Valmentajat toimivat lippukunnan tukena, apuna ja kannustajina. Valmentajat toimivat erityisesti lippukunnan johtokolmikoiden kanssa ja valmentajien pestit on jaettu lippukunnan johtokolmikon mukaan: lippukuntavalmentaja, ohjelmavalmentaja ja pestausvalmentaja.

Valmentajan pestiin kuuluu lippukunnan tukeminen lippukunnan toisinaan arkisissa ja toisinaan haastavissa tilanteissa. Valmentaja kannustaa ja auttaa lippukuntaa kehittämään toiminataansa ja asettamaan lippukunnalle yhdessä tavoitteita lippukunnan johtokolmikon kanssa. Valmentaja tuntee lippukunnan nykytilanteen ja on yhteydessä lippukuntaan sovitusti. Valmentajat kannustavat lippukuntaa alueelliseen yhteistyöhön ja järjestävät alueella yhteisiä aluetapaamisia neljä kertaa vuodessa. Valmentaja pyytää tarvittaessa apua ja ohjaa lippukunnan tukipyynnöt eteenpäin piirille.

Valmentajien tukena toimivat valmentajavastaavat. Valmentajavastaava auttaa valmentajaa tarvittaessa haastavissa valmennustilanteissa ja ohjaa valmentajia erilaisten valmennustyökalujen käytössä ja varmistaa, että valmentajilla on käytössä ajankohtaiset materiaalit. Valmentajavastaava pestaa ja perehdyttää valmentajat ja on heihin yhteydessä säännöllisesti.

Täältä löytyvät Valmentajien materiaalit sekä lippukuntavalmentajan pestikuvaus, ohjelmavalmentajan pestikuvaus, pestausvalmentajan pestikuvaus ja valmentajavastaavan pestikuvaus.

PäPassa valmennettavat alueet on jaettu aluejakojen mukaisesti. Poikkeuksena Vantaa, jossa Itä- ja Länsi-Vantaan tiimit toimivat yhdessä. Valmentajat saat kiinni sähköpostilla, etunimi.sukunimi@partio.fi. Yhteystietoja voit kysellä myös edelliseltä johtokolmikolta tai järjestökoordinaattorilta.

 • Järeä
 • Vespa
 • Tammi
 • Elli
 • Etelä-Helsinki
 • Itä-Helsinki
 • Keski-Helsinki
 • Länsi-Helsinki
 • Pohjois-Helsinki
 • Koillis-Helsinki
 • Kaakkois-Helsinki
 • Vantaa

Mitä lippukunta voi tehdä valmentajan kanssa?

Aluetapaamiset. Johtokolmikot ja valmentajat kokoontuvat noin neljä kertaa vuodessa aluetapaamisiin. Aluetapaamisessa käydään läpi lippukuntien, alueen ja piirin kuulumisia, voidaan suunnitella alueen ja lippukuntien välistä yhteistyötä, vaihtaa kuulumisia valmentajien kanssa, saada vertaistukea muilta osallistujilta. Lisäksi aluetapaamisia varten on suunniteltu ja koottu vaihtuvan teeman ympärille materiaalia ja aiheita, joiden pohjalta valmentajat suunnittelevat aluetapaamisen. Aluetapaamisiin voi johtokolmikoiden lisäksi osallitua myös alueen piirineuvokset.

HaLi. Haaveiden lippukunta on haaveilutyökalu, jonka avulla lippukunta voi suunnitella pidemmän aikavälin toiminnan kehittämistä. HaLi-työkalun tarkoituksena on kannustaa lippukuntaa osallistavaan ja määrätietoiseen toiminnansuunnitteluun. Valmentajan rooli on auttaa lippukuntia tekemään pitkän tähtäimen suunnitelma kolmelle vuodelle, ohjata sen seurantaa ja
motivoida toteuttamaan sitä. Valmentajat saavat perehdytystä
tehtävään. Lisätietoa: päpa.fi/johtokolmikko

Johtajapassi, pestikortit ja pestikeskustelu. Nämä kaikki materiaalit löydät päpa.fi/johtokolmikko.

Ohjelmasimulaattori ja ohjelman kehittäminen. Ohjelmasimulaattori on ohjelmavalmentajan työkalu, jonka avulla lippukunnan partio-ohjelman toteutumista voidaan tuumata ja kehittää yhdessä ohjelmajohtajan kanssa. Ohjelmasimulaattorin ohjeet löydät täältä.

Laadun portaat -työkalu. Laadun portaat parempaan lippukuntaan on lippukuntien toiminnan kehittämisen ja tavoitteiden asettamisen tueksi tehty työkalu. Työkalun avulla selvitetään lippukunnan toiminnan tilanne; tunnistetaan sen onnistumiset ja kehittämistä vaativat osa-alueet. Laadun portaat -työkalun ohje, juliste ja korttipakka.

Lippukunnan vuosi. Lippukunnan vuosikellon toiminnan suunnittelun tueksi löydät täältä.

Valmentajat tukevat ja voivat olla mukana myös

 • Johtokolmikon työnjaossa
 • Johtajiston työnjaossa ja sen suunnittelussa
 • Pestaamisessa ja pestauskulttuurin luomisessa
 • Ideoimassa uusien partiolaisten rekrytointia lippukuntaan
 • Erilaisissa kolokeissessä

Valmentajan työtilat

Valmentajien oman kansion löydät Jemmasta, partio.sharepoint.com/partioyhteisot/papa/toiminnanalat/LPKtuki/SitePages/Lippukuntatuki. Sivusto on pestissä toimivile valmentajille ja sinne kirjautumiseen tarvitse O365-tunnukset.