Päivitetty 27.5.2021 (ohjeistuksen ajantasaisuus tarkistettu 17.6.2021)

Tiivistetysti tässä, lue tarkemmin alta ja linkin takaa löytyvästä Turvallinen kesäleiri -ohjeesta

 • Ohjeistus koskee partion kesätoimintaa 1.6.2021 alkaen. Päivitämme ohjeistuksia kesän aikana, mikäli epidemiatilanne ja viranomaisohjeistukset muuttuvat. Viikkotoiminnan ohjeistukset päivitetään seuraavan kerran elokuussa.
 • Retkien, leirien ja vaellusten osalta kannustamme selvittämään etukäteen HUS-alueen lisäksi myös leiripaikkakunnan epidemiatilanteen ja voimassa olevat rajoitukset. Kannustamme partiolaisia toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan sen alueen ohjeistuksia, jotka näistä kahdesta ovat tiukemmat.
 • Suosittelemme etenkin alkukesästä järjestämään alle 50 henkilön retkiä, leirejä ja vaelluksia. Isompien tapahtumien osalta kannustamme jakamaan osallistujat mahdollisuuksien mukaan pienempiin toisistaan erillään toimiviin alaleireihin, jotta mahdollisen altistuksen sattuessa jäljitystyö on helpompaa.
 • Kannustamme järjestämään toiminnan mahdollisuuksien mukaan ulkona, väljästi ja terveysturvallisuus huomioiden.
 • Ohjeistakaa osallistujat huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta, yskimään ja niistämään oikein sekä säilyttämään tarvittaessa riittävä etäisyys muihin osallistujiin
 • Yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli sen käyttöön ei ole terveydellistä estettä.
 • Kannustamme pitämään tarkasti kirjaa toimintaan osallistuneista ja kirjaamaan turvallisuussuunnitelmiin myös terveysturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet.
 • Kokoontumisrajoitukset eivät koske leirien normaalia toimintaa eivätkä leirin sisäisiä tapahtumia, joihin ei osallistu ulkopuolisia. Muussa kuin leiritoiminnassa (esimerkiksi johtajiston kokoukset, johtajahuollot) kannustamme noudattamaan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.
 • Muistutuksena: toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä.
 • Muistutuksena: lippukunnan leireistä ja vaelluksista tehdään tänäkin kesänä etukäteen ilmoitus piirin toimistolle, päpa.fi/ilmoitus-leirista-vaelluksesta

 

Tälle sivulle kokoamme ohjeita ja vinkkejä turvallisen toiminnan järjestämiseen. Konkreettiset kesäleirin tekemistä koskevat ohjeet löydät osoitteesta päpa.fi/lippukuntaleirit.

Piirihallitus ja piirin toimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja näitä ohjeita päivitetään aina tarvittaessa myös kesällä.

Ajantasaisin partiotoimintaa koskeva valtakunnallinen ohjeistus löytyy osoitteesta www.partio.fi/korona.

Pääkaupunkiseutulaista partiotoimintaa koskevissa ohjeistuksissa huomioidaan THL:n ja OKM:n antamat ohjeistukset koronavirustartuntojen ehkäisemisestä sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamat suositukset ja ohjeistukset kokoontumiseen ja leiritoiminnan järjestämiseen liittyen.

