PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET VAALIT 2022

MITKÄ VAALIT?

Syksyllä 2022 käydään vaalit. Tämä tarkoittaa sitä, että Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n sääntömääräisessä piirin kokouksessa sunnuntaina 23.10.2022 valitaan piirillemme toimintakaudelle 20232024 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, piirineuvoston puheenjohtaja ja piirineuvosto. Lisäksi valitaan PäPan ehdokkaat Suomen Partiolaisten partioneuvostoon. Jäsenet hallitukseen valitsee piirineuvosto kokouksessaan 19.11.2022.

Piirihallitus on tehnyt esityksen piirineuvostolle piirin toiminnanalojen muuttamisesta seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Hallituksen jäsenten pestit vastaavat tuota esitystä. Piirineuvosto käsittelee asiaa syyskuun kokouksessaan.

ORGANISAATIOKAAVIO

LINKIT AVOIMIIN PESTEIHIN

 

Piirineuvoston jäseneksi ja varajäseneksi haetaan ilmoittautumalla ehdokkaaksi. Ehdokaslomakkeen palauttamisen takaraja on ma 17.10.2022 klo 16:00.

Hakuaika piirinjohtajaksi, piirin varajohtajaksi, piirineuvoston puheenjohtajaksi sekä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten edustajaksi partioneuvostoon päättyy 23.10.2022, jolloin piirin kokous tekee valinnat pesteihin.

Hakuaika muihin hallituspesteihin päättyy 19.11.2022, jolloin piirineuvosto tekee valinnan uudesta hallituksesta.

HAKEMUKSET

Vaalitoimikunta on pyytänyt kaikkia ehdolle asettuneita vastaamaan muutamaan kysymykseen. Ehdokkaiden vastaukset voit lukea alta.

 1. Kerro itsestäsi ja partiopolustasi.
 2. Mihin haluaisit vaikuttaa erityisesti piirissä seuraavan kahden vuoden aikana?
 3. Miten piiri voisi mielestäsi tukea lippukuntia entistä paremmin?
 4. Mikä on suosikki partioihanteesi ja miksi?
 • Piirinjohtaja (valittiin piirin kokouksessa 23.10.)

 • Piirin varajohtaja (valittiin piirin kokouksessa 23.10.)

 • Piirineuvoston puheenjohtaja (valittiin piirin kokouksessa 23.10.)

