Päivitetty 6.9.2021

Tiivistetysti tässä, lue tarkemmin alta. Hyödynnä alkusyksyn retkien suunnittelussa ja toteuttamisessa päpa.fi/lippukuntaleirit-sivulta löytyvän Turvallinen kesäleiri -ohjeistuksen vinkit. Lippukunnan tapahtumia suunnitellessa voi apua olla myös Johtajatulien suunnitelmasta tartuntatautien torjumiseksi tapahtumassa, www.johtajatulet.fi/korona.

 • Tällä hetkellä partiotoimintaa voi järjestää kaikenikäisille harrastajille sekä sisällä että ulkona. Kannustamme järjestämään viikkotoiminnan ensisijaisesti ulkona, väljästi ja terveysturvallisuus huomioiden.
 • Toimintaan osallistutaan vain täysin terveenä.
 • 12 vuotta täyttäneet käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli sen käyttöön ei ole terveydellistä estettä. Kannustamme kasvomaskin käyttöön myös ulkona, mikäli etäisyyden säilyttäminen muihin ei ole mahdollista.
 • Kahden metrin turvavälivaatimus ei ole tällä hetkellä voimassa. Toiminta tulee kuitenkin järjestää niin, että osallistujilla on mahdollisuus olla väljästi. Sisätiloissa pidettävissä yli 10 hengen kokoontumisissa voi olla samaan aikaan paikalla korkeintaan puolet tilan maksimikäyttäjämäärästä. Ulkotiloissa osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta osallistujien pitää pystyä halutessaan välttämään fyysinen kontakti muihin osallistujiin.
 • Ohjeistakaa osallistujat huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta, yskimään ja niistämään oikein sekä säilyttämään tarvittaessa riittävä etäisyys muihin osallistujiin. Huolehtikaa tilojen ja pintojen puhdistamisesta.
 • Ryhmien omien retkien, ikäkausitapahtumien sekä koko lippukunnan retkien ja tapahtumien osalta kannustamme huolehtimaan siitä, että korkeintaan puolet kolon, kämpän tai linja-auton maksimikapasiteetista on käytössä.
 • Kannustamme pitämään tarkasti kirjaa toimintaan osallistuneista ja kirjaamaan retkien ja tapahtumien turvallisuussuunnitelmiin myös terveysturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet.

Tälle sivulle kokoamme ohjeita ja vinkkejä turvallisen toiminnan järjestämiseen.

Piirihallitus ja piirin toimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja näitä ohjeita päivitetään aina tarvittaessa.

 

Ajantasaisin partiotoimintaa koskeva valtakunnallinen ohjeistus löytyy osoitteesta www.partio.fi/korona.

Pääkaupunkiseutulaista partiotoimintaa koskevissa ohjeistuksissa huomioidaan THL:n ja OKM:n antamat ohjeistukset koronavirustartuntojen ehkäisemisestä sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamat suositukset ja ohjeistukset harrastamiseen ja kokoontumiseen liittyen.

HUS-alueen yleiset rajoitukset ja suositukset löydät täältä: www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirusepidemiatilanne-rajoitukset-ja-suositukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisema ohje hygieniakäytännöistä (voimassa 31.12.2021 saakka) löytyy täältä: https://minedu.fi/-/yleisotilaisuuksissa-huomioitava-alueelliset-paatokset-seka-riittava-hygieniataso

