Vinkkejä kolonhallintaan

Jokainen lippukunta tarvitsee tilan, jossa kokoontua. Suurella osalla päpalaisia lippukuntia paikallinen seurakunta tarjoaa kolotilan joko maksutta tai kohtuullista vuokraa vastaan.
Maailma on kovasti muuttunut, eikä edullinen, hyvä kolo ole enää mikään itsestäänselvyys. Omaa tilaa on enää harvalla lippukunnalla, eikä monessakaan tilanteessa kololta löydy esim. keittiötä tai varastoa. Koloa saattaa päivisin tai toisina iltoina käyttää joku muukin. Lippukuntien, joilla on kolo kunnossa kannattaakin aktiivisesti tehdä työtä sen pitämisen eteen! 

Jos lippukunnallasi on vaara menettää kolo, ota viipymättä yhteys piiritoimiston lippukuntakoordinaattoriin! 

Työtä kolotilan eteen:

 • Kolokeissit lisääntyvät jatkuvasti ja ne ovat entistä enemmän ”rahasta kiinni”. Hyvä tahto ei aina riitä, kun kyseessä on esimerkiksi kiristynyt taloudellinen tilanne. Tulevaisuudessa yhä useampi lippukunta joutuu maksamaan kolotilastaan. 
 • Ilmaisia koloja ei ole. Lippukunnan on koko ajan pidettävä yllä hyviä suhteita kolon rahoittajaan – adventtikalenterin lähetys ja vaikkapa postikortti kesäleiriltä pitävät lippukuntaanne näkyvillä. 
 • Ongelmien ilmaantuessa toimisto auttaa siinä missä pystyy. Uuden kolon hankkiminen tai vanhan pelastaminen vaatii työtä toimistolta ja aluetiimiltä, mutta etenkin lippukunnalta itseltään. 
 • ”Me haluttais vähän isompi ja nätimpi” -tyyppisissä tilanteissa eivät toimiston resurssit valitettavasti riitä auttamaan. Tällöin lippukunnan kannattaa olla itse aktiivinen kolon etsinnässä! 

Hyvät uutiset: 

 • Niitäkin alueita on, joilla kolon löytäminen on helppoa. 
 • Useimmat seurakunnat ja muut taustayhteisöt ymmärtävät, miten tärkeää on tarjota partiotoiminnalle tila, jossa toimia. 
 • Etsivä löytää! 

Kun tilanne on jo päällä: 

 • Ota yhteys lippukuntakoordinaattoriin ja alueesi lippukuntavalmentajaan. 
 • Olkaa itse aktiivisia ja nimetkää viipymättä vastuuhenkilö koloasiaa hoitamaan. Kolo on elintärkeä, joten tarvittaessa tinkikää jostakin muusta. 
 • Lippukunnan kannatusyhdistyksestä, lasten vanhemmista, vanhemmista johtajista, seurakuntaneuvoston jäsenistä tai muista paikallisista aikuisista kannattaa koota iskuryhmä, joka ryhtyy kolovastuuhenkilön kanssa hommiin. 
 • Ensin selvitetään, mikä tilanne oikeasti on, faktat pöytään. Mikä on todellinen tilanne? Mikä on aikataulu? Mikä on taustayhteisön kanta asiaan? 
 • Jos nykyistä koloa ei voida pitää, ryhdytään yhdessä etsimään uutta kolotilaa. 
 • Lippukunnan jäsenet ja lippukuntavalmentajat tekevät listan paikoista, joita voisi harkita tai joilla voisi olla kontakteja sellaisiin tahoihin, jotka saattaisivat tietää jonkun, joka tietää jonkun. 
 • Kun lista on kasassa, sovitaan työnjaosta. Työntekijä voi auttaa esimerkiksi sellaisissa soitoissa, joiden pitää tapahtua virka-aikaan tai uusien ideoiden ja kontaktien löytämisessä. Muistakaa kuitenkin, että lippukunnan jäsenillä on paras tieto omasta alueestaan.