 • Piirihallituksen jäsenet

  • Moninaisuudesta vastaava hallituksen jäsen

Mitro ”Welho” Kutvonen, Helsingin Kotkat

1. Moikka, Olen Mitro Kutvonen, 17-vuotias koko elämänsä partiossa viettänyt lukio-opiskelija. Partion ulkopuolella minun kiinnostuksen aiheisiin kuuluvat parkour ja politiikka.
Aloitin partion Porvoossa Porvoon Metsänkävijöissä, mutta muutettuani Helsinkiin vaihdoin Helsingin Kotkiin, jossa olen ollut vuodesta 2016. Olen toiminut HeKon hallituksessa vuodesta 2020 asti, ja tällä hetkellä toimin viestintä -ja markkinointijohtajana. Toimin myös ensi kaudella partioneuvoksena.
Olin ensimmäistä kertaa partioleirillä noin kuukauden ikäisenä. Olisin varmasti ollut ennenkin sitä, mutta äitini ei suostunut lähtemään ennen kastajaisia leirille kanssani.
Sain partionimeni ”Welho” ennen syntymääni. Sen keksi sisarukseni. Eli sain siis partionimeni ennen oikeaa nimeäni.
2. Seuraavan kahden vuoden aikana haluan vahvasti vaikuttaa sisupartion asemaan partiossa. Partio kuuluu kaikille ja Pääkaupunkiseudun Partiolaiset erityisesti käyttävät tätä slogania aktiivisesti, joten meidän tulee myös olla sen arvoinen.
Tunnen monia ihmisiä jotka tarvitsevat erityistä tukea ja haluaisivat aloittaa partion, mutta eivät pysty, koska heidän lähellänsä ei toimi sisupartiota. Näin ei kuuluisi olla. PäPan tulee varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus harrastaa partiota.
3. Piiri voi tukea lippukuntia olemalla tietoinen lippukuntien haasteista ja ongelmista. Piirin ja lippukuntien välinen viestiminen ja yhteys pitää olla vahva, ja piirin tulee tarjota kaikki mahdollinen tuki lippukunnille, on se sitten koulutuksen tai vaikka vain ideoinnin muodossa.
Piirin pitää myös moninaisuuden kannalta olla avulias lippukunnille. Piirin pitää varmistaa, ettei mikään lippukunta syrji ketään heistä riippumattomista tekijöistä. Jos syrjimistä huomataan, tulee piirin tukea partion arvoja ja kantaa vastuuta.
4. Suosikki partioihanteeni on rakentaa ystävyyttä yli rajojen. On tärkeää rakentaa ystävyyttä yli kansainvälisten ja lippukuntarajojen, mutta myös ihmisten ennakkoluulorajojen yli.
Partio kuuluu kaikille ja rakentamalla ystävyyttä yli kaikkien rajojen voimme yhdessä edistää sitä.
Jony Martin, Tapiolan Metsänkävijät
Olen Jony Martin ja toivon pääseväni edistämään Pääkaupunkiseudun Partiolaisten moninaisuutta.
Partion jäsenistö ei kuvaa Suomen väestönrakennetta, mikä vaikeuttaa partion kasvutavoitetta. Tämän johdosta tulen tekemään kaikkeni madaltaakseni vähemmistöjen kynnystä liittyä partioon. Pääkaupunkiseutu on jo valmiiksi Suomen monipuolisin alue. Haluan luoda partiosta mukavan sekä turvallisen paikan jokaiselle nuorelle ja aikuiselle, jossa voi osallistua toimintaan ilman pelkoa syrjinnästä.
Konkreettisia tapoja tähän on mm:ssa
– Koulutusmahdollisuuksien lisääminen
Vahvistaakseen johtajien ja lippukuntien kohtaamistaitoja ja työkaluja erityisryhmiä varten. Koulutuksien lisääminen mahdollistaa myös ryhmien moninaistamisen vähentäen johtajien haasteita kohdata esim. käytöshäiriöistä tai mielenterveysongelmista kärsiviä nuoria kuitenkin lisäten ryhmädynamiikan toimimista ja erityisnuorien osallistumista viikoittaisen toiminnan ulkopuolelle.
– Kielellisen monipuolisuuden ja materiaalin vahvistaminen
Partio on maailmanlaajuinen harrastus ja tästä syystä on tärkeää vahvistaa partio-ohjelman löytymistä eri kielillä. Lähes 8% suomalaisista on vieraskielisiä ja pääkaupunkiseudulla tämä luku on todellisuudessa paljon suurempi. Tämän takia on tärkeää vahvistaa kielellistä moninaisuutta luoden piirin materiaaleja vähintään suomen, ruotsin ja englannin lisäksi venäjäksi, somaliksi, arabiaksi, viroksi ja kurdiksi.
– Vähemmistöjen osallistumisen kynnyksen madaltaminen
Vähemmistöjen määrä Suomessa ja maailmalla on kokoaikaisessa kasvussa ja useimmat etnisen, seksuaalisen, uskonnollisen tai kulttuurivähemmistöjen henkilöt kokevat päivittäisessä elämässään kiusaamista ja syrjintää. Tämän pohjalta on erityisen tärkeää keskittyä näiden ryhmien hyvinvointiin ja osallistumisen kynnyksen madaltamiseen materiaalien sekä koulutuksien tuotannolla ja aktiivisella tiedotuksella. Vähemmistöt tulee myös jatkossa ottaa vahvemmin huomioon viikoittaisen toiminnan ulkopuolella esimerkiksi leireillä, retkillä ja tapahtumissa, käyttäen näissä Helppo tulla -tunnusta ja tukien lippukuntien tarpeita moninaisuuden materiaalipankilla.
Niin Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kuin Suomen Partiolaisten asema on ainutlaatuinen maamme suurimpana nuoriso- ja vapaaehtoisjärjestönä. Olemme etuoikeutettuja vaikuttamaan ei vain jäseniemme vaan koko suomen nuorisotoimintaan omalla esimerkillämme. Tästä syystä on erityisen tärkeä tehdä kaikkemme edistääkseen tarjoamaamme toimintaa monipuolisemmaksi.
  • Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen

  • Koulutuksesta vastaava hallituksen jäsen

Iikka Nikkola, Kuksat

1. Moikka! Nimeni on Iikka ja kotilippukuntani on Kuksat. Mun partiopolulleni mahtuu aika paljon kaikkea, mutta intohimoni partiossa on kouluttaminen ja kehittäminen. Se näkyykin siinä, että olen viimeiset 6 vuotta partiossa ollut kouluttajana usealla kurssilla omalla alueellani sekä piirissä tai kouluttamista tukevassa pestissä kurssiviikonlopun keittiöapulaisesta pestijohtajaan. Nautin itseni sekä muiden haastamisesta, ja minulle on tärkeää nähdä miten oma työpanokseni vaikuttaa positiivisesti nuorten kasvuun ja kehitykseen ihmisinä sekä johtajina.

2. Piirin koulutuksissa ja hallituksessa haluan vaikuttaa kaikkein eniten siihen, että piirimme toiminnassa mietitään, mitä taitoja partio tarjoaa tulevaisuuden maailman haasteisiin. Partiossa tulisi oppia taitoja ja antaa mahdollisuuksia omaksua kykyjä, joista on hyötyä vielä 2040-luvulla.

3. Piirin tulisi markkinoida paremmin eritysesti PJ-kursseja, mutta miksei muitakin kursseja, paremmilla materiaaleilla sekä resursseilla. Kynnystä osallistua koulutuksiin kannattaa madaltaa, jotta saadaan lippukuntiin yhä osaavampaa ja paremmin verkostoitunutta porukkaa.

4. Ehdoton lemppari partioihanteista on tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen. Uudet vastuut ja haasteet kasvattavat meitä jokaista isommiksi ja paremmiksi partiolaisiksi. Niihin rohkea tarttuminen on se, mistä muu maailma tunnistaa partiolaisen.

