Tävlingsinbjudan till UKKO2018 i östra Vanda 3.-4.3.2018

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry välkomnar alla scouter som är intresserade av scoutfärdigheter att delta i det finländska mästerskapet i scoutfärdigheter.

Vem har rätt att delta?

Alla scouter som betalt deltagaravgiften till Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter för år 2018 har rätt att delta. Deltagarna räknas höra till den kår som uppges i medlemsregistret Kuksa. I tävlingen följs FS:s regler för patrullrådighetstävlingar (i kraft 1.8.2009).

Serieindelning

Flickpatrullerna tävlar i orange, blå och bruna serien, pojk- och blandpatruller i gröna, lila och röda serien. Åldern räknas enligt vad deltagaren fyller under pågående kalenderår, d.v.s. tävlingsåret minus födelseåret. Orange, gröna och lila serien tävlar dagtid medan de andra serierna övernattar. Om vädret tillåter sker tävlingen på skidor.

Anmälan

Patrullerna anmäler sig till tävlingen genom medlemsregistret Kuksa. Anmälan börjar 1.12.2017 och slutar 9.2.2018. Deltagaravgiften för orange, gröna och lila serien är 75 euro/patrull medan avgiften för blåa, röda och gråa serien är 95 euro/patrull. Efteranmälan är möjlig fram till 16.2.2018, efteranmälningsavgiften är 120 euro/patrull. Avgiften betalas inte tillbaks om patrullen får förhinder men en annan patrull kan delta istället.

Förhandsinfo

Förhandsinfo om tävlingen kommer upp på tävlingens webbsidor 20.2.2018 www.päpa.fi/ukko2018. Infon skickas också till patrullerna per e-post. Ifall patrullen önskar få infon i pappersformat bör detta nämnas vid anmälningen.

Arrangör och tilläggsinfo

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Tävlingsledare Ari Toivonen, förnamn.efternamn@partio.fi
Tävlingssekreterare Virpi Toivonen, 050 352 9909 eller förnamn.efternamn@partio.fi (förfrågningar helst per e-post)