12 vuotta täyttäneiden ajanvaraus koronarokotukseen: www.koronarokotusaika.fi

YLEISET OHJEET 

 • Vain täysin terveenä voi osallistua toimintaan – ja tämä koskee myös johtajia. Nyt on erityisen tärkeää, että jokaiselle johtajalle on nimettynä varahenkilö. Jos osallistujan perheessä on joku perheenjäsenistä karanteenissa, emme suosittele osallistumista partiotoimintaan.
 • Muistuttakaa perheitä siitä, että karanteenissa (omaehtoisessa tai virallisessa) oleminen tarkoittaa sitä, että myöskään partiotoimintaan ei voi osallistua. Tämä koskee myös tilanteita, joissa henkilön Koronavilkku-sovellus on hälyttänyt.
 • Kaikki muut (niin johtajat kuin lapset ja nuoret huoltajineen) tekevät itse päätöksen osallistumisestaan toimintaan.
 • Kahden metrin turvavälivaatimus ei ole tällä hetkellä voimassa. Toiminta tulee kuitenkin järjestää niin, että osallistujilla on mahdollisuus olla väljästi. Sisätiloissa pidettävissä yli 10 hengen kokoontumisissa voi olla samaan aikaan paikalla korkeintaan puolet tilan maksimikäyttäjämäärästä. Ulkotiloissa osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta osallistujien pitää pystyä halutessaan välttämään fyysinen kontakti muihin osallistujiin.
 • Ohjeistakaa osallistujat huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta, yskimään ja niistämään oikein sekä säilyttämään tarvittaessa riittävä etäisyys muihin osallistujiin.
 • Huolehtikaa siitä, että osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
 • Noudattakaa THL:n maskisuositusta.
 • Huolehtikaa tilojen ja pintojen säännöllisestä puhdistamisesta.
 • Huolehtikaa siitä, että kaikki ilmoittautumiset ja osallistumisten peruutukset ovat ajan tasalla Kuksassa.
 • Pitäkää kirjaa viikkotoimintaan osallistuneista.
 • Muistakaa pitää huolta johtajiston jaksamisesta ja hyvinvoinnista: pitäkää yhteyttä toisiinne ja huolehtikaa siitä, että partiotoiminta on hauskaa myös johtajille. Vinkit johtajahuoltoihin täältä!
 • Jos joku osallistujista sairastuu retkellä / tapahtumassa, huolehtikaa hänen eristämisestään muista osallistujista siihen saakka, että hänet noudetaan pois retkeltä / tapahtumasta.
 • Mikäli lippukunnan toimintaan osallistuneella todetaan koronatartunta, toimikaa ohjeiden mukaan: Koronatartunnasta tiedottaminen lippukunnassa. Tukea asian hoitamiseen saat piirin toimistolta.

SUOSITUS KASVOMASKIN KÄYTÖSTÄ 

 • Kannustamme kaikkia 12 vuotta täyttäneitä maskin käyttöön aina sisätiloissa ja ulkotiloissa silloin, kun etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista.
 • Opastakaa nuoria tarvittaessa maskin oikeaoppisessa käyttämisessä, THL:n ohjeet täältä.
 • Kannustamme hankkimaan lippukunnalle kertakäyttömaskeja, jotta maskeja on tarjolla myös niille toimintaan osallistuville, joilla sellaisia ei omasta takaa ole.

TOIMINTA TERVEYSTURVALLISUUS HUOMIOIDEN

Rokotusten edetessä myös harrastamisen rajoituksista päästään hiljalleen syksyn mittaan varmasti luopumaan. Jotta sitä aikaa odotellessamme pystyisimme omalta osaltamme edesauttamaan sitä, että rajoituksia ei tarvitse jälleen kiristää, järjestetään oma toimintamme suositusten mukaisesti: vain terveenä osallistuen ja väljästi kokoontuen.

VIIKKOTOIMINTA

 • Viikkotoimintaa voi järjestää kaikille ikäkausille
 • Kannustamme järjestämään viikkotoiminnan ensisijaisesti ulkona, jossa etäisyydet toisiin osallistujiin on helpompi säilyttää. Sisätiloissa kokoonnuttaessa käsihygieniaan, kasvomaskien käyttämiseen, tilojen väljään käyttöön ja tilojen puhtaana pitämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Muistakaa informoida koteja mahdollisista ulkokokouksista, jotta jokainen osaa varautua viikkokokoukseen säänmukaisella varustuksella.
 • Sisätiloissa voi tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan olla kerrallaan puolet tilan maksimikäyttäjämäärästä. Jos kokouksen ohjelma vaatii toteutuakseen sisätiloja eikä koko ryhmä ei mahdu riittävän väljästi kololle kerralla, jakakaa ryhmä pienryhmiin ja suunnitelkaa viikkokokouksen ohjelma rastikiertotyyppiseksi niin, että vain yksi pienryhmä on kerrallaan sisällä.
 •  Vinkkejä viikkotoimintaan

