Haluatko mukaan sisupartioon?

Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea esimerkiksi vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Ikäkausiohjelmia sovelletaan sisupartiolaisten tarpeiden, toiveiden ja kykyjen mukaan ja sisupartioryhmissä on enemmän ohjaajia kuin muissa ryhmissä. Vammaisen lapsen ei kuitenkaan aina välttämättä tarvitse osallistua juuri sisupartiotoimintaan, vaan moni lapsi voi harrastaa tavallisissa partioryhmissä.

Päämäärä on sama kuin koko partioliikkeellä: kasvattaa partiolaisista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. Sisutoiminnassa on sama partiohenki, aatepohja ja partiomenetelmä kuin muussakin partiotoiminnassa ja ikäkausissa. Ero löytyy yksittäisen partiolaisen polulta – tämä johtuu vamman aiheuttamista rajoitteista tai erityisominaisuukista liikkumisessa, kyvyissä kuulla, nähdä tai muuten havannoida ympäristöä sekä kyvyssä ymmärtää kirjallisia ja sanallisia ohjeita.

Suomessa on 450 sisupartiolaista. Toimintaa on noin 60 lippukunnassa, joista kaksi on varsinaisia sisulippukuntia. Sisupartiota harrastetaan eri puolilla Suomea.

Lue lisää tietoa sisupartiosta: https://www.partio.fi/lippukunnille/partio-ohjelma/sisupartio/