Teuvo Syrjälä, Kurkisuon Rusakot

1. Olen Teuvo, Kurkisuon Rusakoista, ja haen piirihallitukseen koulutuksesta vastaavaksi jäseneksi. Partioperheestä lähtöisin olevana partiopolkuni alkoi heti 7-vuotiaana. Lippukunnassa olen toiminut vuosien varrella välillä aktiivisemmin ja välillä hieman vähemmän, kuitenkin monissa pesteissä hallituksesta ryhmänjohtajaan. Tällä hetkellä toimin lippukunnassa jäsenrekisterinhoitajana sekä yleisenä apukätenä ja tukena tapahtumissa ja muissa toimissa.
Viime vuodet olen toiminut pääasiassa partiokouluksen maailmassa. Piirissä olen ollut osana partiojohtajatoimikuntaa 4 vuotta, joista viimeiset kaksi olen toiminut puheenjohtajana. Tänä aikana PJ-toimikunnassa olen päässyt kouluttamaan ja johtamaan useita PJ-kursseja, kehittämään niihin liittyvää toimintaa, huolehtimaan partiojohtajan valtakirjoihin liittyvistä asioista sekä järjestämään tukea ja tapahtumia partiojohtajille. Nyt kaksivuotisen puheenjohtajakauden päättyessä on aika luovuttaa pesti eteenpäin ja astua seuraaviin hieman isompiin saappaisiin.
Osana PJ-toimikunnan puheenjohtajapestiä olen myös piirin koulutusryhmän jäsen, ja päässyt osallistumaan ja perehtymään partion koulutuskenttään laajemminkin. Lisäksi toimin ensimmäistä kautta piirissä koulutusohjaajana, eli huolehdin piirissä koulutusten laadusta ja kehittämisestä.
Pysyvien pestien ja PJ-kurssien ohessa olen toiminut kouluttajana myös muilla niin piirin kuin SP:nkin järjestämillä kursseilla, samalla kehittäen toimintaa ja omaa osaamistani.
2. Haluan olla kehittämässä piirin toimintaa, jotta voisimme vielä paremmin tukea lippukuntia haasteissa ja tarjoata eväitä niin toiminnan kuin johtajien osaamisen kehittämiseen.
Piiri toteuttaa paljon laadukkaita koulutuksia, mutta ne eivät toteudu itsestään. Koulutusten laadun avainasemassa on osaavat tekijät, joiden hyvinvoinnista, motivaatiosta ja osaamisesta tulee huolehtia. Lisäksi koulutusten järjestelyitä ja toteutustapoja tulee kehittää jatkuvasti, jotta koulutukset tavoittaisivat lippukuntien tekijöitä paremmin ja niiden sisällöt antaisivat hyötyä lippukuntien jokapäiväiseen toimintaan entistä paremmin myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi korona-aikana kokeiltiin ja opittiin paljon uutta etäkoulutusten ja e-oppimisen maailmassa. Vaikka lähitoiminta on jälleen mahdollista, ei näitä oppeja tule unohtaa, vaan hyödyntää soveltuvin osin.
Piirihallituksessa on mahdollista olla mukana vastaamassa ja vaikuttamassa toiminnan ja toimintaympäristön kehittymisen ja muutosten haasteisiin. Esimerkiksi partiokoulutusten siirtyminen Koski-rekisteriin ensi vuoden alusta tuo muutoksia ja lisäyksiä totuttuihin toimintamalleihin. Tässäkin tulisi löytää mahdollisimman helpot ja tehokkaat toimintatavat, jotta koulutusten järjestäminen ei kasva liian vaativaksi.
Valitettavan usein kuulee, että piirin toiminta on suljettua tai sama sisäpiiri pyörii eri pesteissä vuodesta toiseen. Piirimme lippukunnat ovat täynnä huippuosaajia, joilla olisi annettavaa myös piirin toiminnassa, ja sitä kautta pääsisivät jakamaan osaamistaan myös laajemmin muihin lippukuntiin. Haluaisin kehittää piirin toimintaa niin, että niin koulutuksen kuin muidenkin toiminnanalojen pestit olisivat mahdollisimman avoimia, jotta niihin on helppo tulla tekemään isompia tai pienempiä kokonaisuuksia sekä kehittämään omaa osaamistaan ja toimintaa.
3. Kaikki lippukunnat eivät tällä hetkellä hyödynnä piirin palveluita tai osallistu koulutuksiin tai muihin tapahtumiin. Tärkeää olisi tietoisuuden lisääminen piirin roolista, toiminnasta sekä koulutusten ja tapahtumien sisällöistä ja niihin osallistumisen hyödyistä. Kynnys koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumiselle kasvaa, mikäli ei ole selvää mitä osallistumisesta saa vastineeksi. Lisäksi koulutusten kuten muidenkin piirin palveluiden tulee olla helposti saatavilla ja toteutuksissa tulisi löytää monipuolisia tapoja, joilla mahdollistetaan kaikkien osallistuminen. Toimintaa tulisi kehittää ja kohdentaa enemmän vastaamaan lippukuntien tarpeisiin. Ensi vuonna jälleen järjestettävät lippukuntavierailut tuovat myös yhden lisämahdollisuuden saada lippukuntien äänet vielä paremmin kuuluviin, vaikka piirin ja lippukuntien välinen vuorovaikutus ei näihin yksittäisiin vierailuihin saakaan jäädä.
4. Kaikki ihanteet ovat yhtä tärkeitä ja tukevat toisiaan, mutta jos yksi täytyy valita, niin suosikkini on ”kehittää itseään ihmisenä”. Partion päämäärä ja kasvatustavoitteet eivät ole itsestäänselviä, vaan niihin kasvetaan ja kehitytään. Partiossa pääsee tekemään ja kokeilemaan asioita, joita ei muualla välttämättä pääsisi, ylittämään itsensä ja astumaan aina niihin vähän suurempiin saappaisiin. Itseään kehittämällä saa taitoja, joiden avulla voi toteutta muitakin ihanteita ja on valmis toimimaan tilanteessa kuin tilanteessa. Kehittämällä itseään partiolaiset kuin myös partioliike kulkevat eteenpäin ja parantavat maailmaa.
  • Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen

Atte ”Eetu” Koljonen, Vartiovuoren Pojat
1. Olen Atte ”Eetu” Koljonen 25 vuotta Vartiovuoren Pojista ja haen piirihallitukseen lippukuntatuesta vastaavaksi hallituksen jäseneksi. Olen ollut partiossa mukana 7-vuotiaasta asti, eli vuodesta 2004. Kävin ROK:n 2011, minkä jälkeen olen johtanut lippukunnan toimintaryhmiä 10 vuotta, ollut lippukunnan hallituksessa kahdeksan vuotta ja ollut lippukunnanjohtajana vuosina 2019-2021. Lisäksi olen toiminut piirineuvoston varajäsenenä vuosina 2021-2022 sekä Itä-Helsingin aluevalmentajana vuoden 2022. Partion ohella opiskelen rakennustekniikkaa Aalto-yliopistossa ja työskentelen rakennusalalla projekti-insinöörinä.
2. Haluaisin erityisesti panostaa lippukuntia johtavien johtokolmikoiden tukemiseen ja hyvinvointiin sekä tuoda lippukuntien käyttöön piirin ja keskusjärjestön tarjoamia tukimateriaaleja lippukunnille. Lisäksi haluaisin edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa lippukunnissa siltä osin, kun se on pestin kannalta mahdollista.
3. Jalkautumalla lippukuntien toimintaan on mahdollista selvittää, missä asioissa eri lippukunnat tarvitsisivat piirin tukea. Valmentajauudistus osaltaan tukee lippukuntia laajastikin ja uudistuksen myötä tulisi mahdollistaa yksilöidyn tuen antaminen jokaiselle piirin lippukunnalle, minkä toteutumiseen lippukuntautesta vastaavan hallituksen jäsenen on mahdollista vaikuttaa erityisen hyvin.
4. Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Luonto on minulle tärkeä ja monipuolinen paikka, jossa teen useita asioita, kuten retkeilen, urheilen, sienestän, kalastan ja lenkkeilen koiran kanssa. Luonnossa myös mieli lepää ja arjesta irtautuminen sekä hetkessä eläminen on mahdollista. Pyrin omilla toimillani mahdollistamaan vähintään samanlaisen luontokokemuksen tuleville sukupolville kuin mitä itse olen saanut.
  • Kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen

  • Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen

Maria Kannisto, Oulunkylän Käskynhaltijat 
1. Olen Maria Kannisto Oulunkylän Käskynhaltijoista ja haen piirihallitukseen vapaaehtoistuesta vastaavaksi hallituksen jäseneksi. Tällä hetkellä kalenteria täyttää kaksi piiripestiä; toimin Helsinki-Pohjoisen alueen pestausvalmentajana sekä vapaaehtoistuen alla toimivan aikuisryhmän puheenjohtajana.
Partiopolkuni on alkanut 10-vuotiaana, kun lähdin kavereiden perässä partioon ja sille tielle jäin. Äiti oli kysellyt jo ekalla luokalla, haluaisinko mennä partioon, mutta äidin ehdotus ei vielä innostanut mukaan. Kotilippukunnassa Oulunkylän Käskynhaltijoissa olen toiminut useita vuosia erilaisissa pesteissä, viimeisimpänä lippukunnan pestijohtajana ja turva-aikuisena.
Lippukuntapestien päätyttyä hyppäsin aluetoiminnan puolelle valmentajapestiin. Valmentajan rooli on mielestäni oleellinen osa lippukuntien ja erityisesti johtokolmikoiden hyvinvointia ja kehitystä. Valmentajana koen päässeeni auttamaan alueen lippukuntia kehittymään entistä paremmiksi ja on ollut ilo myös seurata vierestä, kun alueemme on onnistunut kasvattamaan hienon yhteishengen.
Piirin vapaaehtoistuen alla toimivan aikuisryhmän puheenjohtajana olen toiminut vähän päälle vuoden. Erityisesti vapaaehtoistuki piirin toiminnanaloista on ollut lähellä sydäntä, koska koen vapaaehtoisten jaksamisen, tukemisen ja arvostamisen ensiarvoisen tärkeänä. Aikuisryhmän kautta on ollut parasta päästä kehittämään vapaaehtoisten tukemista samalla toimien ja kasvaen puheenjohtajan pestissä.
Vahva osa omaa partiofilosofiaa on suurempiin saappaisiin hyppääminen. Uusien saappaiden jalkaan vetäminen vie usein kohti hyviä uusia kokemuksia ja laajempaa ymmärrystä maailmasta ja siinä toimimisesta. Lähes poikkeuksetta tähän kuuluu myös uusien tyyppien kohtaaminen ja mahtavia uusia ystäviä!
2. Viime vuodet ovat olleet kovia kaikille, eikä partio ole poikkeus. Koronan vaikutukset tulevat näkymään vielä pitkään niin yksilöissä, yhteisöissä kuin yhteiskunnassa. Erityisesti lippukuntien ja kaikkien vapaaehtoisten tukeminen korostuu haastavien vuosien jälkeen. Piiri ei pyörisi ilman lippukuntia, minkä vuoksi mielestäni kaikki piirissä tehtävä tulee tehdä ajatellen jokaista pientä sudenpentua jokaisessa piirin lippukunnassa. Koen, että erityisesti vapaaehtoistuen toiminnanalan merkitys on kasvanut näiden haastavien vuosien aikana. Piirihallituspestin kautta toivoisin pääseväni vaikuttamaan entistä vahvemmin vapaaehtoisten jaksamiseen liittyviin asioihin ja tarttumaan vahvemmin kipukohtiin, joita vapaaehtoisten jaksamisen tukemiseen liittyy niin piiri- kuin lippukuntatasolla.
Vapaaehtoistoiminnassa kiittämisen merkitys korostuu, ja siksi koen niin ansiomerkit kuin muun kiittämisen erityisen tärkeäksi osaksi vapaaehtoistoimintaa. Kiittämisen kynnystä pitäisi mielestäni madaltaa, ansiomerkkien hakemiseen rohkaista nykyistä enemmän ja keksiä entistä enemmän keinoja siihen, kuinka vapaaehtoisia voitaisiin kiittää niin piiri- kuin lippukuntatasolla.
Toivoisin pääseväni vaikuttamaan piirihallituksessa erityisesti siihen, että piiri olisi entistä yhtenäisempi ja saavutettavampi jokaiselle piirin partiolaiselle. Itse koen, että piiri ei ole erillinen osa partiotoiminnasta, vaikka lippukunnat toimivatkin itsenäisinä yhdistyksinä. Piiri on lippukuntia varten, minkä vuoksi mielestäni on tärkeää vastata lippukunnilta nouseviin tarpeisiin ja toiveisiin.
3. Lippukuntia tuetaan jo piirin toimesta, mutta näkisin, että piirin palveluiden tulisi olla nykyistä paremmin esillä lippukunnille, jottei lippukunnassa toimivien tarvitsisi käyttää aikaa tarvitsemansa tuen löytämiseen. Palveluiden pitäisi olla myös selkeämmin esitettynä, jotta lippukunnat pystyisivät hyödyntämään paremmin eri toiminnanaloja ja palveluita.
Piiritasolla toimiessa lippukuntien tarpeesta saattaa olla jokin näkemys, joka ei kuitenkaan vastaa lippukuntien todellista tilannetta. Itse toivoisin pääseväni vaikuttamaan lippukuntien tukemiseen niin, että kommunikointi piirin ja lippukuntien välillä olisi vastavuoroista vuoropuhelua, jonka kautta toiveisiin ja tarpeisiin päästään tarttumaan paremmin ja pääsisimme jälleen lähemmäs parempaa partiotoimintaa, jossa kaikkien olisi hyvä olla ja helppo toimia.
4. Etsiä elämän totuutta. Oon tullut siihen lopputulokseen, että tämä kyseinen ihanne ainakin itselleni kattaa myös kaikki muut partioihanteet, koska ne ovat osa elämän totuuden etsimistä.
Etsiä elämän totuutta kertoo ihanteena mielestäni myös siitä, että jokainen meistä saa olla ”keskeneräinen”, eikä kenelläkään meistä ole vastauksia kaikkeen mahdolliseen. Partiossa saa myös kokeilla ja epäonnistuakin turvallisessa ympäristössä sekä kehittää itseään entistä paremmaksi versioksi.
Toivonkin pääseväni etsiskelemään elämän totuutta myös hallituspestin suurempien saappaiden kautta!
  • Partio-ohjelmasta vastaava hallituksen jäsen

  • Kasvun tuesta vastaava hallituksen jäsen

Reetta Mannonen, Töölön Tähystäjät

1. Olen Mannosen Reetta ja tulen Töölön Tähystäjistä. Haen kasvun tuesta vastaavaksi hallituksen jäseneksi. Mä olen hypännyt mukaan nuorena aikuisena 2017 ja siitä lähtien olen selvittänyt, millaisiin seikkailuihin partiossa voi päästä niin lippukunnassa kuin piiritasolla. Se on sisältänyt kasvamista ja kaikenlaisia tunteita. On tuntunut merkitykselliseltä, kun on voinut mahdollistaa lapsille ja nuorille partiotoimintaa.