OMAN RYHMÄN RETKET, IKÄKAUSITAPAHTUMAT JA LIPPUKUNNAN YHTEISET KOKOONTUMISET

 • Voidaan järjestää päiväretkien lisäksi myös yöretkinä.
 • Suosikaa retkiä lähialueille, jolloin tarve kimppakyydeille tai julkisilla kulkemiseen vähenee.
 • Jos retkikohde on kauempana, kannustamme suunnittelemaan kuljetukset niin, että tartuntariski pysyy mahdollisimman vähäisenä. Suositeltavaa on esimerkiksi omilla kyydeillä kulkeminen ja julkisten kulkuneuvojen käyttäminen ruuhka-aikojen ulkopuolella. Mikäli käytössänne on tilausbussi, on suositeltavaa täyttää se vain puolilleen. Kasvomaskisuositus on voimassa myös kuljetuksissa.
 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston harrastustoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaan ulkona järjestettävissä tapahtumissa ei osallistujamäärää tarvitse rajata, kunhan etäisyydet on mahdollista säilyttää.
 • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen henkilön tapahtumissa voi olla korkeintaan puolet tilan (esim. kolon tai kämpän) maksimikapasiteetista käytössä. Tämä koskee yöpymisen lisäksi myös ruokailuja ja muuta ajanviettoa sisätiloissa.
 • Muistuttakaa käsihygieniasta, tarjotkaa riittävästi käsienpesupaikkoja ja huolehtikaa siitä, että käsidesiä on tarjolla riittävän monessa paikassa.
 • Retkellä ruuanlaitto, ruuan jakaminen, tiskaus ja tilojen ja pintojen puhtaana pitäminen on suunniteltava tarkemmin kuin ennen. Varatkaa retken suunnittelussa hyvin aikaa turvallisuuden läpikäymiseen ja uusien toimintamallien luomiseen!
 • Suunnitelkaa ohjelma, ruokailut ja biotauot niin, että tiiviitä jonoja ei pääse muodostumaan.
 • Viestikää perheille ja osallistujille, minkälaiseen paikkaan retki sijoittuu. Nukutaanko retkellä ulkona vai sisällä, kuinka paljon osallistujia retkelle odotetaan ja miten paikassa voidaan huolehtia mm. käsihygieniasta. Kertokaa näistä seikoista selkeästi jo retkikirjeessä, jotta osallistujat voivat rauhassa punnita osallistumistaan tapahtumaan ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.
 • Täältä löydät pohjan infokirjeelle retki/tapahtumakirjeen liitteeksi. Tallenna kirjeestä kopio omalle koneellesi, äläkä tee muutoksia tähän versioon.
 • Jos joku sairastuu retken aikana, huolehtikaa eristyksestä ja osallistujan kotiuttamisesta myös kesken päiväretken.
 • Retkikirjeessä kannattaa kertoa huoltajille, että tapahtuma järjestetään vastuullisesti terveysturvallisuus huomioiden. Siihen liittyen osallistujia voidaan lähettää retkeltä matalalla kynnyksellä kotiin, mikäli flunssaa tai muita oireita ilmenee. Sen vuoksi toivotaan, että huoltajat ovat tavoitettavissa myös retken aikana.
 • Varautukaa siihen, että tapahtuma saatetaan joutua perumaan lyhyelläkin varoitusajalla.
 • Tapahtumien ilmoittautumisessa tulee hyödyntää Kuksaa. Kuksan tapahtumalomakkeeseen on lisätty tieto koronaepidemiaan liittyvästä tartuntariskistä. On tärkeää, että osallistujat ymmärtävät partiotapahtumiin mahdollisesti liittyvän tartuntariskin.
 • Kuksan kautta tehdyt ilmoittautumiset jäävät talteen, ja retken jälkeen on helppo selvittää, kuka oli retkellä paikalla ja tavoittaa heidät myös jälkikäteen. Pitäkää siis osallistujalista ajan tasalla.
 • Osoitteesta päpa.fi/lippukuntaleirit löydät retkipaikkalistan ja valmiiden ohjelmapakettien lisäksi Turvallinen kesäleiri 2021-ohjeen. Samoja ohjeita voit hyödyntää myös purjehduksen tai pienemmän ryhmän retken suunnittelussa.

