla Omakannasta. EU:n koronatodistukseen sisältyy kolme todistusta: todistus koronarokotuksesta, todistus koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta.

Lisätietoa koronapassista: https://stm.fi/koronapassi

Ohje koronatodistuksen lukija -sovelluksen käyttöönottoon:  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/koronatodistus/koronatodistuksen-lukija

 

 

Kuva: Tuuli Paananen