Mun pestihistoriassa olen kasvanut sudenpentujeni lailla yhdessä oppien. Nopeasti kuitenkin löysin paikkani johtokolmikosta pestijohtajana, sillä vapaaehtoisten hyvinvointi on mulle tärkeä teema. Nousujohteisena lähdin tukemaan rakkaan Keski-Helsingin lippukuntia valmentajana sekä laajemmin Supersemma-tapahtuman toisena johtajana. Mukaanottajana ja innostajana uusien tyyppien polulla olen vaikuttanut mm. Tervetuloa partioon -kurssien kouluttajana ja Urbaani iltanuotio Bonfiren (aikuisille ja opiskelijoille suunnattu tutustumistapahtuma) kautta. Tällä hetkellä toimin tarpojaluotsina neljälle nuorelle, joilta opin uutta lähes joka kokouksessa.
2. Hakemassani pestissä vaaditaan rohkeutta kokeilla uusia tapoja houkutella vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Me voidaan myös oppia muilta järjestöiltä. Tulevien vuosien aikana tulee mennä ja pitää meteliä kasvavilla alueilla, joista löytyy partiopotentiaalia ja perustaa sinne uusia lippukuntia.
Näiden lisäksi haluan edistää Helppo tulla -tunnuksen näkyvyyttä, sillä se auttaa myös uusien tyyppien mukaan tulemista. Konkreettisesti tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tunnuksen huomioimista Bonfire-tapahtuman järjestelyissä.
3. Piirissä tehdään jo paljon asioita ja tuetaan lippukuntia monin eri tavoin. Haetun pestin näkökulmasta piiri voi tarjota työkaluja aikuisten rekrytointiin esimerkiksi kouluttamalla. Kun uudella vapaaehtoisella on selkeä polku, mukaan liittyminen helpottuu. Piirin tukimuodoissa tulee kuitenkin mennä lippukunnan tarpeet ja käytössä olevat resurssit silmällä pitäen.
Esimerkiksi aikuisrekrytointikampanjan materiaalin näkyväksi tekeminen tarjoaa hyviä ideoita rekrytointiin ja ne auttavat eteenpäin, mutta se ei poista ihmisten tärkeyttä. Kohtaamalla ja kuuntelemalla rakennamme yhdessä parempaa partioyhteisöä.
4. Vastaan rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Näkyvin muutos partioon liittymiseen jälkeen on ollut luontosuhteen kehittäminen ja luonnon rakastaminen. Mä lähin retkeilemään, koska halusin mahdollistaa parempaa partiota meijän nuorille, mutta siitä tulikin myös harrastus partion ulkopuolella ja nykyään tykkään käydä vaeltamassa. Metsä tarjoaa jännittävän ja elämyksellisen areenan toteuttaa partiomenetelmää.
Haluan, että myös tulevaisuudessa lapset ja nuoret pääsevät kokemaan luonnossa ja kasvamaan kohti partion päämäärää.
  • Yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen

Lucas ”Luke” Lumberg, Jokihiset

1.Moikka! Olen Lucas ”Luke” Lumberg, 21 vuotta ja kotilippukuntani on Jokihiset. Meikäläinen aloitti partion vuonna 2015 toisen vuoden tarpojana ja vaikka melkein kaikki ryhmäläiseni lopettivat partion aikanaan, jäin tekemään erilaisia projekteja lippukunnassa ja kun samoajana kävin ROKin, hurahdin partioon ihan täysillä. Lippukunnassa olen toiminut mm. hallituksessa (2018-2022) ja lippukunnanjohtajana (2021), Partiokannuksessa olen kouluttanut RO-kurssilla (2017-2021, Kurssinjohtajana 2019) sekä toiminut viestinnästä ja markkinoinnista vastaavana hallituksen jäsenenä (2019-2020). Piirissä olen toiminut sometoimikunnassa (2018-2019), alueviestintätoimikunnassa (2018-2020) ja nyt viimeisimpänä piirihallituksessa kasvun tuesta vastaavana jäsenenä (2021-2022). Partiopolkuuni on mahtunut mm. Bonfiren staabin viestintähommia (2018) sekä muutamia muita projektipestejä. Partion ohella olen toiminut mm. koulun opiskelijakunnassa edunvalvontatehtävissä sekä eri nuorisojärjestöissä vaikuttamisen parissa. Partion ulkopuolella työskentelen rautakauppa-alalla ja harrastan musiikkia.

2. Hallituskauteni aikana teimme piirihallituksessa päätöksen tuoda piirihallitukseen uusi pesti: yhteiskuntasuhteet. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvun tuen paketista siirtyy kaikki vaikuttamiseen ja yhteiskuntasuhteisiin liittyvät asiat uudelle toiminnanalalle, jolloin kasvun tuki voisi keskittyä jatkossa aikuisrekrytointiin, uusiin lippukuntaprojekteihin sekä piirin kasvun edistämiseen. Haluaisin keskittyä seuraavat kaksi vuotta piirin y-asioiden parantamiseen sekä uuden toiminnanalan vakiintumiseen. Piirin hyvät y-suhteet lisäisivät piirin alueellista vaikuttavuutta sekä loisivat lippukunnille hyvät toimintaedellytykset. Y-paketin selkeytyessä voisimme pistää myös enemmän paukkuja piirin kestävän kehitykseen liittyviin asioihin sekä kumppanuustoimintaan. Uusi toiminnanala antaa vapaat kädet luomaan vielä paremmin lippukuntia palvelevaa y-toimintaa.

3. Hakemani pestin näkökulmasta piiri tukisi lippukuntia eniten tarjoamalla materiaalia ja koulutusta erityisesti sidosryhmätyön osalta. Piiri on lippukuntia varten ja siksi piirin myös pitäisi jalkautua lippukuntien pariin ja pitämällä dialogia yllä lippukuntien tarpeista.

4. Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen. Mun mielestä me kaikki yhdessä rakennamme meidän yhteisöjämme ja yhteiskuntaa. Jotta voisimme jättää maailman hieman parempana kuin millaisena sen löysimme, on jokaisen vastuulla toimia aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä kehittääksemme sitä.

 • Partioneuvoston jäsenet (valittiin piirin kokouksessa 23.10.)

 • Partioneuvoston varajäsen (valittiin piirin kokouksessa 23.10.)

Partioneuvostoon valitaan 4 varsinaista ja 4 varajäsentä.

PIIRINEUVOSTOON HAKEMINEN (valittiin piirin kokouksessa 23.10.)

Piirineuvostoon haetaan ilmoittautumalla ehdokkaaksi tällä lomakkeella.

Ilmoittautumisen voi skannata ja lähettää allekirjoitettuna sähköpostilla osoitteeseen papa.toimisto@partio.fi, tai postitse Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Ilmoittautuminen tulee jättää ma 17.10.2022 klo 16.00 mennessä.

Piirineuvoston ehdokastilanne 

Ehdokaslomakkeen palauttamisen takaraja ma 17.10.2022 klo 16:00.

 

NÄIN ASETUT EHDOLLE

Hakea voit täyttämällä oheisen lomakkeen.

Kaikista pesteistä ja vaaleista liittyen voit olla yhteydessä myös vaalitoimikunnan puheenjohtajaan Elias Herva-Koivulaan, elias.herva@partio.fi, 0400381841 

Tarvitsemme kuvasi, jonka julkaisemme PäPan nettisivuilla ja somessa. Ohjeet siitä, minne kuva tulee lähettää, saat pestiä hakiessasi. 

EHDOKKAISIIN TUTUSTUMINEN

Nostamme joka keskiviikko PäPan Vaalit Facebook-sivulle hakijat, jos uusia hakijoita on tullut.

Seuraa ajankohtaista tietoa vaaleista somesta: