Päivitetty 24.3.2021:

Tässä ohjeet pähkinänkuoressa, lue tarkemmat ohjeistukset alta

 • Alle 12-vuotiaiden (eli sudenpentujen ja seikkailijoiden) viikkotoiminta voi jatkua ulkokokouksina, kunhan hygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan. Etäkokoukset ovat erinomainen vaihtoehto ulkokokouksille myös alle 12-vuotiaiden toiminnassa!
 • Kaikki yli 12-vuotiaiden toiminta järjestetään etämuotoisena. Tämä koskee sekä lippukunnan toimintaa (johtajistojen kokoukset, johtajahuollot, vaeltaja- ja aikuisryhmien kokoontumiset) että piirin toimintaa (piirin järjestämät tapahtumat ja koulutukset sekä piirin ryhmien ja toimikuntien kokoukset). Tämä koskee myös perhepartioryhmiä, koska näissä ryhmissä yli 18-vuotiaiden määrä on huomattavan suuri.
 • Kaikkia 12 vuotta täyttäneitä (eli viikkotoiminnassa johtajina toimivia) kannustetaan THL:n suositusten mukaisesti käyttämään kasvomaskia aina partiotoimintaan osallistuttaessa, myös ulkokokouksissa.
 • Partiota harrastetaan nyt vain omissa ryhmissä. Epidemian ollessa leviämisvaiheessa ikäkausien tai koko lippukunnan yhteisiä kokoontumisia (retket, juhlat, kisat jne.) ei tule järjestää.
 • Retkien osalta kannustamme järjestämään vain ryhmien omia päiväretkiä lähialueille.
 • Tämä ohjeistus on näillä näkymin voimassa ainakin 30.4. saakka.

Tälle sivulle kokoamme ohjeita ja vinkkejä turvallisen toiminnan järjestämiseen. Piirihallitus ja piirin toimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja näitä ohjeita päivitetään aina tarvittaessa viranomaistahojen ohjeistusten mukaisiksi.

Pääkaupunkiseutu on edelleen epidemian leviämisvaiheessa. Jotta partiotoimintaa olisi edes nuoremmissa ikäkausissa edelleen mahdollista toteuttaa sen parhaassa muodossa eli kasvokkain ja fyysisesti yhdessä, suosittelemme lippukuntia suunnittelemaan toimintansa niin, että mahdolliset altistumiset ovat rajattavissa pieniin ryhmiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koko lippukunnan tai ikäkauden yhteisiä kokoontumisia ei nyt järjestetä. Näitä nyt voimassa olevia suosituksia höllennetään heti, kun se on mahdollista.

Ajantasaisin partiotoimintaa koskeva valtakunnallinen ohjeistus löytyy osoitteesta www.partio.fi/korona.

Pääkaupunkiseutulaista partiotoimintaa koskevissa ohjeistuksissa huomioidaan valtioneuvoston linjausten lisäksi myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin antamat ohjeistukset. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 24.3.2021, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskevat rajoitukset ovat pääkaupunkiseudulla voimassa 30.4. saakka.

YLEISET OHJEET

 • Vain täysin terveenä voi osallistua toimintaan – ja tämä koskee myös johtajia. Tällä toimintakaudella on erityisen tärkeää, että jokaiselle johtajalle on nimettynä varahenkilö. Jos osallistujan perheessä on joku perheenjäsenistä karanteenissa, emme suosittele osallistumista partiotoimintaan.
 • Muistuttakaa perheitä siitä, karanteenissa (omaehtoisessa tai virallisessa) oleminen tarkoittaa sitä, että myöskään partiotoimintaan ei voi osallistua. Tämä koskee myös tilanteita, joissa henkilön Koronavilkku-sovellus on hälyttänyt.
 • Kaikki muut (niin johtajat kuin lapset ja nuoret huoltajineen) tekevät itse päätöksen osallistumisestaan toimintaan.
 • Pitäkää kirjaa viikkotoimintaan osallistuneista.
 • Huolehtikaa siitä, että kaikki ilmoittautumiset ja osallistumisten peruutukset ovat ajan tasalla Kuksassa.
 • Muistakaa käsien säännöllinen desinfiointi, väljyys ohjelmassa ja tekemisessä sekä ryhmien pitäminen erillään toisista ryhmistä, jolloin mahdolliset altistumiset saadaan rajattua mahdollisimman pieneen porukkaan.
 • Muistakaa pitää huolta johtajiston jaksamisesta ja hyvinvoinnista: pitäkää yhteyttä toisiinne ja kokoontukaa etänä yhteen. Vinkit etäjohtajahuoltoihin täältä!
 • Noudattakaa THL:n maskisuositusta
 • Mikäli lippukunnan toimintaan osallistuneella todetaan koronatartunta, toimikaa ohjeiden mukaan: Koronatartunnasta tiedottaminen lippukunnassa. Tukea asian hoitamiseen saat piirin toimistolta.

SUOSITUS KASVOMASKIN KÄYTÖSTÄ

 • Harrastustoimintaan osallistuvia kehotetaan käyttämään kasvomaskia (kaikkia 12 vuotta täyttäneitä) harrastustoiminnan jatkumisen turvaamiseksi.
  • Kannustamme kaikkia 12 vuotta täyttäneitä maskin käyttöön aina partiotoimintaan osallistuttaessa, myös ulkona järjestettävässä toiminnassa.
  • Opastakaa nuoria tarvittaessa maskin oikeaoppisessa käyttämisessä, THL:n ohjeet täältä.
 • Kannustamme hankkimaan lippukunnalle kertakäyttömaskeja, jotta maskeja on tarjolla myös niille toimintaan osallistuville, joilla sellaisia ei omasta takaa ole.

PARTIOTA HARRASTETAAN NYT OMISSA RYHMISSÄ

Koronavirustilanne on jälleen huonontunut Suomessa. Noudatamme partiotoiminnassa valtioneuvoston 25.2. julkaisemia uusia linjauksia. Näin ollen aikuisten ja yli 12-vuotiaiden partiotoiminnassa siirrytään etäpartioon kaikilla koronaviruksen leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla.

Pidetään huoli, että ainakaan partiotoiminnan takia pääkaupunkiseudun epidemiatilanne ei huonone entisestään! Järjestetään oma toimintamme suositusten mukaisesti omissa ryhmissä, ryhmiä sekoittamatta ja väljästi kokoontuen. Suunnitelkaa siis lippukunnan toimintaa yhdessä, mutta toteuttakaa erikseen!

VIIKKOTOIMINTA

 • Alle 12-vuotiaiden (eli sudenpentujen ja seikkailijoiden) viikkotoimintaa voi järjestää fyysisesti yhteen kokoontuen ulkokokouksina, kunhan hygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan. Toimikaa kolon pihassa tai lähipuistoissa. Muistakaa informoida koteja ulkokokouksista, jotta jokainen osaa varautua viikkokokoukseen säänmukaisella varustuksella.
 • Perhepartioryhmät, tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset kokoontuvat etänä. Etäkokoukset ovat erinomainen vaihtoehto ulkokokouksille myös alle 12-vuotiaiden toiminnassa!
 • Vinkkejä viikkotoimintaan
 • Jotta toiminnassa vältetään turhat kontaktit, on hyvä kannustaa partiolaisia kulkemaan kololle itsenäisesti mieluiten pyörällä tai kävellen välttäen kimppakyytejä.
 • Jos kololle kuljetaan julkisilla, kannustakaa partiolaisia käyttämään matkustaessaan kasvomaskeja.
 • Huolehtikaa toiminnassa turvaväleistä. Järjestäkää sisaruspiiri tms. uudella tavalla ja jättäkää kokouskerroilla huutamiset ja laulamiset väliin. Ne ovat hetkiä, jolloin pöpöt vasta saadaankin ilmoille.
 • Johtajan tulee pitää kirjaa, kuka osallistui millekin kokouskerralle, jotta mahdolliset tartuntaketjut on helppo selvittää.
 • Katso myös ryhmänjohtajille suunnattu muistilista!

OMAN RYHMÄN RETKET

 • Kannustamme järjestämään toistaiseksi vain päiväretkiä.
 • Suositaan retkiä lähialueille, jolloin tarve kimppakyydeille tai julkisilla kulkemiseen vähenee.
 • Mikäli retkikohde on kauempana, suositaan omia kyytejä. Jos julkisia kulkuneuvoja on välttämätöntä käyttää, vältetään ruuhka-aikoja.
 • Muistetaan väljyys ohjelmassa ja ruokailuissa sekä hyvä käsihygienia
 • Jos joku sairastuu retken aikana, huolehditaan eristyksestä ja osallistujan kotiuttamisesta myös kesken päiväretken.
 • Retkikirjeessä kannattaa kertoa huoltajille, että tapahtuma järjestetään pienryhmässä ja vastuullisesti. Siihen liittyen osallistujia voidaan lähettää retkeltä matalalla kynnyksellä kotiin, mikäli flunssaa tai muita oireita ilmenee. Sen vuoksi toivotaan, että huoltajat ovat tavoitettavissa myös retken aikana.
 • Varautukaa siihen, että päiväretkikin saatetaan joutua perumaan lyhyelläkin varoitusajalla.
 • Tapahtumien ilmoittautumisessa tulee hyödyntää Kuksaa. Kuksan tapahtumalomakkeeseen on lisätty tieto koronaepidemiaan liittyvästä tartuntariskistä. On tärkeää, että osallistujat ymmärtävät partiotapahtumiin mahdollisesti liittyvän tartuntariskin.
 • Kuksan kautta tehdyt ilmoittautumiset jäävät talteen, ja retken jälkeen on helppo selvittää, kuka oli retkellä paikalla ja tavoittaa heidät myös jälkikäteen. Pitäkää siis osallistujalista ajan tasalla.
 • Retkellä ruuanlaitto, ruuan jakaminen, tiskaus ja pintojen hygienia on suunniteltava tarkemmin kuin ennen. Varatkaa retken suunnittelussa hyvin aikaa turvallisuuden läpikäymiseen ja uusien toimintamallien luomiseen!
 • Lue lisää turvallisen retken järjestämisestä Turvallinen kesäleiri 2020-ohjeista
 • Muistakaa hyödyntää myös retkipaikkavinkkejä ryhmien retkiä suunniteltaessa!

IKÄKAUSITAPAHTUMAT JA LIPPUKUNNAN YHTEISET KOKOONTUMISET

 • Epidemian ollessa leviämisvaiheessa ikäkausien tai koko lippukunnan yhteisiä kokoontumisia (retket, juhlat, myyjäiset jne.) ei tule järjestää.

KORONATARTUNNASTA TIEDOTTAMINEN LIPPUKUNNASSA

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa kevään aikana käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta. Ohjeet tartunnoista tiedottamiseen antaa viranomainen. Turhien huolestumisien ja huhujen leviämisen välttämiseksi lippukunnan voi olla järkevää viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti. Löydät täältä toimintaohjeet!

Muista, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää: Muistuta huoltajia ja johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia, lähikontaktien välttäminen niin viikkotoiminnassa kuin muissakin tapahtumissa ja ulkona järjestettävä toiminta vähentävät tartuntariskiä. Jos järjestämäsi tapahtuman toteutuksessa jokin asia mietityttää, ole yhteydessä piirin toimistoon!

Tarjotaan edelleen lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa.  

Kansikuva: Johanna Kalliomaa