KORONATARTUNNASTA TIEDOTTAMINEN LIPPUKUNNASSA 

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta. Ohjeet tartunnoista tiedottamiseen antaa viranomainen. Turhien huolestumisien ja huhujen leviämisen välttämiseksi lippukunnan voi olla järkevää viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti. Löydät täältä toimintaohjeet!

Muista, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää: Muistuta huoltajia ja johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia, lähikontaktien välttäminen niin viikkotoiminnassa kuin muissakin tapahtumissa ja ulkona järjestettävä toiminta vähentävät tartuntariskiä. Jos jokin turvallisen toiminnan järjestämisessä mietityttää, voit olla yhteydessä toiminnanjohtaja Mimmuun joko puhelimitse 040 132 7088 tai sähköpostilla mimmu.mannermaa(at)partio.fi.

Tarjotaan edelleen lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa.

RAJOITUSTEN VAIKUTUS PIIRIN TOIMINTAAN

Kurssien ja tapahtumien osalta koronarajoitukset huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa ja osallistujat ohjeistetaan erikseen. Toiminta järjestetään kasvokkain tai etänä epidemiatilanteesta ja viranomaisohjeistuksista riippuen. Kuten muuhunkin partiotoimintaan, myös piirin toimintaan osallistutaan vain täysin terveenä.

Tällä hetkellä piirin kurssit ja tapahtumat on mahdollista järjestää kasvokkain. Yli 10 hengen sisätapahtumissa osallistujia voi olla vain puolet tilan maksimikäyttäjämäärästä. Tämä koskee tapahtuman ohjelma-/ koulutusosuuksien lisäksi myös ruokailua ja yöpymistä. Mikäli tapahtumaan / kurssille on tilausbussikuljetus, täytetään bussit vain puolilleen.

Ulkotiloissa tapahtumien osallistujamäärää ei ole rajoitettu. Yli 50 henkilön tapahtumissa on huolehdittava, että osallistujilla on mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa. Ulkotapahtumissa noudatetaan samoja terveysturvallisen toiminnan ohjeita kuin muussakin partiotoiminnassa.

Piirin järjestämien koulutusten ja tapahtumien lisäksi myös piirin ryhmät ja toimikunnat voivat kokoontua Partioasemalla, kunhan kasvomaskien käytöstä ja riittävästä käsihygieniasta huolehditaan. Osallistujien tulee voida pitää riittävä etäisyys muihin osallistujiin. Yli kymmenen hengen kokouksissa kokoustilassa voi olla vain 50 % tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Kannustamme kokousten järjestäjiä tarjoamaan mahdollisuuden osallistua ryhmien ja toimikuntien kokouksiin myös etänä.

Piirin toimiston fyysinen asiakaspalvelu Partioaseman toisessa kerroksessa on avoinna tiistaista torstaihin. Käytäthän kasvomaskia toimistolla asioidessasi. Huomioithan, että iso osa toimiston työntekijöistä työskentelee toistaiseksi pääsääntöisesti etänä. Jos haluat tavata jonkun tietyn työntekijän, sovithan siitä hänen kanssaan etukäteen. Toimiston yhteystiedot ja asiakaspalvelun aukioloajat löydät täältä.