Miten toiminnassa otetaan kaikki huomioon 

Partio on varmasti maailman monipuolisin harrastus, joka tarjoaa ihan jokaiselle mahdollisuuden pitää hauskaa, oppia uutta ja saada uusia kavereita. Partiotoiminta monipuolisuudessaan mahdollistaa myös toiminnan muokkaamisen sellaiseksi, että kaikki halukkaat voivat tulla mukaan toimintaan. 100 tapaa tehdä avoimempaa partiota -julkaisun sivulta 46 löydät viisi kysymystä, joiden avulla voitte tutkailla omaa lippukuntaanne avoimuuden näkökulmasta.   

Yksi partion parhaista puolista on se, että se yhdistää erilaiset ihmiset osaksi maailmanlaajuista yhteisöä. Partiolaisia on maailmassa yli 40 miljoonaa, lähes kaikissa maailman maissa. 

Partio kannustaa pohtimaan omaa suhdetta jumalaan, mutta vakaumusta emme toisten puolesta valitse. Samoin kannustamme jäseniämme yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen – vaikuttamaan omaan elämään, muihin ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan myönteisellä tavalla – mutta emme halua vaikuttaa esimerkiksi siihen, missä puolueissa tai järjestöissä jäsenemme toimivat. 

Erilaisuuden – oli se sitten vaikka fyysisiin ominaisuuksiin, ruoka-aineallergioihin, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, vakaumukseen tai kulttuuritaustaan liittyvä – huomioiminen lippukunnan toiminnassa ei yleensä edes vaadi mitään suuria lippukunnan toimintatapojen muutoksia. Kannattaa keskustella avoimesti partiolaisen ja/tai hänen huoltajansa kanssa yksilöllisistä tarpeista ja niiden huomioimisesta.

Pääkaupunkiseudulla monikulttuurisuus on arkipäivää. Niinpä monikulttuurisuustyötä on turha irrottaa lippukunnan normaalista arjesta. Monikulttuurisuuden huomioiminen riittää; kaikkien lasten vanhemmat eivät ehkä ymmärrä retkikirjettä, joku ei syö sianlihaa, kolmas käyttää huivia. Kyse on yleensä käytännön asioiden ratkaisemisesta.Retken suunnittelussa, rekrytoinnissa, vanhempainilloissa, lupauksenantotilaisuudessa ja ruokalistan suunnittelussa kannattaa ottaa monikulttuurisuussilmälasit päähän, niin huomioimisesta tulee tekemisen tapa. 

Vinkkejä erilaisten osallistujien tarpeiden huomioimiseen

 • Mahdollistakaakevyempi osallistuminen:Mikäli sudenpennun vanhemmat eivät uskalla päästää lastayöretkelle, järjestäkää perheretki tai päiväretki-mahdollisuus. Soveltakaa vanhoja tapoja niin, että uudetkinuskaltautuvatmukaan.
 1. VERKKOKOULUTUS: Miten otan ryhmään mukaan sisupartiolaisen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen? –verkkokoulutuksesta saatkäytännön vinkkejä toimintaan ja sisulapsen vanhemman näkökulman partioon. Tämä on hyödyllinen, vaikkei teillä varsinaisesti sisuja mukana olisikaan, vaan asioita voi soveltaa yleisesti erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai perheen kanssa. 
 2. SISUPARTIO-OPAS:Vuonna 2017 päivitetty Sisupartio-opas sisältää hyödyllistä tietoa. Vaikkei toiminnassanne varsinaisesti sisuja olisi, niin oppaasta saa hyvää näkökulmaa yleisesti partiotoiminnan miettimiseen erityistä tukea tarvitsevien kanssa.
 • Suunnitelkaa lippukunnanretket, leirit ja tapahtumatlähtökohtaisestikaikille sopiviksiesimerkiksiruokailun, nukkumisen ja peseytymisen kannalta.
 1. RUOKAVALIOT: Uskonnollisista ruokavalioista lisätietoa täällä.
 2. ISLAM-OPAS: Lisätietoa Islamin perusteista löydät täältä.
 3. Miten ottaa kaikki huomioon retkieväissä?Kun järjestätte avoimen retken tai muun tapahtuman, muistakaa huomioida kaikki osallistujat ohjelmassa ja eväissä. Nuotiomakkara ei sovi kaikille, hyvänä vaihtoehtona tässä täysin vegaaniset makkarat ja nakit, joita useista kaupoista saa. Tämän lisäksi etnisissä kaupoissa, joita löytyy esimerkiksiItäkeskuksestajaEspoon keskuksesta, löytyy muslimien käyttämiä halal-nakkeja, useammin pakkasesta. Muistakaa myös tarkastaa vaahtokarkit, sillä ne usein sisältävät liivatetta, jonka valmistamiseen on usein käytetty sian osia. Hyvä vaihtoehto on hankkia täysin vegaanisia vaahtokarkkeja, joita löytyy tänä päivänä yhä helpommin erityiskaupoista (esim. Punnitse&säästä, Ruohonjuuri). Joissain etnisissä kaupoissa saattaa olla myös halal-merkinnällä varustettuja vaahtokarkkeja. Halal tarkoittaa sallittua. 
 • Huolehtikaasiitä, että partiolupauksen voi antaa muuallakin kuin kirkossa, ja että esimerkiksi partiomessuun osallistuminen ei ole pakollista.
 1. KESKUSTELKAA SEURAKUNNAN KANSSA: Jos lippukunnallanne on taustayhteisönä seurakunta ja lupauksenanto kirkossa on perinne, niin ottakaa asia reilusti käsittelyyn seurakuntanne kanssa. Seurakunnille ei lähtökohtaisesti ole ongelma, että mukana on eri uskontoihin kuuluvia henkilöitä! On kuitenkin hyvä sopia pelisäännöt yhdessä kaikkien kanssa.
 2. VIITTOMAKIELINEN PARTIOLUPAUS: Suomalaisen viittomakielisen partiolupauksen löydät Suomen Partiolaisten Youtube-kanavalta.
 • Panostakaaryhmäyttämiseen, jotta jokainen partiolainen kokisi olevansa osa omaa ryhmäänsä, ja jokainen ryhmä kokisi itsensä osaksi lippukuntaa.
 1. KOULUTUKSET: Hyödyntäkää tähän piirin koulutuksia, hyviä työkaluja saa mm.akela– ja sampokurssilta ja partiojohtajan peruskurssilta.
 • Huolehtikaa siitä, että jokainen voi olla toiminnassanne mukana juuri sellaisena kuin on.
 1. VERKKOKOULUTUS:Miten teemme lippukunnasta paikan, jossa jokainen saa olla oma itsensä?Normit ovat ajan myötä muodostuneita oletuksia siitä, minkälaisia ihmiset ovat tai minkälaisia heidän tulisi olla. Emme usein näe tai tunnista ympärillemme muodostuneita normeja, mutta ne vaikuttavat meihin päivittäin ohjaten ajatteluamme, sanomisiamme ja tekemiämme valintoja. SP:n moninaisuusryhmässä toimiva Robert Sundman syventyy verkkokoulutuksessa normeihin ja siihen, miten lippukunnasta voi tehdä paikan, jossa jokainen saa olla oma itsensä.

Avuksi monikulttuuriseen arkeen:

Erikielisiä lippukunnan perustoimintaa tukevia materiaaleja löydättäältäsekä alta: 

Partio-ohjelmaenglanniksi. Hyvä apuväline esimerkiksi uutta johtajaa perehdyttäessä. 

Repussa kielet ja kulttuuriton tuhti tietopaketti monikulttuurisuudesta, maahanmuutosta, uskonnoista ja monikulttuurisuudesta partiossa. 

Tuut sä mun kaa?– vihkoon on kerätty pelejä, leikkejä ja tekemistä monikulttuurisuuden käsittelyyn lippukunnassa 

Näin pidän kerhokerran Kerhokerran pitäminen esimerkiksi leikkipuistossa tai iltapäiväkerhossa on oiva tapa näyttää mitä partio on. Monikulttuurisia lapsia ja nuoria ei tarvitse erikseen hakea, he ovat siellä, missä muutkin kakarat :). 

Maailman pelitdokkariin on kerätty pelejä maailmalta. 

R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisestaVertaistukea saat myös liittymällä facebookryhmään Monikulttuurisuus PäPassa.Piirin moninaisuusryhmän puoleen voi aina myös kääntyä kinkkisissä tilanteissa.