YLEISET OHJEET 

 • Vain täysin terveenä voi osallistua toimintaan – ja tämä koskee myös johtajia. Nyt on erityisen tärkeää, että jokaiselle johtajalle on nimettynä varahenkilö. Jos osallistujan perheessä on joku perheenjäsenistä karanteenissa, emme suosittele osallistumista partiotoimintaan.
 • Muistuttakaa perheitä siitä, karanteenissa (omaehtoisessa tai virallisessa) oleminen tarkoittaa sitä, että myöskään partiotoimintaan ei voi osallistua. Tämä koskee myös tilanteita, joissa henkilön Koronavilkku-sovellus on hälyttänyt.
 • Kaikki muut (niin johtajat kuin lapset ja nuoret huoltajineen) tekevät itse päätöksen osallistumisestaan toimintaan
 • Huolehtikaa siitä, että kaikki ilmoittautumiset ja osallistumisten peruutukset ovat ajan tasalla Kuksassa.
 • Leireillä ja tapahtumissa ollaan vain osallistujien kesken. Tänä vuonna ei järjestetä vierailupäiviä. Huoltajat ja muut leirin ulkopuoliset tahot pysyvät leirialueen ulkopuolella.
 • Muistakaa käsien säännöllinen desinfiointi sekä väljyys ohjelmassa ja tekemisessä. Huolehtikaa siitä, että myös ulkona toimittaessa osallistujilla on halutessaan mahdollisuus pitää riittävä turvaväli muihin osallistujiin.
 • Huolehtikaa wc-tilojen ja pintojen päivittäisestä puhdistamisesta.
 • Muistakaa pitää huolta johtajiston jaksamisesta ja hyvinvoinnista: pitäkää yhteyttä toisiinne ja kokoontukaa etänä tai ulkona yhteen. Vinkit johtajahuoltoihin täältä!
 • Noudattakaa THL:n maskisuositusta sisätiloissa ja ulkona kokoonnuttaessa silloin, kun turvaväleistä ei pystytä huolehtimaan.
 • Jos joku osallistujista sairastuu, huolehtikaa hänen eristämisestään muista osallistujista siihen saakka, että hänet noudetaan pois leiriltä.
 • Mikäli lippukunnan toimintaan osallistuneella todetaan koronatartunta, toimikaa ohjeiden mukaan: Koronatartunnasta tiedottaminen lippukunnassa. Tukea asian hoitamiseen saat piirin toimistolta.

SUOSITUS KASVOMASKIN KÄYTÖSTÄ 

 • Kannustamme kaikkia 12 vuotta täyttäneitä maskin käyttöön aina sisätiloissa ja ulkotiloissa silloin, kun etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista.
 • Opastakaa nuoria tarvittaessa maskin oikeaoppisessa käyttämisessä, THL:n ohjeet täältä.
 • Kannustamme hankkimaan lippukunnalle kertakäyttömaskeja, jotta maskeja on tarjolla myös niille toimintaan osallistuville, joilla sellaisia ei omasta takaa ole.

PARTIOTA HARRASTETAAN KESÄLLÄ ENSISIJAISESTI ULKONA 

Pidetään huoli, että ainakaan partiotoiminnan takia pääkaupunkiseudun epidemiatilanne ei uudestaan huonone. Pyritään myös omalla toiminnallamme ehkäisemään se, että levittäisimme tartuntoja pääkaupunkiseudulta sellaiselle alueelle, joka on tartuntojen osalta jo paremmalla tasolla.

Osoitteesta päpa.fi/lippukuntaleirit löydät retkipaikkalistan ja valmiiden ohjelmapakettien lisäksi Turvallinen kesäleiri 2021 -ohjeen. Samoja ohjeita voit hyödyntää myös purjehduksen tai pienemmän ryhmän retken suunnittelussa.

KORONATARTUNNASTA TIEDOTTAMINEN LIPPUKUNNASSA 

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa kevään aikana käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta. Ohjeet tartunnoista tiedottamiseen antaa viranomainen. Turhien huolestumisien ja huhujen leviämisen välttämiseksi lippukunnan voi olla järkevää viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti. Löydät täältä toimintaohjeet!

Muista, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää: Muistuta huoltajia ja johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia, lähikontaktien välttäminen niin viikkotoiminnassa kuin muissakin tapahtumissa ja ulkona järjestettävä toiminta vähentävät tartuntariskiä. Jos järjestämäsi tapahtuman toteutuksessa jokin asia mietityttää, ole yhteydessä piirin toimistoon!

Tarjotaan edelleen lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa.